2 nejvýkonnější akcie ze střední třídy pro rok 2022. Měli bychom na ně spoléhat i v roce 2023?

Rok 2022 se nám pomalu blíží ke konci, a na internetových webech se začínají objevovat seznamy top společností za tento rok. Můžou to být nejvýkonnější společnosti, nebo například společnosti s nejvyššími dividendami atd. Dnes se podíváme na jeden takový seznam z jednoho webu, a rozeberme si čísla společností, což nám dá detailnější pohled. Na závěr se dozvíte, zda se dá na tyto společnosti spolehnout i v roce 2023.

Každý rok, ke konci roku, nebo na začátku roku, bývá internet plný různých seznamů TOP společností. Letošní rok nezůstává pozadu, a už můžeme vidět první seznamy. Dnes se podíváme na akcie ze seznamu vytvořeného na webových stránkách investopedie který byl vytvořený v dubnu pro rok 2022. Mělo by se jednat o nejvýkonější mid cap akcie pro rok 2022. Podíváme se tedy, zda společnosti svého jména dosáhly, a zda můžou přinést i něco v roce 2023.

Avis Budget Group Inc. $CAR-1.2% 

Vývoj ceny akcie za posledních 5 let.

Zde se jedná o společnost zabývající se půjčováním a sdílením dopravních prostředků. Společnost provozuje například službu Zipcar, jedná se o konkurenta společnosti UBER, s tím rozdílem, že zde nemáte auto s řidičem, ale musíte řídit sami. Je to v podstatě podobné, jako známe v česku půjčování elektro koloběžek. Když to jednoduše shrnu, společnost působí ve dvou oborech.

  • Klasické půjčování dopravních prostředků
  • Provozování služby Zipcar

Podle mě velký růst cen akcií zde byl způsoben převážně díky uvolnění pandemických opatření ve světě. Jednoduše mohla společnost zase začít fungovat naplno, čehož investoři využili a svezli se na této vlně. Pokud se totiž podíváme na výsledky za posledních 5 let, tak zde nelze pozorovat nějaký výrazný růst tržeb společnosti, rok 2021 se nesl ve znamení návratu na před covidové úrovně, a za rok 2022 očekávám tržby ve výši 11,79 miliard dolarů, což je meziroční nárust o zhruba 26 %. Pokud se podíváme na čistý zisk, tak zde už je to o něčem jiném, společnost sice v roce 2022 vykázala ztrátu, ale průměrný růst čistého zisku za posledních 5 let byl 51 % ročně. Mnou předpokládaný čistý zisk pro rok 2022 je zhruba kolem 2,7 miliard dolarů, což je nárust přibližně o 110 %. V tuto chvíli vycházím z předpokladu, že společnost dosáhne v letošním posledním čtvrtletí přibližně stejných výsledků, jak v posledním čtvrtletí minulého roku, což se pravděpodobně stane, a možná i společnost předčí mé očekávání. V tomto roce prozatím dosáhla lepších výsledků než v minulém roce, takže je pravděpodobné, že roční výsledky budou ještě lepší, než zde píšu.

Z pohledu do rozvahy se dívám že je společnost poměrně předlužená. Nemá dostatek aktiv na pokrytí svých pasiv, ať už se bavíme o krátkodobých aktivech a pasivech, nebo dlouhodobých aktivech a pasivech. Tato věc se mi osobně moc nelíbí, protože to může pro společnost, v dnešních podmínkách představovat problém. Zvláště, pokud bychom se ocitli v prostředí dlouhodobé inflace, a s tím spojeného dlouhodobého růstu úrokových sazeb. Hrozilo by totiž zvýšení nákladů na splácení tohoto dluhu. Zde tedy doporučuji si před investicí jenom dohledat na jak dlouho má společnost zafixované úrokové sazby.

Společnost má dále extrémně vysoké kapitálové výdaje, tím pádem není schopna generovat žádnou volnou hotovost, kterou by mohla v tuto chvíli reinvestovat do sebe, nebo by jí mohla využít právě ke snížení dluhu. U provozního cashflow se pohybujeme mezi 2,5 až 3 miliardami dolarů, a u kapitálových výdajů se pohybujeme mezi zhruba 11 až 13 miliardami dolarů. Společnosti zároveň roste dluh, ze kterého podle mě právě financuje tyto kapitálové výdaje, a společnosti tím pádem nezbývá volná hotovost.

Za mě je v tuto chvíli společnost poměrně dost zadlužená, a negeneruje žádnou volnou hotovost, kterou by mohla využít na snížení svých závazků. Dalším bodem, který mě zde trochu znepokojuje, jsou velké kapitálové výdaje, které společnost pravděpodobně podle mě financuje dluhem.

Na druhou stranu společnosti roste rychlým tempem zisk, a vypadá to, že tento rok bude taky pro společnost, ve znamení růstu výsledků.

