Pokud budujete pasivní příjem, tak tyto dvě akcie vám v tom mohou velmi pomoct. Stojí ale za nákup?

V dnešní době má čím dál více investorů v oblibě dividendové akcie. Ty se totiž ukázaly, jako účinná obrana v dobách krizí a recesí. Vzhledem k tomu, že výhledy analytiků, portfolio manažerů, a různých dalších osobností z investičního světa nejsou zrovna nejrůžovější, tak si dnes představíme 2 akcie Které vám poskytnou dividendový výnos více jak 7 %.

V dnešní době se na burzách nachází spoustu zajímavých společností, ale vzhledem k tomu, že mám rád dividendy, tak se dnes podíváme na 2 dividendové společnosti, u kterých se někteří analytici z Wall Street shodují že se jedná o dobrou volbu pro investory. Je tomu skutečně tak?

Enterprise Products Partners $EPD+0.7% 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

Zde se jedná o energetickou společnost, která provozuje širokou síť různých potrubí na přepravu ropy a zemního plynu, případně také ta přepravu dalších rafinovaných produktů. Její síť poskytuje propojení mezi vrty a zákazníky.

Kromě potrubní přepravy také společnost provozuje pozemní přepravu formou cisteren, lodí a železnic. Dále také společnost vlastní síť rafinerií a různých zpracovatelských závodů. Většina této sítě, je rozprostřena na pobřeží v Texasu. Co je ale pro nás dividendové investory důležité, tak to, že tato společnost aktuálně nabízí dividendový výnos ve výši přes 7 %.

Když se podíváme na čísla společnosti, tak hned na první pohled můžeme vidět, že tržby za posledních 5 let klesají, a to průměrně o zhruba 29 % ročně. Rok 2021 byl pro společnost poměrně úspěšný kdy zaznamenala po 5 letech nárůst tržeb. Čistý zisk potom v posledních 5 letech víceméně stagnoval, kdy se pohyboval mezi zhruba 4 a 5 mld. USD.

Jak je to ale s rokem 2022? Společnosti se na tržbách podařilo vygenerovat přibližně 58 mld. USD, což znamená meziroční nárůst o přibližně 40 %. Co se týče čistého zisku, tak společnost za rok 2022 vygenerovala čistý zisk ve výši zhruba 5,5 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o necelých 19 %. Zkrátka a jednoduše společnost v roce 2022 profitovala hlavně z vysokých cen energií. Proto byl rok 2022 pro společnost úspěšný.

Z krátkodobého pohledu vypadá rozvaha společnosti velmi stabilně. Z dlouhodobého pohledu není rozvaha bůhví jak úžasná, ale stále se podle mě jedná o poměrně stabilní rozvahu. Když jsem si spočítal hodnotu aktiv očištěných o pasiva, tak mi zde vyšla hodnota čistých aktiv na akcii ve výši zhruba 12 USD.

Pokud se podíváme na výkaz cashflow, tak zjistíme, že do roku 2021 měla firma mírně klesající provozní cashflow. V roce 2021 a 2022 společnost zaznamenala rapidní nárůst volného cashflow ze zhruba 6,5 mld. USD na zhruba 8,5 mld. USD v roce 2021. Společnosti se za poslední 5 let dařilo držet kapitálové výdaje víceméně v rovině. Co se týče volného cashflow, tak to za posledních 5 let rostlo, a to průměrně o zhruba 45 % ročně. Víceméně je ale potřeba mít se na pozoru, protože společnosti se za posledních několik let stávaly různé havárie v podobě požárů, nebo například výbuchů při opravách svých ropovodů a plynovodů. Tyto věci se v případě větší havárie mohou promítnout do kapitálových výdajů, dále je potřeba počítat s tím, že většinou se při těch nehodách někdo minimálně zraní, nebo nedej bože zemře. Toto může společnost stát další výdaje na kompenzace.

