Bitcoin: cesta vykoupení a brána k slibné budoucnosti

Dvě věci jsou nepopiratelné: Žijeme v době masivních změn a Bitcoin je jejich součástí. Generace se výrazně mění: 60. léta byla jiná než 50. a 80. léta. Ale poslední desetiletí představuje jinou a odlišnou úroveň změn. Pokud nám historie něco naznačuje, budeme v tomto novém desetiletí zlomu svědky změn v mapách, společnosti, náboženství, systémech víry a možná se změní i samotná podstata ekonomiky a peněz.

 

 

Bitcoin $BTC/USD přišel na svět ve správný čas. Kdyby to bylo dříve, Bitcoin by se vzhledem k míře využívání internetu prakticky nedal používat. Je zajímavé, že Bitcoin je tu právě v době, kdy globální ekonomika čelí tak masivním změnám staronového fiat systému, který funguje už půl století a žene náš svět do záhuby. Starý fiat systém je neudržitelný. Bitcoin představuje konečnou pojistku proti neúspěšné měnové politice centrálních bank.

 

Je klíčové si uvědomit, že centrální banky nejenže znehodnocují peníze občanů, ale jejich samotná existence způsobuje některé z největších problémů, které v moderní společnosti vidíme. Ve světě zdravých peněz by si lidé více vážili svých těžce vydělaných mincí. Lidé by také měli své vlastní peníze v úschově a pod kontrolou. Kdyby politici museli přesvědčovat lidi, aby dobrovolně platili za války, ziskové věznice a přísné regulace, občané by mnohem více kontrolovali, za co jsou jejich peníze utráceny a měli možnost odmítnout. 


Nezáleží na tom, zda věříte ideologii bitcoinu jako lepších penězích, nebo ne. Bylo by těžké popřít, že se právě nacházíme v nadcházející revoluci. Za poslední rok a půl došlo k nejdramatičtějším změnám, které lidé za posledních 50 a více let zažili. Není tedy pochyb o tom, že se nacházíme v době masivních změn. Jedinou otázkou je, jakou roli v tom bude hrát Bitcoin.

 

Bitcoin existuje již 12 let a vytvořil bohatství a vybudoval kolem sebe celé odvětví. Bitcoin nyní vlastní desítky milionů lidí a stal se globálním fenoménem. Bitcoin je v hledáčku všech lidí na světě, od těch nejchudších po nejbohatší, od honosných milionářů až po pouliční obchod na rohu co by ho rád integroval do svého systému.

 

Nikdy se nedozvíme, jak by si Bitcoin vedl bez mimořádných ekonomických událostí posledních několika let. Masivní utrácení, které začalo před více než 20 lety a začalo dosahovat neudržitelné úrovně kolem roku 2008 díky vládním záchranným programům, mnozí považovali za neudržitelné již několik let. V tomto posledním roce jsme byli svědky většího tisku peněz, než jaký jsme kdy v historii zažili.

 

Toto masivní tištění peněz zvyšuje atraktivitu Bitcoinu. Bitcoin $BTC/USD je významnější součástí globálního finančního systému, než si většina lidí uvědomuje. V tržní kapitalizaci se to nyní neodráží. Bitcoin je stále menší než Apple, ale jeho vliv, význam a poselství jsou mnohem větší. Máme zemi, která přijala bitcoin jako zákonné platidlo. Vidíme velké banky a makléřské společnosti, které nabízejí expozici vůči bitcoinu a produkty související s bitcoinem. Máme celé odvětví s různým stupněm kvality, které vzniklo kolem bitcoinu a dalších kryptoměn. 

 

Když se zamyslíte nad Bitcoinem $BTC/USD v souvislosti se současným světem a slabinami centrálního bankovního systému, není tak vznešené říci, že Bitcoin by mohl zachránit lidstvo. Uvědomte si, že problém centrálního bankovnictví začíná až u znehodnocení peněz lidí. Skutečný problém spočívá v tom, že centralizuje moc a vytváří tyto masivní peněžní medojemy, o které se přetahují kontraktoři. Jen válka v Afghánistánu stála daňové poplatníky v USA - konkrétně děti, které budou tento dluh splácet po mnoho let - 2 biliony dolarů. Nejúčinnějším způsobem, jak vládní kontraktoři získávají almužny v řádech desítek miliard, je podpora strachu. Takže nyní máme společnosti, které mají zájem propagovat strach, aby daňoví poplatníci podpořili vracení svých vlastních peněz těmto společnostem. To je konec říše s narušeným myšlením, vede to ke smrti a je to zlo. A Bitcoin to naštěstí napravuje.

 

V současném systému je toho tolik rozbitého, že je velmi těžké s tím bojovat. Alternativním způsobem boje je mírové použití jiné formy peněz. Pokud politikům odepřete jejich peníze, odepřete tyranům jejich peníze. Peníze lidí jsou mírumilovnější. Peníze lidu jsou bez nátlaku. Jsou dobrovolné. Může to být jedna z nejsmysluplnějších revolucí, jakou kdy svět viděl, aniž by kdokoli musel vystřelit.

Dobrou zprávou je, že máme Bitcoin $BTC/USD. Dobrá zpráva je, že můžeme vidět světlo na konci tunelu. Můžeme vyhladovět bestii války a agrese, která je živena falešnými procesy tisku fiat peněz. Můžeme vybudovat společnost založenou na dobrovolné směně obchodu a se základem pevných, zdravých peněz. Takových peněz, ve kterých lidé měří své bohatství. Jako zlato minulých staletí. Zdravé peníze inspirují k úsporám, inspirují k rozumnému investování, inspirují lidi k tomu, aby se vyhýbali rizikům, a podporují inovace.

 

Celkově bude tato změna k lepšímu. Stejně jako jsme před staletími viděli odluku církve od státu, můžeme dnes vidět spravedlivou odluku peněz od státu. Lidé používající dobrovolně decentralizované peníze budou svobodnějšími lidmi a centralizovaná moc bude mít menší význam.

 

Staré rčení "peníze jsou kořenem všeho zla" je mylné. Vskutku se jedná o snadný omyl - peníze a ekonomika totiž stály v centru většiny našich světových bojů. Velká zla, jako je otroctví, války a věci, jako jsou obchodní cesty, umění, jazyky a kultura, to vše bylo ovlivněno penězi. Peníze byly jedním z nejdůležitějších nástrojů rozvoje lidstva. Peníze představují způsob, jakým si lidé mohou rozdělovat hodnoty na základě zboží a služeb, které jim byly poskytnuty. Nemůžeme pouze omezit moc tyranů a zla, můžeme zvýšit moc lidí pomocí zdravých peněz. Napravte peníze, napravte svět.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení.


no jako ano... $BTC/USD je tak trochou cestou vykoupení

O víkendu budu mít konečně trochu času, tak už vím čím ho zaplním 😁

Timeline Tracker Overview