2 zajímavé energetické společnosti s ultra vysokou dividendou

Energetický sektor je známý svými vysokými dividendami. Některé společnosti se dokonce mohou pochlubit dividendou, která spadá do kategorie "ultra". Ne vše je ale tak růžové a je potřeba vzít v potaz také některá rizika, která tento sektor přináší.

Ropný a energetický sektor čelí řadě specifických rizik, která vyplývají z povahy jeho podnikání a závislosti na nestabilních globálních dodávkách energie. Jedním z nejvýznamnějších problémů je vysoká míra politického a regulačního rizika, neboť ceny ropy a energií jsou silně ovlivňovány vládními politikami, daněmi a kvótami.

Ropné a energetické společnosti také čelí značnému geopolitickému riziku, neboť část světových zásob energie se nachází v nestabilních nebo geopoliticky citlivých regionech, kde mohou vypuknout konflikty, které pak naruší dodávky.

Ropa se typicky vyskytuje v poměrně nestabilních oblastech.

Dalším podstatným rizikem je vysoká kolísavost cen ropy a energií, která vyžaduje sofistikované systémy řízení a zajištění proti cenovým výkyvům. Aktiva v ropném sektoru mají dlouhou životnost a je proto klíčové, aby společnosti sledovaly dlouhodobé technologické trendy a inovace, aby neztratily konkurenceschopnost. Konečně, ropný a energetický sektor čelí značnému tlaku ohledně ochrany životního prostředí se snahou o omezení emisí skleníkových plynů a přechod k udržitelnějším zdrojům energie.

Investoři do tohoto sektoru by si všech těchto probémů měli být vědomi. Pokud jsou a jsou ochotni riskovat, pak na ně čeká poměrně hezká nadílka dividend i možného kapitálového zhodnocení.

Energy Transfer LP $ET+0.6% 

Energy Transfer LP je energetická společnost se sídlem v Dallasu, Texas, USA. Specializuje se na přepravu a skladování ropy, zemního plynu a kapalných plynných produktů.

Společnost vlastní a provozuje rozsáhlou síť energetických infrastruktur v Severní Americe, včetně více než 90 000 kilometrů plynovodů a ropovodů, terminálů pro zkapalňování zemního plynu, skladovacích zařízení a dalších infrastruktur.

ET
$16.46 $0.10 +0.61%

Mezi hlavní aktivity společnosti patří přeprava ropy a zemního plynu po celé Severní Americe, skladování kapalných plynů v terminálech pro zkapalňování zemního plynu a těžba a zpracování ropy a zemního plynu, přičemž se zaměřuje na nekonvenční zdroje, jako jsou břidlicové plynové a ropné vrstvy.

Pro ET je pozitivní, že se mu může zvýšit rating. V konečném důsledku by zvýšení úvěrového ratingu mohlo přispět k budoucí lepší výkonnosti ET několika způsoby:

Signalizovalo by trhu, že ET je ještě spolehlivější investice, což by posílilo argumenty pro vyšší násobek ocenění - (myšleno oproti konkurenci)

• Pravděpodobně by jim ušetřilo úrokové náklady, protože by jim umožnilo získat a refinancovat dluh za atraktivnější úrokové sazby než dnes.

• Splnění tohoto cíle by je také osvobodilo od zaměření se na agresivní splácení dluhu. Místo toho by mohli tento volný peněžní tok využít k odkupu podílů, odkupu prioritních podílů a/nebo investic do růstových projektů/a fúzí a akvizic, což by vše generovalo příznivější výnosy z distribuovaného peněžního toku, než je splácení dluhu. To by pravděpodobně zrychlilo růst jejich DCF na jednotku, což by vedlo k dalšímu překonávání výkonnosti podílů.

DCF na jednotku je zkratka pro distribuovaný peněžní tok na jednotku (Distributable Cash Flow per unit). Jedná se o čistý peněžní tok po odečtení investic a změn v pracovním kapitálu, který je k dispozici pro výplatu dividend nebo splácení dluhu jednotce akcií nebo podílů.