Co se týče dividendy, tak ta není pravidelně kryta z volného cashflow. Poprvé, kdy společnosti vycházel slušný výplatní poměr, tak to bylo v roce 2021, kdy výplatní poměr z volného cashflow činil zhruba 50 %. Roky před tím společnost v žádném případě neměla výplaty svých dividend kryté z volného cashflow.

A co na tuto společnost říká analytička ze společnosti TD Securities?

Věříme, že jednotky EPD nabízejí kombinaci růstu hodnoty a distribuce při mírném rizikovém profilu, vzhledem k dobře umístěnému integrovanému systému aktiv, konektivity a rozsahu společnosti. , úřad a odbornost. Naše práce zahrnuje očekávání určité expanze ocenění, protože investoři si uvědomují možnosti dlouhodobého růstu, které EPD spojuje s jeho exportem souvisejícím s uhlovodíky na rostoucí trhy, přechodem na nízkouhlíkovou energetickou budoucnost a rozšířením hodnotového řetězce o příležitosti v oblasti petrochemie středního proudu.

Spolu s tímto komentářem také hodnotí akcie společnosti $EPD+0.7%  jako vhodné k nákupu s cenovým cílem 31 USD. K tomuto názoru se také přiklání dalších 11 analytiků z Wall Street, kteří tuto společnost hodnotí jako podhodnocenou, a zároveň jako skvělou příležitost k nákupu.

Za mě osobně se mi tato společnost úplně nelíbí. Potenciál vyšší profitability si dokážu představit pouze skrze vyšší ceny energií, a potom možná skrze nějakou potenciální expanzi. Další věc, co se mi osobně zde nelíbí, tak je krytí dividendy z volného cashflow, kde firma nemá své dividendy moc přesvědčivě kryté z volného cashflow. Poslední věcí, kterou zde vidím jako velký problém pro nás Evropany, tak je to, že se jedná o Limited Partnership. Pokud budete chtít tedy akcie nakoupit, tak musíte potom počítat s vyššími daněmi, které se na tento typ společnosti vztahují.

Coterra Energy $CTRA

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

Zde se jedná o společnost zabývající se průzkumem uhlovodíků organizovaná v Delaware se sídlem v Houstonu v Texasu. Společnost působí v Permské pánvi, Marcellus Shale a Anadarko Basin. Jak zde můžeme vidět společnost má své působení také v Texasu, ale nyní se jedná o vnitrozemí, konkrétně tedy o Permskou pánev, která je považována za nejatraktivnější oblast v USA.

Aktuálně společnost vlastní více než 600 000 akrů půdy, s tím že jenom 234 000 akrů pokrývá právě vysoce lukrativní Permskou pánev. Toto představuje přibližně jednu třetinu celkové plochy, kterou společnost vlastní. Zbylé dvě třetiny jsou rozloženy mezi zbývající 2 oblasti. Ve většině případů v těchto oblastech převládá těžba kapalin, jako je například ropa. V Marcellus Shale se v jako jediném území těží čistě zemní plyn. Tato společnost je také výjimečná tím, že aktuálně nabízí dividendový výnos přes 10 %.

Do roku 2020 tržby společnosti víceméně stagnovaly mezi 1,5 mld. USD a 2,5 mld. USD, rok 2021 poté přinesl vysoký roční nárůst tržeb, a to zhruba o zhruba o 160 %. Pokud bychom tedy počítali průměrný růst tržeb za posledních 5 let tak se pohybujeme někde okolo 22 % ročně. Co se týče čistého zisku, tak ten rostl za posledních 5 let průměrně o zhruba 200 % ročně. Toto je také zapříčiněno vysokým nárustem v roce 2021, kdy čistý zisk vzrostl o zhruba 477 % oproti roku 2020.

A jak se společnosti dařilo v tomto roce? Společnost vykázala tržby ve výši zhruba 9,22 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o zhruba 150 % oproti roku 2021. Co se týče čistého zisku tak ten společnost vykázala ve výši 3,98 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o skoro 250 % oproti roku 2021. Jak je již z výsledků patrné, tak pro společnost byl rok 2022 velmi úspěšný.

