Jsou akcie společnosti SoFi vhodným nákupem po posledním propadu?

SoFi $SOFI+6.1% se od dokončení reverzní fúze SPAC na začátku června obchoduje o 35 % níže. Tlaky na pokles ceny pozorované v posledních měsících jsou důsledkem vypršení doby uzamčení akcií (doba kdy nemohou insideři prodávat akcie) a také slabé prognózy tržeb vydané vedením společnosti v důsledku nižších objemů refinancování studentských půjček po zbytek roku. Očekává se však, že nedávná volatilita bude přechodná a v nejbližší době se obnoví výrazná realizace růstu způsobená významnými katalyzátory, na nichž je postaven dlouhodobý růst SoFi.

 

 

Nástup inovativních technologií spolu s komplikacemi souvisejícími s koronavirem, které jsme zažili v posledních 18 měsících, urychlil globální přechod na digitální technologie. To vytváří pro společnost SoFi ideální podmínky v době, kdy se snaží narušit dlouholeté tradiční odvětví, jako je bankovnictví.

 

Očekává se, že multiproduktový obchodní model společnosti v kombinaci s očekávaným schválením statutu národní banky přispěje k dalšímu rozvoji její činnosti rozšířením možností poskytování úvěrů a nabídky finančních služeb. Tento vývoj také umožní větší efektivitu nákladů, což je základem většího růstu a rozšíření marží v dlouhodobém horizontu.

 

Proč se akcie SoFi $SOFI+6.1% propadly?

Společnost SoFi uzavřela 1. června při svém debutu na burze Nasdaq téměř na 23 dolarech po dokončení reverzní fúze SPAC se společností Social Capital Hedosophia Holdings Corp. V. Výkonnost akcií se po celý měsíc pohybovala v rozmezí 20 dolarů, než v červenci prudce klesla o téměř 20 %. To znamenalo první vlnu propadu ceny akcií, vyvolanou vypršením blokace akcií držených prvními investory ve společnosti.

 

Podle podání se doba uzamčení rovnala tomu, co nastane dříve. Pokud nastala jedna z následujících variant, tak mohly být akcie insidery prodány. 1) uplynutí 180 obchodních dnů pro všechny akcie držené prvními investory, nebo 2) když se akcie $SOFI+6.1% obchoduje nad 12,50 dolarů po dobu 20 z 30 obchodních dnů pro 33 % akcií držených prvními investory a 3) když se akcie obchoduje nad 15,00 dolary po dobu 20 nebo 30 obchodních dnů pro dalších 50 % akcií držených prvními investory.

 

Vzhledem k tomu, že se SoFi v průběhu června obchodovala nad hranicí 12,50 dolarů i 15,00 dolarů, vyvolala předčasné vypršení doby uzamčení pro 83 % akcií držených prvními investory. Což je opravdu hodně! To některým z nich umožnilo zbavit se svých pozic a realizovat zisky za tržní hodnotu v průběhu července. A vzhledem k tomu, že se na trh dostaly další akcie SoFi $SOFI+6.1%, došlo v průběhu měsíce k výraznému rozmělnění ceny akcií, než se na konci července ustálily na úrovni 15 až 16 dolarů za kus.

 

V polovině srpna po oznámení výsledků hospodaření SoFi za druhé čtvrtletí se akcie propadly o dalších 14 % z přibližně 18 na 15 dolarů, a to i přesto, že překonaly odhady tržeb za druhé čtvrtletí a více než zdvojnásobily členskou základnu. To znamenalo druhou vlnu propadu ceny akcií, kterou vyvolalo varování vedení společnosti před snížením objemu refinancování studentských půjček do konce roku v důsledku prodloužení moratoria na studentské půjčky ze strany americké vlády.

 

Významné katalyzátory pro růst ocenění před námi

K dnešnímu dni se akcie od svého vstupu na burzu před třemi měsíci obchodují přibližně o 35 % níže a v posledních týdnech se pohybují převážně v rozmezí 14 až 15 dolarů. Neočekává se však, že by cena akcií SoFi zůstala na této úrovni dlouho. Očekává se, že multiproduktový obchodní model společnosti spolu s očekávaným schválením statutu banky budou v budoucnu podstatnými katalyzátory pro zvýšení ocenění. Očekává se také, že tento vývoj pomůže společnosti SoFi dosáhnout vyšší kapitalizace na základě globální digitální transformace, z něhož širší fintech sektor nadále těží.

 

Obchodní model společnosti SoFi

Více produktový obchodní model společnosti nadále přitahuje nové registrace a podporuje prudký růst příjmů v rámci celého podnikání, přičemž udržuje nákladovou efektivitu, která usnadňuje další rozšiřování marží. Díky obchodnímu modelu "Financial Services Productivity Loop" (FSPL) dosahuje SoFi postupně domino efektu ve své činnosti.

