Dnešní konferenční hovor s managementem Coltu se nesl v duchu očekávání akcelerace hospodaření ve druhé polovině letošního roku, spokojenosti nad nedávno realizovanou akvizicí švýcarského výrobce munice swissAA Holding či významného naplňování kontraktu s českou armádou.

Letošní rok je ve znamení posilování pozice v segmentu ozbrojených složek. Potvrdily to již prodeje, resp. tržby za 2Q 2023, kdy započala dříve avizovaná dodávka zbraní a munice na Ukrajinu realizovaná prostřednictvím podepsaného kontraktu s kanadskou vládou. Dle slov ředitele společnosti Jana Drahoty byla významná část této vládní zakázky realizována v letošním 2Q, k jejímu naplnění by pak mělo dojít ve 3Q 2023.

Vedle toho Colt hlásí do zbytku letošního roku další zakázky do ozbrojených složek, konkrétně uzavření smlouvy s dánskou vládou (management označil tento kontrakt za významný, objem však neuvedl, s ohledem na ujednání s dánskými představiteli nemůže komentovat) či pokračování dodávek švédské armádě. V této souvislosti management zmínil důležitou roli své dceřiné firmy Colt Canada jakožto jednoho z důležitých realizátorů těchto armádních kontraktů. I dnes je tak patrné, jak strategickou akvizicí byla v roce 2021 koupě americké společnosti Colt (a její kanadské divize). Díky tomu Colt CZ výrazně posílil svoji pozici v profitabilním segmentu ozbrojených složek. Dnes Jan Drahota potvrdil letošní cíl mít prodeje rozdělené mezi segmentem civilním a segmentem ozbrojených složek v poměru 50 : 50 (dříve společnost dosahovala např. i poměru kolem 20 : 80 ve prospěch civilního segmentu).

Vývoj armádních zakázek i letos zatím do značné míry kompenzuje slabší americký civilní trh. Ten za první letošní pololetí vykazuje pokles. Management Coltu nicméně ve druhém pololetí očekává jeho stabilizaci, resp. zlepšení. Po loňském propadu tohoto trhu o cca 24 %, management za celý letošní rok předpokládá maximálně jednociferný pokles. Samotný Colt pak na stávající situaci v US civilním trhu reaguje zefektivněním svých tamních distribučních kanálů, představením nových produktů a marketingovými aktivitami. I toto by pak mělo pomoci ke gradaci celkových tržeb ve zbývajících kvartálech letošního roku. Dnes Coltem zpřesněný letošní odhad výnosů do rozmezí 16000 – 16400 mil. Kč (což je v souladu s naší aktuální predikcí 16227 mil. Kč) indikuje tržby ve 3Q, resp. 4Q poblíž 4500 mil. Kč, resp. i v intervalu 4500 – 5000 mil. Kč.

Do výše naznačeného vývoje tržeb je započítána i nová akvizice v podobě švýcarského výrobce munice swissAA Holding. Management vyjadřuje s touto akvizicí, jež byla dokončena v polovině letošního roku, spokojenost. swissAA Holding operuje ve třech výrobních závodech (dva ve Švýcarsku a jeden v Maďarsku). Zejména v maďarském závodě vidí management perspektivu v jeho dalším rozšiřování. Z dnešního konferenčního hovoru tak cítíme, že management Coltu vnímá potenciál dalšího rozvoje akvírované společnosti, vnímá potenciál navyšování produkčních kapacit a objemů prodejů.

Akvizici swissAA Holding vnímáme pozitivně. Výroba munice je zejména po vypuknutí konfliktu na Ukrajině perspektivním oborem, podle našeho názoru dobře zapadne do byznys modelu celé skupiny Colt, v neposlední řadě se může vhodně doplňovat i se vznikajícím společným podnikem (joint-venture) s maďarskou vládou, jehož cílem je vyrábět zbraně pro maďarské ozbrojené síly. Dle aktuálního vývoje zadlužení (mezikvartální nárůst z 1,3x pouze na 1,7x EBITDA) byla tato akvizice podle našeho názoru realizována za rozumných podmínek. Management Coltu naznačuje roční tržby swissAA Holdingu kolem 35 – 40 mil. švýcarských franků (cca 900 - 1000 mil. Kč), EBITDA zisk pak poblíž 10 mil. (cca 250 mil. Kč).


Ideální čas na nákup :)

Do zbrojního průmyslu neinvestuji. Přijde mi to moc orientované na vládu a to mi nesedí. Bez vlády by to sice nemohlo fungovat, ale co už...

Timeline Tracker Overview