Tyto 2 REIT společnosti nabízí dividendový výnos přes 10 % a zajímavé ocenění. Jsou ale ideální investiční příležitostí?

Dnešní doba je nejistá, panuje zde vysoká míra inflace, kterou se FED snaží krotit zvyšováním úrokových sazeb. Toto zvyšování sazeb má velice negativní vliv na růstové společnosti, a tak není divu, že se investoři pomalu přesouvají k společnostem, které vyplácejí dividendu. Dnes si představíme 2 společnosti, které nabízejí dividendový výnos více jak 10 %. Je tento výnos v těchto případech reálný? to se dočtete níže.

Spousta růstových společností vlivem vysokých úrokových sazeb zaostává za trhem, a aktuálně nic nepřináší akcionářům. Proto se nyní v této době osobně koukám hlavně po společnostech, které mi přinášejí i v takovýchto dobách dividendu. Zde jsou tedy 2 společnosti, které aktuálně nabízejí více než štědrou dividendu, a to ve výši přes 10 %. 

Co je dobré mít na paměti u investování do dividendových titulů, tak je to, že dividendový výnos není všechno. Rozdíl je mezi tím, že firma nabízí určitý dividendový výnos, ale nemusí být schopná si dovolit tento výnos dlouhodobě vyplácet. Potom samozřejmě dochází, v tom lepším případě k včasnému snížení výplat dividend, a v tom horší, kdy firma vyplácí dividendy z dluhu, tak dochází k poškození finančního zdraví společnosti.

Rithm Capital Corp $RITM+0.5% 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

Jako první si tedy představíme společnost Rithm Capital Corp $RITM+0.5% . Zde se jedná o hypoteční REIT společnost, která aktuálně disponuje dividendovým výnosem ve výši necelých 12 %.

Společnost je předním poskytovatelem kapitálu a služeb pro odvětví nemovitostí a finančních služeb. Společnost vlastní a spravuje diverzifikované portfolio provozních společností a investic. Rithm Capital $RITM+0.5%  slouží širokému spektru investorů a spotřebitelů a zaměřuje se na vytváření atraktivních výnosů. Zkrátka společnost se zaměřuje na poskytování hypoték a úvěrů na nemovitosti.

Takovéto společnosti profitují hlavně z úroků, které těmto společnostem platí klienti. Jedná se například o investory do nemovitostí, ale i normální běžné lidi kteří si chtějí pořídit nemovitost.

Pojďme se tedy vrhnout na čísla společnosti za posledních 5 let. Tržby společnosti rostly za posledních 5 let průměrně o necelých 10 % ročně, a co se týče čistého zisku, tak ten za posledních 5 let poklesl průměrně o necelé 4 % ročně, s tím, že společnost v roce 2020 utrpěla poměrně velkou ztrátu. Vzhledem k tomu, že se jedná o REIT společnost, tak je důležité se zaměřit i na prostředky z provozních operací, tedy na to, kolik společnost svou činností skutečně vydělala. Co se týče těchto prostředků, tak společnost vykázala kladné hodnoty zatím pouze v letech 2020 a 2021.

Při pohledu na rozvahu této společnosti už na první pohled vidím, že společnost má svůj dluh skoro pětkrát větší než je jmění akcionářů, které za poslední 5 let rostlo průměrně o zhruba 12 % ročně.  Jmění které připadá akcionářům v případě bankrotu společnosti je zhruba 14$ na jednu akcii, tudíž se společnost aktuálně obchoduje hluboko pod svojí účetní hodnotou, neboli aktiv očištěných o veškeré pasiva.

Když se přesuneme na výkaz cashflow, tak zde zjistíme, že společnost je v kladných hodnotách teprve poslední 2 roky, to znamená, že společnost vykázala kladné a rostoucí provozní i volné cashflow v roce 2020 a v roce 2021. V předchozích 3 letech společnost vykázala pokaždé záporné cashflow.

A jak si společnost vede nyní? Za posledních 12 měsíců společnost vykázala tržby ve výši 2,67 mld. USD, což znamená meziroční pokles o zhruba 8 %. Co se týče čistého zisku, tak ten společnost vykázala ve výši zhruba 1 mld. USD, což znamená meziroční nárůst o zhruba 32 %. Nyní pojďme na náš hlavní ukazatel ziskovosti společnosti, kterým jsou prostředky z provozní činnosti, které společnost za posledních 12 měsíců vykázala ve výši zhruba 8 miliard USD. Jedná se o prostředky které společnost získala svými podnikatelskými aktivitami, a zde je enormní meziroční nárůst, a to o zhruba 330 %.

Když se následně podíváme na cashflow, tak zjistíme, že společnost vygenerovala provozní cashflow ve výši zhruba 10 mld. USD, a volné cashflow ve výši také zhruba 10 mld. USD, což v obou případech znamená obrovské meziroční nárůsty.

Jak jsem psal výše, těmto společnostem prospívají vysoké úrokové sazby, stejně jako bankám. Takže letošní rok společnost měla prakticky žně, co se týče výsledků. A vzhledem k tomu, že FED se v tuto chvíli nepřiklání k možnosti snížení úrokových sazeb v tomto roce, tak společnost nadále může profitovat z vysokých úrokových sazeb. Má to jedno ALE, a to že při vysokých úrokových sazbách klesá chuť investorů a běžných lidí řešit právě hypotéky. Tudíž se může stát, že společnost už může mít svoji jízdu na vysokých úrokových sazbách za sebou.

