Prodej akcií je důležitým rozhodnutím, které zpravidla musí udělat každý investor alespoň jednou v životě. Jak se říká, důvod k nákupu bývá pouze jeden = vydělat peníze. 💰

Existuje však mnoho různých důvodů, proč byste mohli chtít prodat své akcie:

1. Dosáhnutí cíle: Může se stát, že jste dosáhli svého stanoveného cíle. Prodejem akcií můžete zabezpečit své zisky.

2. Neuspokojivý výkon: Naopak pokud akcie, které držíte, si dlouhodobě nevedou dobře a nevykazují žádný růst nebo dokonce ztráty, může být rozumné přehodnotit svou investici a zvážit prodej.

3. Potřeba hotovosti: Někdy se může stát, že potřebujete peníze na naléhavé výdaje. Prodej akcií vám umožní získat potřebnou hotovost.

4. Změna investičního cíle: V průběhu času se mohou změnit vaše finanční cíle. Můžete se rozhodnout prodat akcie, abyste změnili směr svého portfolia, aby lépe odpovídalo novým cílům.

5. Daňové plánování: Prodej akcií může být strategickým krokem při plánování daní. V některých případech může být výhodnější prodat akcie v určitém časovém období s ohledem na daňové zákony.

Jaké hlavní důvody máte vy při uzavírání vašich pozic? 😏


Zatím jsem akcií moc neprodal a moc jich prodávat nechci. Ovšem akcie jsem zatím prodával kvůli bodu č.2 a jinak v budoucnu budu prodávat kvůli bodům 1,2 a 4.

Určitě pokud se fundament dané společnosti nezmění, tak budu držet. Každopádně bych jako nejbližší možnost viděl číslo 1. či 4. :)

Dokud se fundament nezmění a pořád vidim ve firmě potenciál, tak nemám důvod prodávat, v případě prodeje prodávám právě když se fundament zásadně změní, případně vybírání zisků na stanoveném cíli. :)

Bývá to prodej ztrátové pozice, kdy vidím, že jsem udělal chybu ve své investiční tezi. Nebo to nejčastěji zatím byl výběr zisků z důvodu dosažení mnou stanovené ceny, kdy už nevěřím v další růst, nebo se mi akcie zdá nadhodnocená. Ten druhý důvod bývá spojen se zvětšováním množství cashe.

Timeline Tracker Overview