Zásadní chyba: Pokud toto při investování děláte, okamžitě s tím přestaňte

Trh je několik posledních týdnů jako na houpačce. Tato nedávná volatilita může některé investory přimět k přehodnocení svých strategií a zvážení, jak lépe načasovat trh, aby využili období růstu a minimalizovali ztráty při poklesech. Tento koncept, známý jako časování trhu, zní teoreticky skvěle. Prakticky je ale spíš nemožné ho dlouhodobě úspěšně provozovat.

Časováním trhu vždy proděláte

Bob French, autorizovaný finanční analytik (CFA) a ředitel investičních analýz společnosti Retirement Research, zjistil, že strategie časování trhu jsou přecitlivělé a ve srovnání s taktikou "kup a drž" mohou snadno dosáhnout horších výsledků. Chybné načasování odchodu nebo návratu na trh i o jeden měsíc může drasticky změnit dlouhodobé výsledky investora.

"Pokud nedokážete předvídat budoucnost (nebo nejste podstatně lepší v extrapolaci trendů než téměř kdokoli jiný), nedokážete říct, jak se budou trhy v krátkodobém až střednědobém horizontu vyvíjet," napsal French v nedávném článku pro Retirement Researcher. "Jak si jistě dokážete představit, je naprosto neuvěřitelně obtížné trhy úspěšně načasovat."

Nejenže je dokonalé načasování trhu prakticky nemožné, ale podle odborníka Boba Frenche mohou drobné chyby v odhadech drasticky snížit výnosy. 
Pro ilustraci potenciálních výhod schopnosti dokonale načasovat trh vypočítal French hypotetický růst pouhého 1 dolaru investovaného do indexu S&P 500 v roce 1926. Kdyby se tyto peníze jednoduše nechaly růst po dobu následujících 90 let, měl by tento 1 dolar v roce 2016 hodnotu 5 799,53 USD.

Pokud by však investor dokázal během těchto 90 let dokonale načasovat vývoj trhu a vyhnul by se všem poklesům trhu, vzrostl by tento 1 dolar v roce 2016 na neuvěřitelných 356 miliard dolarů.

Ano, miliarda s ALE.

Tato "strategie dokonalého načasování" spočívá v tom, že v měsících, kdy index vykazuje kladný výnos, zůstává investováno do indexu S&P 500. Jinak investor drží své peníze mimo trh.

Přesně předpovědět každý pokles trhu v průběhu desetiletí je samozřejmě prakticky nemožné. Ale i kdyby se investor dokázal vyhnout nejhorším 5 % měsíců během 90letého období, jeho 1 dolar by do roku 2016 vzrostl na 7,5 milionu dolarů. Ve skutečnosti by díky vynechání pouze nejhoršího měsíce během této doby (září 1931) měl hypotetický investor 1 dolar o 42 % vyšší hodnotu než investor, který by nakupoval a držel a prošel všemi vzestupy a pády trhu.

Proč nelze trhy časovat

Podle odborníka Boba Frenche je nejen prakticky nemožné dokonale načasovat trh, ale i drobné chyby v odhadech mohou drasticky snížit výnosy. 
Úspěšné načasování trhu by teoreticky mohlo přinést astronomické výnosy. Problémem však zůstává, že i drobné chyby v odhadech mohou narušit dlouhodobý plán investora.

https://www.youtube.com/watch?v=UQ8QXxcToYs

Chybné načasování trhu může znamenat, že se vzdáte nejlepších měsíců pro růst. Zatímco investor, který by do roku 2016 nakupoval a držel, by za každý dolar investovaný do indexu S&P 500 před devadesáti lety získal téměř 5 800 dolarů, investor, který by ve snaze načasovat trh vynechal nejlepší měsíc v tomto období, by měl o 30 % méně.

Rozdíl mezi oběma strategiemi se výrazně zvětší, když vynecháte více růstových měsíců. Hypotetický investor, který opustil trh a promeškal 5 % nejlepších měsíců v letech 1926-2016, by měl na každý dolar investovaný do indexu S&P 500 pouze 2 937 dolarů - téměř o polovinu méně než investor, který nakupuje a drží. A pokud by načasování trhu znamenalo, že by investor promeškal 10 % nejlepších měsíců, ve skutečnosti by prodělal. Jeho investice 1 USD v roce 1926 by měla v roce 2016 hodnotu pouze 0,31 USD.

Přitom načasování trhu neznamená jen vystoupit ve správný okamžik. Vyžaduje také opětovný vstup na trh v optimálním čase. Jinými slovy, musíte mít pravdu dvakrát. Pokud by náš hypotetický investor chybně načasoval buď výstup, nebo opětovný vstup na trh jen o jeden měsíc, stále by měl v roce 2016 velkou částku. Jeho výnos by však byl pouhým zlomkem toho, co by přinesla strategie dokonalého načasování.

"Tyto strategie jsou přecitlivělé na jakékoli chyby," napsal French. "I když jste téměř dokonalí, ztrácíte téměř veškerý přínos. Abychom to ještě jednou zdůraznili, nikdo ve skutečnosti nemůže být tak dobrý. Načasování trhu je čistá náhoda, na kterou nejsem ochoten vsadit své portfolio."

Závěrem: Buy and hold přátelé :)

Lucid: Společnost, která chce rozpoutat peklo na trhu s elektromobily

Nejedná se o investiční doporučení. Jde o moji interpretaci dat z článku Patricka Villanovy


Tohle by se společně s trojúhelníkem - likvidita, riziko, výnos - mělo učit na základce... ale tak hlavně že víme, kolik manželek měl ten a ten král...

Timeline Tracker Overview