Ready Capital Corporation $RC-1.8% 

Graf ceny akcie společnosti za posledních 5 let.

Ready Capital Corporation $RC-1.8%  je společnost, která se zabývá investicemi do komerčních nemovitostí. Specializuje se na nákup, refinancování, renovaci a pronájem komerčních nemovitostí, jako jsou kancelářské budovy, obchodní centra, průmyslové budovy a hotelové objekty. Společnost také poskytuje krátkodobé a střednědobé úvěry na komerční nemovitosti.

Společnost má vysoce diverzifikované portfolio aktivit, které ji zajišťují dostatečnou kontrolu nad rizikem, například:

  • Diversifikace portfolia: Investováním do různých typů komerčních nemovitostí se společnost snaží snížit riziko svých investic.
  • Možnost krátkodobého a střednědobého financování: Společnost poskytuje úvěry na komerční nemovitosti, což umožňuje investorům rychle reagovat na tržní podmínky.
  • Přístup k lukrativním investicím: Společnost má přístup k lukrativním investičním příležitostem, které by jinak byly dostupné jen pro velké investory.
  • Schopnost renovovat a pronajímat nemovitosti: Společnost má odborné znalosti a zkušenosti s renovací a pronájmem komerčních nemovitostí, což jí umožňuje maximalizovat hodnotu svých investic.

Tudíž i zde, stejně jako před tím se jedná o hypoteční REIT společnost, která kromě investic do nemovitostí poskytuje i úvěry. A právě tato složka jejího podnikání společnosti dosti pomáhala v uplynulém roce. Pojďme se na to podívat ve výsledcích společnosti.

Za posledních 12 měsíců společnost vykázala tržby ve výši zhruba 790 mil. USD, a prostředky z provozní činnosti ve výši zhruba 51 mil. USD. To představuje meziroční nárůst v případě tržeb o zhruba 13 %, a v případě prostředků z provozní činnosti tam je ten nárůst krásně vidět, protože společnost za posledních 5 let měla vždy negativní FFO, toto je první tok, co má společnost pozitivní FFO.

Při prvotním náhledu do rozvahy vidím, že společnost má poměrně velký dluh, konkrétně zhruba 7 krát větší, než je jmění akcionářů. Na druhou stranu, když se podívám na hodnotu aktiv očištěných o pasiva na akcii, tak mi tato hodnota vychází kolem 18$ až 19$, což při dnešní ceně znamená, že se společnost obchoduje poměrně dost pod svou účetní hodnotou.

Stejně, jako všechny investice, tak i tato má určité rizika. Jedno z hlavních rizik jsou právě potenciální následky vysokých úrokových sazeb stejně jako u předchozí společnosti, dále to může být např.

  • Riziko tržní volatility: Trh s komerčními nemovitostmi může být ovlivněn ekonomickými a politickými faktory, což může vést k volatilitě cen nemovitostí a tím pádem k riziku pro investory.
  • Riziko likvidity: Společnost Ready Capital Corporation $RC-1.8%  se zaměřuje na krátkodobé a střednědobé úvěry, což může vést k nedostatku likvidity a tím pádem k riziku pro investory.
  • Riziko kreditního hodnocení: Společnost poskytuje úvěry na komerční nemovitosti, což znamená, že je závislá na bonitě svých dlužníků, pokud dlužník neplatí úvěr včas, může to mít negativní dopad na finanční situaci společnosti.
  • Riziko neúspěšné renovace: Společnost se zaměřuje na renovace komerčních nemovitostí, což může vést k riziku, že renovace nebudou úspěšné a tím pádem nebudou schopny generovat očekávané výnosy.
  • Riziko neúspěšného pronájmu: Společnost se zaměřuje na pronájem komerčních nemovitostí, což může vést k riziku, že nemovitosti nebudou schopny generovat očekávané výnosy z pronájmu.

Dnes jsme si tedy představili dvě REIT společnosti. Tyto společnosti mají jednu velkou výhodu, a to sice, že se obchodují pod hodnotou svých aktiv očištěných o pasiva. To znamená, že pokud by hypoteticky investor aktuálně nakoupil akcie, a společnost by zkrachovala, tak by na tom investor ještě mohl vydělat, ale to platí pouze pro aktuální situaci. Příští rok to může být už jinak. Jinak mi osobně nepřijdou tyto společnosti nějak extra atraktivní. Společnosti ani moc nevypadají na to, že by si mohly takto vysoký dividendový výnos dovolit udržovat dlouhodobě. Já osobně bych se od těchto společností v tuto chvíli držel dál, dokud nebudu mít pročtené kompletní finanční výkazy.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://seekingalpha.com/article/4569827-3-big-dividend-yields-up-to-13-percent

https://www.rithmcap.com/

https://finviz.com/

https://www.marketwatch.com/investing/stock/rc?mod=mw_quote_tab

https://www.marketwatch.com/investing/stock/ritm?mod=search_symbol

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Všechny REIT společnosti pracují s dluhem. Všechny hypoteční REIT vcelku v pohodě dokáží udržet vysokou dividendu. Jde o to si jen vybrat tu 1-2 společnosti, které chcete mít v portfoliu.

Tipy zajímavé, budu je sledovat, ale souhlasím, že na investici to dnes zdaleka není.

Tipy zajímavé, budu je sledovat, ale souhlasím, že na investici to dnes zdaleka není.

Timeline Tracker Overview