Je důležitější technická, nebo fundamentální analýza?

Analýza je naprosto klíčovým bodem rozhodovacího procesu. Ať už jde o otázku koupit/nekoupit, nebo správné načasování nákupu... analýza je vždy zásadní. Už samotný rozbor společnosti není úplně jednoduchý - ale abych do toho vrazil vidle úplně, tak dodám, že není ani jednoduché vybrat si vůbec správnou samotnou analýzu.

Analýza je zásadní. A čím důkladnější, tím lepší

Abych to uvedl: Všichni asi víme (a používáme), že analýza se běžně dělí na technickou a fundamentální. Většinou jde o jakousi kombinaci obou. Pokud se ale podíváme na úplné konce této škály, tedy na extrémy, které nepřipouští druhý přístup, tak to vypadá asi takto:

Technická analýza - díváme se čistě do grafu, sledujeme pouze vývoj ceny. Nehledě na fundament a znalost společnosti jen hledáme správné opakující se vzorce a pomocí nástrojů, modelů a technik se snažíme nakoupit a prodat ve správný čas. Obecně se nazývá i kvantitativní. Jde o tvrdou matematickou disciplínu. Pocity a subjektivita jdou stranou.

https://www.youtube.com/watch?v=eynxyoKgpng

Fundamentální analýza - Díváme se na samotnou společnost. Do hloubky. Finanční výkazy, čísla, konkurenční výhodu, management, kroky v minulosti, sliby do budoucna, zasazení ve světě, názory zákazníků atd. Říkáme jí kvalitativní. Dalo by se říct, že je tak trochu o "čuchu", o pocitu a zkušenosti. Tedy z větší části.

Obsáhlé video u fundamentální analýze zde 👇

https://www.youtube.com/watch?v=9wsr8lTCGro

Která je ale lepší?

Toť otázka - najdete investory, kteří by přísahali na cokoliv, že fundamentální analýza je nejlepší. Sledují ukazatele dobré návratnosti (např. ROE, ROIC a ROC), růst FCF atd. a následné jednoduché vložení čísel do modelu DCF (o DCF bych možná mohl udělat článek, že?😇 . To je samozřejmě základ. Většinou lze ale takto alespoň získat základní přehled. Dále se může fundamentální investor zaměřit na další věci, které musí zahrnout do úvahy.

Je podstatná také analýza faktorů trvalé konkurenční výhody (tzv. wide moat), jako jsou extrémní technologický náskok, nákladnost vybudování takové firmy, náklady na změnu dodavatele, síťové efekty, patenty, značky, regulatorní požadavky atd. Také pochopení dynamiky odvětví, v němž společnost působí. Kdo jsou lídři v odvětví? Jsou překážky vstupu na trh vysoké nebo nízké? Zažívá odvětví temné časy, nebo je v největším rozkvětu? Mají dodavatelé převahu? Mají spotřebitelé převahu? Jaké jsou stávající a potenciální substituty? Všechny tyto a další otázky jsou důležité pro pochopení obchodního modelu společnosti.

Důležitým bodem je to, že ve fundamentální analýze hledíme spíš dopředu. Snažíme se odhadnout, vycítit co bude.

Jenže! Trader bude asi těžko zkoumat kroky managemntu a podle toho dělat jednodenní obchody. To by mohl rovnou klikat úplně náhodně. Musí tedy zvolit jiného pomocníka - technickou analýzu.

Ta jen hledí do grafu a vychází z předpokladu, že pohyb ceny je ovlivňován nabídkou a poptávkou. Tedy sílou trhu. Používá se k předpovědi budoucí ceny akcie podle statistických údajů o výkonnosti akcie v minulosti.

Modelů. grafů, metod a technik technické analýzy je tak ukrutné množství, že nelze absolutně obsáhnout ani do samostatného článku. Obecně lze ale říct, že je lze aplikovat spíš na kratší časové úseky a jsou tak vhodné pro trading nebo short term investice.

Zpět tedy k otázce - co je lepší? Odpověď zní: Jak na co. 

Pro investora, který se snaží investovat v delších časových horizontech - tedy od jednotek let nahoru - je lepší se zaměřit na fundamentální analýzu a utvrdit se v názoru, že společnost splňuje veškeré předpoklady k tomu, aby v následujících letech rostla. Vyjít to pochopitelně nemusí, ale správnou a poctivou analýzou můžeme naše šance výrazně zvýšit. Pokud má ale takto dlouhý horizont, tak je mu technická analýza víceméně k ničemu (ne úplně, dá se aplikovat i na širší časové úseky a sledovat třeba makro patterny a napojení grafu na makroekonomické a politické jevy). Klasická "hodinová" technická mu může být celkem fuk. Výkyvy v rámci minut, hodin nebo i dnů ho při takto nastavené strategii nezajímají.

Pokud má ale investor/trader v plánu vozit se na takto krátkých výkyvech, pak dává samozřejmě smysl používat technickou analýzu a sledovat graf. Vozit se na hodinových a denních výkyvech ceny a snažit se vychytat nejlepší vstupní a výstupní body.

Kombinace?

Určitě! nejběžnější zástupci využívající oba přístupyjsou spekulanti a short-term investoři. Tedy lidé, kteří investují dlouhodobě, ale aktivněji. Třeba se snaží vychytat neznámou společnost, která slibuje průlom na trhu se svým specifickým lékem. To je ale vše co tato společnost nabízí. Investor tedy musel udělat fundamentální analýzu, aby zjistil, že má společnost jedinečnou konkurenční výhodu, stabilní výsledky, které jí umožní přečkat čekání na schválení léků, nebo třeba management schopný vyřešit nenadálý problém. Ve chvíli, kdy dojde k masivnímu růstu ceny už ale musí jen sledovat graf a pokusit se vystoupit včas. Nepanikařit moc brzo (FOMO), ale ani to nepřehnat a vystoupit včas.

Jaký přístup je vám bližší? Co preferujete? Přiznám se, že jsem velkým zastáncem fundamentální analýzy. Už jen z důvodu mého investičního horizontu a strategie.

Pokud vás baví moje články a příspěvky, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Asi je najlepsie prepájať to 😀

u mne určitě fundamentální analýza....technická analýza není pro mne jakožto laika nic jinýho než kreslení čar v grafu 😀

Timeline Tracker Overview