Češi a investice: Co nás motivuje a na čí rady při zhodnocování majetku dáme?

Lidé se domnívají, že investování není snadné, přiznávají, že mu příliš nerozumí, a souhlasí s tím, že investice jim mnohdy nabízejí i nedůvěryhodné firmy. V otázce investování si tak nechávají poradit, na tom nejlepším zdroji informací se ale neshodnou. Pokud pak jde o investování do drahých kovů, více než polovina lidí se pro něj rozhodla sama.

Investovat, tedy rozhodnout se, do čeho vložím peníze za účelem jejich zhodnocení, není snadné pro 33 % Čechů. Za snadné považuje investování jen 11 % respondentů, mezi kterými byla nejvíce zastoupena věková skupina 18 až 25 let.

Názory na investování zastávají muži i ženy v přibližně stejném poměru. Co se týká vzdělání, za složité považují investování ve více než čtvrtině případů (26 %) lidé bez maturity. U vysokoškolsky vzdělaných respondentů měla tento názor zhruba desetina oslovených (11 %).

Informace o investování lidé získávají nejvíce na internetu, od svého bankéře či finančního poradce nebo v okruhu přátel a známých. Nejméně lidé dají na rady či informace z televize a rozhlasu.

Kde všude získáváte nebo byste získávali informace o možnostech, jak nejlépe investovat své finanční prostředky?

Respondenti také nejčastěji (39 %) volili odpověď "rozhodně ano" u otázky na to, zda se domnívají, že investice často nabízejí nedůvěryhodné firmy. A právě důvěryhodnost jako vlastnost instituce, se kterou investují, byla pro dotazované nejdůležitější. Mezi všemi respondenty se stala nejčastěji zvolenou možností (21 %) u otázky, co je pro ně při výběru investice klíčové. Následovala předpokládaná návratnost investice (19 %) a míra podstupovaného rizika (17 %).

Investice do drahých kovů

Průzkum ukázal, že třetina z těch, kteří zlato zatím jako investiční nástroj nevyužívají, by byla ochotna investovat, kdyby jim někdo poradil. Nicméně nejčastějším důvodem pro neinvestování do zlata je nedostatek peněz. Tuto překážku lze přitom překonat například s produkty takzvaného spoření do zlata, kdy po naspoření cílové částky za určitý objem kovu lze tuto alternativní investici získat.

Více než polovina respondentů má jasno v otázce investic do drahých kovů. V 56 % případů se lidé rozhodli sami bez potřeby konzultace či rady. Mezi nimi byli častěji zastoupeni muži a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Pětina respondentů dala na radu finančního poradce či bankéře, nejčastěji to byli lidé mezi 45 a 59 lety.

Kdo vás přesvědčil nebo nejvíce přispěl k vašemu rozhodnutí začít investovat do drahých kovů?

Data v článku vyplývají z průzkumu veřejného mínění pro Českou mincovnu realizovaného v květnu 2023 společností STEM/MARK na reprezentativním vzorku 1 746 dospělých obyvatel ČR.


3-10% televize a rozhlas, to mě asi trochu bolí. Přijde mi, že když už se v televizi nebo v rozhlasu mluví o nějaké akcii, tak už je čas prodat :D

Já drahé kovy nejedu,když už něco mimo akcie a fondy tak nemovitosti

Pěkný přehled. Já bych byl raději, kdyby tam byla kolonka - vlastní výběr.

Timeline Tracker Overview