 

Obchodní model FSPL je v podstatě více produktový obchodní model, který podporuje možnosti křížového prodeje a zároveň minimalizuje náklady na získání zákazníků. Například investiční platforma SoFi "SoFi Invest" bez poplatků sice nepřináší společnosti velké zisky, ale pomáhá budovat členskou základnu a zvyšovat angažovanost.

 

A až časem začnou členové SoFi Invest využívat další produkty SoFi, například její úvěrové služby s vyšší marží, tržby SoFi se zvýší a zároveň jí vzniknou nulové přírůstkové náklady na získání zákazníků. Tato strategie pomáhá společnosti generovat dostatečné prostředky pro reinvestice do dalšího rozšiřování nabídky a následně snižovat náklady díky rozsahu, který lze přenést na zákazníky a přilákat tak vyšší angažovanost.

 

Tato strategie je i nadále základem robustního tempa růstu prodeje a počtu členů společnosti SoFi, kterého bylo dosaženo v uplynulých letech. SoFi v současné době obsluhuje více než 1,85 milionu členů, což je o 90 % více než v předchozím roce, a očekává se, že do konce roku dosáhne tří milionů členů. A z hlediska prodeje každý z jejích segmentů půjček, finančních služeb a technologií dosáhl v posledních čtvrtletích vysokého dvou až trojciferného růstu, což svědčí o účinnosti jejího obchodního modelu FSPL. Nejziskovější úvěrový segment společnosti SoFi $SOFI+6.1%  vzrostl ve druhém čtvrtletí meziročně o 47 %, zatímco její méně ziskové technologické segmenty a segmenty finančních služeb vyletěly vzhůru o 119 %, resp. téměř sedminásobně.

 

 

Když se vrátíme k varování vedení společnosti před nižšími objemy refinancování studentských půjček po zbytek roku, neočekává se, že by nepříznivý dopad, který tato zpráva měla na cenu akcií SoFi, přetrvával dlouho. Obchodní model FSPL společnosti SoFi nadále podporuje poptávku po jejích dalších úvěrových produktech, jako jsou osobní půjčky a hypotéky. Během druhého čtvrtletí již objem refinancovaných studentských půjček, které SoFi vyřizovala, klesl o více než polovinu ve srovnání s úrovní před přijetím zákona CARES. 

 

Přesto celkový financovaný objem všech úvěrových produktů v segmentu Sofi vzrostl o 66 % na 2,9 miliardy dolarů, což vedlo k výraznému dvoucifernému meziročnímu růstu příjmů segmentu. Přestože vedení společnosti očekává, že ještě letos přijde o dalších 40 milionů dolarů z refinancování studentských půjček v důsledku prodloužení úlevy na studentské půjčky ze strany americké vlády do 31. ledna 2022, je jasné, že úvěrová činnost SoFi bude bez ohledu na to i nadále vykazovat nezadržitelný růst. A to zejména tehdy, až se v roce 2022 opět zvýší objem refinancování studentských půjček, a to díky samo podporujícímu se cyklu růstu, který obchodní model FSPL společnosti SoFi posílil.

 

Předpokládaná budoucí finanční výkonost 

Katalyzátory růstu podpoří finanční výkonnost SoFi v příštích deseti letech, kdy bude pokračovat globální přechod na digitální technologie. Očekává se, že SoFi do konce roku dosáhne celkových čistých příjmů ve výši 968,8 milionu dolarů, což představuje meziroční růst o 56 %. 

 

Také se předpokládá se, že v důsledku rostoucího zavádění virtuálních bankovních kanálů dojde k dalšímu zrychlenému růstu s CAGR 19,3 % směrem k 5,7 miliardám dolarů do roku 2030. Očekává se, že SoFi bude již v roce 2024 generovat zisk ve výši 402,3 milionu dolarů a do roku 2030 poroste tempem 27,6 % směrem k 1,7 miliardy dolarům.

 

 

Závěr

Nedávný pokles akcií představuje atraktivní příležitost k nákupu. To vyznívá obzvláště v souvislosti s očekávaným schválením statutu národní banky, které by se mělo uskutečnit během příštích 12 měsíců, což podstatně změní celkové růstové vyhlídky SoFi $SOFI+6.1%. Diferencovaný obchodní model společnosti SoFi jí také umožňuje využít další významné příležitosti k růstu, které se naskýtají v souvislosti s tím, jak se retailoví zákazníci snaží rozšířit své bankovní postupy o spolehlivé a cenově dostupné virtuální platformy.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem si prosím udělejte vlastní analýzu.


Hm, hm, zajímavé počtení...

Timeline Tracker Overview