Upozornění: Limited Partnership (LP) je právní forma společnosti, která se skládá ze dvou nebo více partnerů. Partnerství  nese určitá rizika a specifika.

Omezená kontrola limitovaných partnerů: Limitovaní partneři nemají moc rozhodovat o chodu společnosti a nezúčastňují se na jejím řízení. To může být rizikové, pokud se generální partneři rozhodnou pro nevhodné nebo rizikové podnikání.

Potenciální konflikty mezi partnery: Vzhledem k rozdílným rolím a zájmům generálních a limitovaných partnerů mohou vzniknout konflikty. Je důležité mít jasně stanovené dohody o partnerství, které upravují rozhodovací procesy a řešení sporů.

Obtížnější přenos vlastnictví: Přechod vlastnictví podílu v LP může být obtížnější než v jiných právních formách, jako je například společnost s ručením omezeným (LLC). V některých jurisdikcích může převod podílu na jiného partnera nebo třetí stranu vyžadovat souhlas generálního partnera.

Enbridge $ENB+0.7% 

Enbridge Inc. je kanadská energetická infrastrukturní společnost se sídlem v Calgary. Zabývá se přepravou, distribucí a produkcí energií, včetně ropy, zemního plynu a obnovitelných zdrojů.

ENB

Enbridge

ENB
$36.28 $0.26 +0.74%

Enbridge vlastní a provozuje rozsáhlou síť ropovodů, plynovodů a infrastrukturních zařízení v severní Americe. Její přepravní systém zahrnuje přes 39 000 km ropovodů, plynovodů a podzemních potrubí v Kanadě a ve Spojených státech, což ji činí největším provozovatelem plyno a ropovodů v Severní Americe. Mezi její hlavní aktivity patří:

Přeprava energií - Provozuje kapacitní přepravní systémy pro transport ropy, zemního plynu a kapalných uhlovodíků. Hlavním zdrojem příjmů jsou poplatky za přepravu.

Distribuce energií - Vlastní a provozuje distribuční síť zahrnující přibližně 2 miliony odběrných míst zemního plynu v Ontariu a Québecu.

Výroba energií - Prostřednictvím dceřiných společností produkuje větrný, solární a vodní elektrický proud a biomasy. Zaměřuje se na růst v oblasti obnovitelných zdrojů.

Enbridge se vyznačuje stabilními tržbami z dlouhodobých kontraktů, silnou ziskovostí a vyplácením relativně vysokých dividend. Aktuálně její výplata řeší necelých 7 %.

Společnost Enbridge již dříve v tomto roce stanovila upravený zisk EBITDA na 15,9-16,5 miliardy dolarů pro rok 2023 a tento výhled byl potvrzen, když společnost zveřejnila výsledky za první čtvrtletí.

Cena klesla na docela hluboké minimum. Zdá se, že tento pokles vytváří atraktivní nákupní příležitost pro dividendové investory, kteří chtějí koupit dividendového aristokrata za slušnou cenu. Enbridge zvyšuje dividendu již 28 let a od roku 2019 dosáhla 5% růstu dividendy.

Růst dividend je opravdu hezký

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Za mne Enbridge určitě, již dlouhou dobu s ním počítám do divi portfolia.

ET je LP společnost, proč pořád o nich píšete články? LP společnosti jsou dost odlišné od klasických akciovek a neznalé lidi mohou přivést do pěkné kaše. Ani v článku není žádné upozornění. Měli by se články o těchto společností úplně zakázat na Buliosu.

Tady jsem asi víc pro ET, ale celkově mám raději ještě větší společnosti z toho sektoru jako XOM. Energetika je na rozcestí a investoři mají na výběr mezi čistě udržitelnými společnostmi a těmi, které se snaží o změnu. Obě cesty mohou vést k úspěchu a záleží na rizikovém apetitu každého. Osobně ale věřím, že mix obou přístupů je nejlepší.

Partner

Opět hezký článek a myslím, že právě spolu jsme se na to téma bavili a $ENB+0.7% se mi moc zalíbila, zařadil jsem ji do portfolia. 😊

Obě dividendy přes 7 %? OK, tak na to se budu muset podívat z blízka.

Timeline Tracker Overview