Tyto 2 společnosti vyplácejí dividendu již přes 100 let. Budou v tom pokračovat?

Desítky let, které přežily tyto společnosti a jejich dividenda bez újmy, jsou naprosto dechberoucí. Jenomže na historii už nevyděláme a proto je důležité zaměřit se na to, zda tyto společnosti budou moct pokračovat ve vyplácení i nadále.

Coca-Cola $KO+1.3% 

Coca-Cola je globální gigant známý svými sladkými nápoji. Společnost má dlouhou historii vyplácení dividend, která sahá do roku 1920.

KO
$64.21 $0.80 +1.26%

Coca-Cola $KO+1.3% začala vyplácet první dividendu ve výši 0,40 USD na akcii v roce 1920, pouze tři roky poté, co byla založena. Od té doby Coca-Cola každý rok dividendu zvyšovala, 57 let v řadě bez přerušení, což ji řadí mezi nejkonzistentnější plátce dividend. Dividenda podporovala vývoj společnosti v růstový stroj šířící sladké nápoje po celém světe.

Dividendová historie společnosti

Výnos dividend dosahuje aktuálně přibližně 2,9 %. Společnost navýšila dividendu v posledních 60 letech každý rok o v průměru 7 %, včetně 13 % navýšení mezi roky 2018 a 2019.

Skvělá ziskovost zajišťovaná silnými značkami, globální distribucí a rekordními tržbami umožňují udržitelné financování dividend z volného cash flow, které převyšuje vyplácenou dividendu. Výplatní poměr je nyní kolem 59 %.

Coca-Cola tak patří mezi vůbec nejstabilnější plátce dividend na světě, široce skloňované mezi takzvanými dividendovými králi. Coca-Cola má všechny předpoklady, aby mohla vyplácet dividendy dlouhodobě i do budoucna.

Společnost disponuje silnými značkami a stabilní pozicí na trhu, která jí zajišťuje dostatek volného cash flow i za složitějších ekonomických podmínek. Stále nachází příležitosti k růstu ve východních ekonomikách a má zkušenosti s expanzí na nové trhy. S výnosem 2,9 % v současnosti vyplácí Coca-Cola jen část svého zisku jako dividendu a zbytek investuje zpět do rozvoje firmy. To jí umožňuje zvyšovat dividendy a růst současně. Vyplacená dividenda je dlouhodobě nižší než volný cash flow, takže je udržitelná.

FCF společnsoti

Vyplácení dividend je pro Coca-Colu součástí strategie a funguje jakolákadlo pro investory. Její decentralizovaná struktura umožňuje místním jednotkám flexibilně reagovat na situaci na lokálních trzích.

Z toho všeho vyplývá, že Coca-Cola bude mít i v budoucnosti dostatek stability, ziskovosti a flexibility k tomu, aby mohla akcionáře těšit rok od roku zvyšující se dividendou. Svou schopností generovat volný cash flow má společnost dostatečné záruky, že bude moci vyplácené dividendy udržet dlouhodobě. Byť samozřejmě musím podotknout, že nic na trhu není jisté :)

General Mills $GIS 

Společnost General Mills je jedním z největších producentů potravin, který má dlouhou tradici vyplácení rostoucích dividend. General Mills začala vyplácet dividendu v roce 1923. Od té doby dividendu zvyšuje, s výjimkou válečných let a finanční krize. Společnosti se tak podařilo zvýšit dividendu již 44 let v řadě. Aktuálně to činí 2,66 %.

GIS
$62.86 $0.00 +0.00%

Generas Mills je známá svými značkami jako Cheerios, Häagen-Dazs, Pillsbury a Betty Crocker, které jí zajišťují stabilní ziskovost a cash flow. Firma investuje zisk zpět do svých značek, inovací i akvizic, což umožňuje jak rostoucí dividendy, tak rozvoj podnikání.

General Mills neustále hledá způsoby, jak své produkty zdokonalovat a přizpůsobovat měnícím se potřebám spotřebitelů. Do svého portfolia tak přidává zdravější alternativy i produkty pro specifické potřeby.

Přes všechny tyto kroky zůstává vyplácená dividenda dlouhodobě nižší než volný cash flow firmy (aktuálně 46 %), což zajišťuje její udržitelnost. Pro General Mills je vyplácení rostoucí dividendy důležitou součástí strategie, která pomáhá udržovat loajální akcionáře i investory.

I když může být někdy růst dividend pomalejší, ze stability generovaných cash flow a silného postavení na trhu vyplývá, že General Mills bude moci dlouhodobě rostoucí dividendy vyplácet. Příjem akcionářů se tak bude odvíjet od úspěchů tohoto potravinářské gigantu.

Dividenda společnosti General Mills je považována za udržitelnou. Dodnes společnost nikdy nevyplatila více, než reálně vydělala. V posledních letech se dokonce výplatní poměr snižuje díky růstu zisku na akcii. Podle odhadů by i v roce 2027 měl být nárůst vyplacené dividendy nižší než zvýšení zisku a zvyšoval by se tak i výplatní poměr. Ten by však zůstal na stabilní a udržitelné úrovni.

Shrnuto, General Mills je schopna udržovat současnou úroveň i budoucí nárůst dividend z důvodu dlouhodobě stabilního zisku a volných hotovostních toků bez ohrožení finanční stability firmy.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

General Mills raises dividend by 9.3%

Tady asi není pochyb o tom, že ty společnosti budou pokračovat. Jak se jim bude dařit už je spíš na tom, jak to management bude kormidlovat, ale rozhodně to nebude úplně průšvih asi nikdy.

Timeline Tracker Overview