Jak zahrát vodíkovou revoluci? Třeba pomocí této akcie...

Pár dní zpátky jsem psal příspěvek o vodíkové revoluci a v komentářích se @ondrejhajek a @williglatter ptali, jestli bych neměl na mysli i nějaké konkrétní akcie. Tak jsem si říkal, že se rovnou podíváme na moji nejoblíbenější vodíkovou investici, společnost, která se dnes obchoduje za rozumnou cenu a má celou řadu katalyzátorů, které v následujících letech podpoří její rapidní růst...Bloom Energy.

 


Společnost Bloom Energy je na správném trhu ve správný čas. Tato společnost zabývající se čistou energií nabízí napříč trhy řadu produktů. Její energetické servery poskytují komerčním a průmyslovým zákazníkům alternativy k rozvodným sítím.

 

Používají se především jako záložní zařízení a jako doplněk energie ze sítě.

Palivové články v serverech Bloom Energy $BE+1.3% využívají technologii pevných oxidů. Hlavní výhodou této technologie jsou nižší náklady ve srovnání s jinými technologiemi, jako jsou palivové články s protonovou výměnnou membránou (PEM). 

 

Palivové články společnosti Bloom Energy $BE+1.3% jsou flexibilní a jako vstupní palivo mohou využívat zemní plyn, bioplyn nebo právě již zmíněný vodík 😁. Vzhledem k tomu, že se elektřina vyrábí pomocí elektrochemické reakce, jsou emise ve srovnání s tradiční metodou, při níž se palivo spaluje, mnohem nižší. 

 

Proces však stále produkuje emise. Aby je společnost Bloom Energy eliminovala, zaměřuje se stále více na vodíkové palivové články. V červenci společnost Bloom Energy představila svůj elektrolyzér na výrobu ekologického vodíku. 

 

Vzhledem k tomu, že elektrolyzér rovněž využívá technologii palivových článků na bázi pevných oxidů, věří společnost Bloom Energy, že půjde o nejlevnější alternativu na trhu.

 

Společnost očekává, že komerční dodávky svých elektrolyzérů zahájí v příštím roce. Rovněž očekává, že v příštím roce zahájí komerční dodávky svých palivových článků poháněných vodíkem. 

 

Firma se domnívá, že její palivové články na bázi pevných oxidů mohou ve srovnání s alternativními palivovými články na trhu vyrábět více elektřiny při použití menšího množství vodíku. Vyšší náklady ve srovnání s tradičními zdroji energie a možnostmi skladování jsou klíčovým faktorem, který omezuje využití vodíku, zejména ve stacionární výrobě. 

 

To je také důležitý důvod, proč jsou společnosti vyrábějící palivové články již několik let převážně ztrátové. Pokud společnost Bloom Energy dokáže dodávat nákladově efektivní vodíková řešení, mohla by připravit půdu pro svůj silný růst v nadcházejících letech.

 

Společnost Bloom Energy $BE+1.3% rovněž pracuje na rozvoji podpůrných technologií, jako je zachycování, využívání a ukládání uhlíku a zavádění bioplynových jednotek. Zkoumá také možnosti využití palivových článků na bázi pevných oxidů v námořním průmyslu.

 

Klíčové partnerství

Společnost Bloom Energy $BE+1.3% nedávno rozšířila své partnerství s jihokorejskou společností SK ecoplant, která je součástí skupiny SK Group. V rámci nového partnerství bude společnost SK ecoplant do roku 2024 nakupovat od společnosti Bloom Energy minimálně 500 megawattů (MW) energie. To by pro společnost Bloom Energy znamenalo příjmy ze zařízení a služeb ve výši přibližně 4,5 miliardy dolarů.

 

Cílem obou společností je mimo jiné pokročit v komercializaci zeleného vodíku. Společnost SK ecoplant hodlá do společnosti Bloom Energy investovat 500 milionů dolarů za podíl nepřesahující 15 %.

 

Jasné dlouhodobé vyhlídky

Na společnosti Bloom Energy se mi toho líbí hodně. Zaprvé, společnost teprve vstupuje na trh s vodíkem, který má obrovský potenciál. Firma se domnívá, že její palivové články a elektrolyzéry jsou mezi vodíkovými řešeními, která jsou nyní na trhu k dispozici, cenově nejvýhodnější. A já nemohu než souhlasit 😄. 

 

Kromě vodíku se společnosti Bloom Energy $BE+1.3% daří i v segmentu palivových článků poháněných zemním plynem a bioplynem. Její rozšířené partnerství se společností SK ecoplant může otevřít cestu k její ziskovosti. Bloom Energy očekává, že její peněžní tok z provozní činnosti se v letošním roce přiblíží kladným hodnotám.

 

Je však důležité poznamenat, že z dlouhodobého hlediska je to právě úspěch společnosti Bloom Energy v oblasti vodíkových operací, který ji odliší od ostatních společností zabývajících se čistou energií a nabídne jí cestu k exponenciálnímu růstu. Díky tomu se taky stala moji neoblíbenější vodíkovou investicí a jednou z akcií v portfoliu, pomocí kterých se v následujících letech pokusím zahrát vodíkovou revoluci.


🧐🧐🧐

Timeline Tracker Overview