Tohle je druh akcií, které analytici považují za perfektní obranu proti recesi

Recese. Nutí všechny ekonomické, sociální i geopolitické vrstvy, skupiny a oblasti k zásadním krokům. Povětšinou ve znamení utahování opasků. Recese obvykle také nutí společnosti k omezování počtu zaměstnanců. Propouštějí zaměstnance. Odkládají kapitálové výdaje. Hromadí hotovost a snižují náklady. To vše není úplně dobrá zpráva pro investory. Ne vše je ale tak černé, jak se zdá.

Tyhle akcie by vám dle analytiků měly pomoct uchránit se proti recesi

Dividendy jsou obvykle nedotknutelné. Investoři na ně spoléhají a správní rady společností se zdráhají je snížit, natož úplně zastavit, a to i v době hospodářského poklesu, který podle mnoha prognostiků přichází.

Čtvrtletní výplaty jsou sotva všelékem, který by jednotlivým investorům pomohl překonat hospodářský a tržní pokles, ale akcie vyplácející dividendy poskytují určité útočiště. Ve většině amerických recesí od 40. let 20. století zůstaly dividendy netknuté a zmírňovaly bolest, kterou investoři pociťovali, když jejich portfolia utrpěla újmu během poklesů trhu, které recese obvykle provázejí.

"Akciové trhy během recese klesají, protože se snižují zisky a klesá výkon ekonomiky," říká Ed Clissold, hlavní stratég pro USA ve společnosti Ned Davis Research. Dividendové akcie však poskytují "určitou úroveň příjmu a celkového výnosu", i když se ceny akcií dostávají pod tlak.

Dividendy vysílají signál, "že manažerské týmy věří v udržitelnost podnikání a že budou mít peněžní toky na výplatu dividend," dodává. To je za mě možná důležitější, než samotná dividenda.

Ben Snider, hlavní akciový stratég společnosti Goldman Sachs , poukazuje na to, že během 12 recesí v USA od druhé světové války činil medián poklesu dividend vyplácených společnostmi z indexu S&P 500SPX pouze 1 %. V pěti z těchto recesí - v letech 1949, 1974, 1980, 1981 a 1990 - nedošlo k žádnému poklesu, říká. Goldman tato čísla vypočítal porovnáním předchozích čtyř čtvrtletí na začátku každé recese s posledními čtyřmi čtvrtletími na jejím konci.

"Už jen díky historickým údajům byste se mohli cítit docela klidně, pokud jde o trajektorii do budoucna, a to i v případě recese," říká Snider.

Recese se samozřejmě liší délkou trvání a příčinami. Vezměme si dvouměsíční hospodářský pokles od února do dubna 2020, kdy pandemie způsobila dočasné zastavení činnosti velké části americké ekonomiky a hrubý domácí produkt se snížil o třetinu. V tomto roce pozastavilo výplatu dividend 42 společností z indexu S&P 500 a došlo k 28 snížením. Ačkoli mnoho z těchto škrtů pocházelo od společností, které byly nejvíce postiženy výlukou Covid, "rok 2020 byl obzvláště výjimečný v rychlosti, s jakou se ekonomika zastavila a zpomalily se peněžní toky společností," říká Snider.

Dodává však, že "i v nejostřejší a nejhlubší recesi v novodobé historii klesly dividendy v indexu S&P 500 pouze o 3 %".

Pak je tu recese, která trvala od konce roku 2007 do poloviny roku 2009. Dividendy na akcii v indexu S&P 500 během tohoto období klesly o 24 %, což je podle Goldman Sachs zdaleka nejhorší výsledek ze všech recesí v USA od konce 40. let minulého století. Jen v roce 2008 pozastavilo výplatu dividend 22 společností z indexu S&P 500 a podle indexů S&P Dow Jones došlo ke 40 snížením výplat.

Mnoho z těchto snížení dividend však provedly banky a další finanční společnosti v souvislosti s krizí rizikových hypoték, která zpustošila ekonomiku. Například Citigroup na začátku roku 2008 snížila čtvrtletní dividendu z 5,40 USD na akcii na 3,20 USD. Během recese ji snížila ještě dvakrát a nakonec ji pozastavila. Banka obnovila vyplácení čtvrtletní dividendy až v polovině roku 2011, a to ve výši jednoho centu na akcii.

Během recese, která se odehrála v roce 2001, klesly dividendy v indexu S&P 500 o 6 %, což byl druhý největší pokles po poklesu v letech 2007-2009.

Přestože tato recese byla spojena s prasknutím technologické akciové bubliny, snížení dividend se týkalo nejen technologických akcií, částečně proto, že některé z velkých firem v tomto sektoru v té době dividendy ani nevyplácely. Například společnost Microsoft zahájila vyplácení dividend až v roce 2003.

Co tedy nyní, když jsou předpovědi recese den ode dne hlasitější?

Clissold a jeho kolegové z Ned Davis Research analyzovali akcie v indexu S&P 500, které vyplácejí dividendy, ve srovnání s těmi, které je nevyplácejí, a to při každé recesi od poloviny 70. let. Poukazuje na to, že akcie vyplácející dividendy mají tendenci dosahovat lepších výsledků než akcie, které je nevyplácejí, když se blíží recese a v počátečních fázích jejího poklesu.

"V období poklesu trhu mají dividendové akcie tendenci být stabilnější a klesat méně" než akcie, které dividendy nevyplácejí, říká Clissold. "Trhy mají tendenci vést ekonomiku, takže akcie obecně mají tendenci dosahovat vrcholu v průměru pět až šest měsíců před začátkem recese."

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.


I mean... hes out of line but hes right

No to není úplně novinka 😂

Timeline Tracker Overview