Můj pohled na věc je takový, že když jsem si projížděl výsledky, tak mě zde odrazuje velké zadlužení a absence volné hotovosti. Firma podle mě nemá až tak inovativní produkt, kterým by dokázala v blízké době tuto situaci otočit. Ano Zipcar je super například pro cestovatele, kteří nechtějí hledat autopůjčovny v místní zemi, nebo například když potřebujete jednorázově auto, na toto je aplikace jako dělaná. Má zde ale konkurenci v podobě uberu, kde si dokážu představit širší využití v běžném životě. Firma se tu s námi po příští rok udrží, to určitě, ale já osobně zde nevidím moc velký potenciál k růstu.

Antero Resources Corporation $AR-1.1% 

Vývoj ceny akcie za posledních 5 let.

Jedná se zde o ropnou a plynařskou společnost, která operuje hlavně v Coloradu, a to převážně v oblasti průzkumu a těžby zemního plynu. Této společnosti letos hrály do karet hlavně opatření vydaná proti Rusku po vpádu na Ukrajinu, kdy cena zemního plynu razantně stoupla. Je toto ale společnost, kterou bych chtěl mít v portfoliu? Pojďme se podívat na čísla.

Jak všichni dobře víme, výsledky takovýchto společností se odráží od ceny zemního plynu na trhu. Nebude proto pro nikoho překvapením, že letošní rok bude pro společnost úspěšný, co ale třeba předchozích 5 let? Tržby společnosti rostly za posledních 5 let průměrně o 23 %. Pro rok 2022 předpokládám tržby zhruba kolem 9 miliard dolarů, což představuje roční nárust o přibližně 36 %. U čistého zisku je to potom o něco horší, společnost naposledy vykázala kladný čistý zisk v roce 2017. Pro rok 2022 předpokládám samozřejmě také kladný čistý zisk, a to ve výši zhruba kolem 2 miliard dolarů.

Co se týče zadlužení společnosti, tak zde je zadlužení rozumné a dává mi smysl. Poměr dluhu a vlastního kapitálu zde vychází na 0,19. To znamená, že je zde většinou vlastní kapitál. Společnost by tedy neměla mít v budoucnu problém odolat vyšším úrokovým sazbám. Takže je zde určitá finanční stabilita. Jediné, co by se zde dalo najít, tak je nedostatečné krytí krátkodobých pasiv krátkodobými aktivy, kdy krátkodobá pasiva výrazně převyšují krátkodobá aktiva.

Provozní cashflow, pokud neberu rok 2020, tak se zde pohybuje mezi 1 a 2 miliardami dolarů, a nemá žádnou rostoucí tendenci. Kapitálové výdaje společnosti klesají, to může být způsobeno dvěma situacemi. Buď se společnosti daří efektivně snižovat tyto výdaje, nebo má zkrátka společnost méně majetku, a tím pádem nemusí vynakládat tak velké výdaje na údržbu. Vzhledem k tomu, že v rozvaze nevidím žádný rapidní pokles dlouhodobých hmotných aktiv, myslím si, že se zde jedná spíš o efektivní nakládaní s kapitálem. Volné cashflow se za poslední 4 roky pohybuje mezi 0,5 a 1,5 miliardy dolarů.

Já osobně nemám moc těžařské společnosti rád, protože se jejich výsledky odvíjí od ceny dané komodity. Jsou to cyklické společnosti kdy, pokud koupíte na vrcholu cyklu, tak může nějaký čas trvat, než se dostanete zpátky. Zde sehrál velkou roli hlavně rok 2022 a s ním spojená válka na Ukrajině. Velkou starost mi zde dělá ziskovost firmy v budoucnu. Velkou výhodou je zde silná rozvaha, a finanční stabilita.

Mohla by tato akcie přinést slibné výsledky i v roce 2023. Podle mě už tak moc ne. Budou stále dobré, ale už nebudou tak moc abnormální. Co jsem se díval, tak se cena plynu aktuálně pohybuje kolem úrovní z března.  Aby společnost mohla vykazovat takto skvělé výsledky, jako pravděpodobně vykáže v roce 2022, musela by cena plynu zase začít růst. Za mě to tedy není společnost, kterou bych aktuálně vyhledával do portfolia.

V seznamu jsou ještě další tři společnosti, které jsou také komoditní. Zkrátka se dá obecně říct, že tento rok pravděpodobně patřil těžařům a zpracovatelům komodit. Tyto společnosti měly takto skvělý rok právě v důsledku války na Ukrajině, která katapultovala ceny komodit do výšin. To byl rok 2022, ale co rok 2023?

Podle mě se zde nedá očekávat žádný moc výrazný nárust cen komodit. Šok ze začátku války na burze už prakticky vyprchal.  Pokud nedojde ve válce k nějakým zásadním zvratům, tak si myslím, že další výrazný růst cen komodit nás v roce 2023 nečeká. Tudíž bych očekával i pokles výsledků těžařských a zpracovatelských společností.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://www.investopedia.com/best-performing-mid-cap-stocks-for-2022-5224776

https://finviz.com/

https://www.marketwatch.com/investing/stock/car?mod=search_symbol

https://www.marketwatch.com/investing/stock/ar?mod=search_symbol

https://www.anteroresources.com/

https://avisbudgetgroup.com/

https://tradingeconomics.com/commodity/natural-gas

https://www.zipcar.com/how-it-works

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Buď první kdo přidá komentář!
Timeline Tracker Overview