Z krátkodobého hlediska má společnost poměrně dobře krytou rozvahu, kdy je schopna své krátkodobé závazky pokrýt krátkodobými aktivy. Z dlouhodobého pohledu je na tom společnost finančně taky velmi dobře, protože dlouhodobý dluh představuje zhruba polovinu jmění společnosti. Co se týče hodnoty aktiv očištěných o pasiva, tak zde mi tato hodnota vychází na zhruba 23 USD až 24 USD na akcii. To znamená, že se společnost při dnešních cenách obchoduje přibližně za hodnotu svých čistých aktiv.

Provozní cashflow společnosti rostlo za posledních 5 let průměrně o zhruba 17 % ročně. Zde také pozoruji jistou finanční stabilitu v kapitálových výdajích za posledních 5 let, což se samozřejmě také kladně projevuje na volném cashflow, které za posledních 5 let rostlo průměrně o zhruba 121 %. Samozřejmě i zde je to také částečně ovlivněno rokem 2021, kde společnost měla zase vyšší nárůst volného cashflow než obvykle. Společnost má také dobře krytou výplatu svých dividend z volného cashflow. Tato výplata dividend každým rokem roste. Průměrně společnost vyplácí na dividendách zhruba 123 mil. USD. V roce 2021 ale společnost vyplatila na dividendách rekordní sumu, a to konkrétně 780 mil. USD. Společnost totiž své dividendy stanovuje na základě svých výsledků, a snaží se vždy co nejvíce hodnoty z volného cashflow rozdělit mezi akcionáře formou dividend. Tudíž se zde dá předpokládat, že dividenda bude kolísat tak, jak se společnosti bude dařit.

Níže máme komentář jednoho z analytiků z Wall Street.

Coterra se zavázala k +50% návratnosti pro akcionáře, s výjimkou zpětných odkupů akcií. Za poslední dvě čtvrtletí společnost vrátila 81 % a 74 % FCF prostřednictvím hotovostních dividend a zpětných odkupů akcií. Během nedávného setkání se společností generální ředitel poznamenal, že chce společnost odlišit v roce 2023, což by podle našeho názoru mohlo být ve formě zdravého zvýšení základní dividendy a zvýšených zpětných odkupů akcií

Spolu s tímto komentářem hodnotí CTRA jako akcie vhodné k nákupu. A cenový cíl je podle něj někde kolem 38 USD za akcii.

Společnost na první pohled podle mě vypadá dobře, dokonce se aktuálně obchoduje za hodnotu svých čistých aktiv, a má poměrně silnou rozvahu. Musíme si ale uvědomit, že se stále pohybujeme v energetickém sektoru, kde jsou výsledky firem dosti závisle na cenách energií, obzvláště těch firem, které se zabývají přímo těžbou. Jediný problém, který zde vidím, tak je výplata dividend, kdy v budoucnu společnost může snížit své dividendy na základě svých výsledků. Osobně si myslím, že společnost určitě stojí za hlubší prozkoumání a analýzu.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://www.coterra.com/

https://www.marketwatch.com/investing/stock/ctra?mod=mw_quote_tab

https://www.marketwatch.com/investing/stock/epd?mod=search_symbol

https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html

https://www.enterpriseproducts.com/

https://finviz.com/

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

alternativou první společnosti je KMI a ENB, divi yield +- podobný, lepší daňový režim, pokud máte u brokera podepsán w8

Veľmi pekne spracované počiatočné analýzy oboch spoločností. CTRA som predtým vôbec nepoznal a je pre mňa príjemným prekvapením. Určite stojí za podrobnejšiu analýzu a zaradenie na watchlist :) Díky

LP a MLP jsou spíše vhodné pro US rezidenty do důchodových portfolií - kvůli daním z dividendy jsou pro non-US nevhodné + myslím, že na tento sektor se vztahuje i daň 15 % z hodnoty (ne zisku) při prodeji, ale to je případně potřeba ověřit.

Zajímavé tipy. Jen je potřeba zvážit, zda je tak vysoká dividenda udržitelná.

Timeline Tracker Overview