MetLife se řadí mezi světové pojišťovny s globální působností. Může být dobrou volbou pro investory?

Včera jsem analyzoval pojišťovnu Unum, není tedy na škodu podívat se i na konkurenty a další vlivné hráče v oboru. Dnes se tak podíváme na pojišťovnu MetLife, která je v mnoha ohledech podobná. Která z těchto dvou pojišťoven se mi jeví jako atraktivnější volba?

MetLife

Čím se společnost zabývá?

MetLife $MET+0.6% je mezinárodní společnost zaměřená na poskytování finančních a pojišťovacích služeb. Společnost se specializuje na životní pojištění, úrazové pojištění, zdravotní pojištění, důchodové plány a správu aktiv. MetLife nabízí své služby v mnoha zemích světa a patří mezi největší pojišťovny na světě.

Mezi hlavní produkty a služby, které MetLife nabízí, patří:

Životní pojištění: MetLife nabízí různé typy životního pojištění, včetně trvalého a dočasného pojištění. Tyto produkty umožňují zákazníkům chránit své blízké v případě jejich úmrtí.

Úrazové pojištění: MetLife poskytuje úrazové pojištění, které pomáhá zákazníkům chránit své rodiny před neočekávanými výdaji v případě úrazu.

Zdravotní pojištění: MetLife nabízí zdravotní pojištění, které umožňuje zákazníkům získat přístup k zdravotní péči a pomáhá pokrýt náklady na lékařské služby.

Důchodové plány: MetLife poskytuje různé druhy důchodových plánů, které umožňují zákazníkům plánovat svou finanční budoucnost.

Správa aktiv: MetLife poskytuje služby správy aktiv pro jednotlivce, podniky a institucionální investory.

Na kterých trzích působí? 

MetLife je mezinárodní společnost poskytující finanční a pojišťovací služby. Působí na mnoha trzích po celém světě, včetně Severní Ameriky, Evropy, Asie a Latinské Ameriky.

Konkurenční výhody

Globální přítomnost: MetLife je jednou z největších pojišťoven na světě a má globální přítomnost v mnoha zemích. Díky tomu má společnost silné pozice na mnoha trzích a může nabízet své produkty a služby mnoha milionům lidí po celém světě.

Dlouhá historie: MetLife byla založena v roce 1868 a má tedy více než 150 let zkušeností v oblasti finančních a pojišťovacích služeb.

Široká škála produktů: MetLife nabízí širokou škálu finančních a pojišťovacích produktů, které zahrnují životní pojištění, úrazové pojištění, zdravotní pojištění, důchodové plány a správu aktiv. Díky této široké nabídce může společnost splnit různé potřeby a požadavky zákazníků.

Finance

Při pohledu na výkaz zisku a ztráty za posledních dvanáct měsíců (TTM) měla společnost celkové tržby ve výši 68,95 miliardy dolarů. To představuje nárůst z loňských tržeb o 66,04 miliardy dolarů. Celkové náklady se však ve stejném období také zvýšily z 57,91 miliardy dolarů na 66,09 miliardy dolarů, což vedlo k nižšímu příjmu před zdaněním ve výši 2,86 miliardy dolarů ve srovnání s 8,13 miliardy dolarů v předchozím roce.

Po započtení daňových rezerv činil čistý zisk pro kmenové akcionáře 2,35 miliardy dolarů, což byl pokles z 6,35 miliardy dolarů v předchozím roce. Výsledkem byl zředěný zisk na akcii ve výši 7,70 USD, což bylo stejné jako v předchozím roce.

Podíváme-li se na EBIT společnosti, v roce 2022 to bylo 3,80 miliardy dolarů, ve srovnání s 9,05 miliardy dolarů v předchozím roce. Odpisy činily 673 milionů dolarů, což byl nárůst z 630 milionů dolarů v předchozím roce.

Celkově se tržby společnosti MetLife meziročně zvýšily, ale zvýšily se také náklady, což vedlo k nižším příjmům před zdaněním a čistému příjmu dostupnému pro běžné akcionáře. EBIT společnosti se také snížil, což naznačuje, že se snížila provozní ziskovost.

Pohled na marže

Valuace

Společnost má tržní kapitalizaci ve výši 45,20 miliardy dolarů a dividendový výnos 3,55%, v posledních letech však zaznamenala negativní výkonnost, přičemž cena akcií klesla o 22,21% meziročně.

Poměr P/E společnosti je 22,14, což je relativně vysoká hodnota ve srovnání s jejími protějšky v oboru, když se k tomu podíváme na poměr PEG, který je 3,64 tak bychom si mohli na první dojem myslet, že je akcie nadhodnocená.

  • Zisk na akcii společnosti letos klesl o 62,90 %, což je znepokojující trend.

Společnost má poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0,66, což naznačuje, že má relativně mírnou úroveň dluhu (ovšem i to je nad sektorovým průměrem). Návratnost vlastního kapitálu (ROE) společnosti je 6,60%, což je takový průměr ve srovnání s jejími protějšky v oboru.

Analytici predikují:

16 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro MetLife má střední cíl 83,00, s vysokým odhadem 90,00 a nízkým odhadem 71,00. Medián odhadu představuje nárůst o +47,40 % z poslední ceny 56,31.

Když to tak vidím a srovnám to se včerejší analýzou Unum Group, tak mi přijde mnohem atraktivnější právě pojišťovna Unum, z hlediska výsledků i základních ukazatelů a návratnosti - Analýza Unum Group, jednoho z předních hráčů v oblasti pojištění invalidity | Bulios.

  • Co na společnost říkáte vy? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Poisťovne sú po bankách dalšie v poradí na záchranu držia štat.dlhopisi s výnosmi pred r.2021. V roku 2008 ich už zachraňovali ak si dobre pametám.

Kolega ji zařadil do portfolia snad před 10 lety. Pak hodně klesala, nyní je plus 40 %. Je to celkem držák, až překvapivý.

To bych rád věděl, proč jsou analytici tak optimističtí, však tam nejde vidět nic pozitivního. A ten propad EPS je celkem děs.

Ta včerejší pojišťovna vypadala mnohem líp, a to po všech ohledech.

Timeline Tracker Overview