3 farmaceutické akcie, u kterých byste měli zvážit prodej

V poslední době se ukazuje, že některé akcie farmaceutických společností představují značně zvýšené riziko. Zvýšený regulační dohled a narůstající konkurence z tohoto sektoru staví některé firmy pod značný tlak. Ekonomické a tržní faktory, jako jsou změny v patentové ochraně a cenové války, dále komplikují situaci.

V následujícím textu se dozvíte, proč byste měli zvážit prodej akcií tří konkrétních společností, které se nacházejí v obtížné situaci a jejichž budoucí vyhlídky nejsou slibné.

Moderna $MRNA-0.1%

Moderna, americká biotechnologická společnost, která se stala jedním z hlavních hráčů díky svému rychlému vývoji vakcíny proti COVID-19, nyní čelí výzvám spojeným s poklesem tržeb. V roce 2023 společnost zaznamenala výrazný propad tržeb na 6,8 miliardy dolarů oproti 19,3 miliardám dolarů v roce 2022. Tento pokles byl převážně způsoben snížením poptávky po jejich vakcínách proti COVID-19, což vedlo k zásadním změnám ve finančním zdraví firmy. Zisk, který v roce 2022 dosahoval pozitivních hodnot, se v roce 2023 proměnil v čistou ztrátu 4,7 miliardy dolarů.

MRNA

Moderna

MRNA
$121.14 -$0.18 -0.15%
Fair Price: $35.31
Dthzspiu: 88.26%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

V reakci na tuto situaci Moderna stanovila nové cíle pro rok 2024, kdy plánuje dosáhnout příjmů přibližně 4 miliardy dolarů ze své respirační franšízy. Tento cíl reflektuje snahu společnosti diverzifikovat své portfolio mimo pandemické vakcíny a stabilizovat své finanční výsledky. Navzdory těmto plánům je však mnoho analytiků skeptických, zda tyto cíle budou dosažitelné vzhledem k současnému tržnímu prostředí a ztrátě tržního podílu na konkurenci, která rychle nabírá na síle.

MRNA

Moderna

MRNA
$121.14 -$0.18 -0.15%

Finanční metriky společnosti Moderna dále zhoršuje její investiční profil. Přední ocenění, jako je P/E, je negativní, a forwardový poměr cena/tržby (P/S) ve výši 9,47, což je v porovnání s posledními 12 měsíci na úrovni 5,99, naznačuje nadhodnocení akcií. Tento faktor, spolu s chybějící dividendou, která by podpořila investory během nejistých období, činí akcie Moderny méně atraktivními ve srovnání s jinými firmami ve farmaceutickém sektoru, které nabízí stabilnější výnosy a růst dividend.

Acadia Pharmaceuticals $ACAD-1.4%

Acadia Pharmaceuticals, společnost se zaměřením na vývoj léčiv pro poruchy centrálního nervového systému, čelí v poslední době značným výzvám. Nedávná zpráva o neúspěchu klinické studie fáze 3 pro lék pimavanserin, určený pro léčbu schizofrenie, způsobila výrazný pokles důvěry investorů. Akcie společnosti reagovaly poklesem o více než 20 % v týdnu následujícím po oznámení. To přispělo k celkovému poklesu akcií o 31 % za posledních pět let, což vyvolává otázky ohledně její budoucnosti.

Pro rok 2024 Acadia stanovila ambiciózní cíle příjmů, přičemž očekává, že čistý prodej produktu DAYBUE dosáhne 370 až 420 milionů dolarů a prodej produktu NUPLAZID se bude pohybovat mezi 560 až 590 miliony dolarů. Tyto cíle byly stanoveny i přes skutečnost, že NUPLAZID, lék na Parkinsonovu chorobu psychózu, již dříve čelil otázkám ohledně jeho efektivity a bezpečnosti. Tyto optimistické odhady jsou však v ostrém kontrastu s nedávnými výsledky a analytici se obávají, že nemusí být reálné.

ACAD
$17.75 -$0.25 -1.39%

Dalším znepokojivým aspektem je struktura vlastnictví akcií Acadia Pharmaceuticals. S téměř neexistujícím podílem akcií drženými vnitřními členy, konkrétně pouze 0,49 %, a dominantním vlastnictvím institucí, které drží 99,57 %, vznikají obavy ohledně skutečného zájmu vedení společnosti o dlouhodobý úspěch. Toto rozložení může být indikátorem nedostatku důvěry ve vlastní portfolio a strategii společnosti.

Royalty Pharma $RPRX-0.7%

Royalty Pharma, která se specializuje na investice do farmaceutických a biotechnologických licenčních poplatků, se nyní nachází ve finančně náročné situaci, která vyvolává obavy investorů. Celkový dluh společnosti dosáhl k poslednímu čtvrtletí 6,14 miliard dolarů, zatímco free cash flow je na úrovni 777 milionů dolarů. Tato nerovnováha mezi dluhem a dostupnou hotovostí vede k negativní čisté hotovostní pozici, která se pohybuje okolo -4,90 miliardy dolarů. V roce 2022 společnost zaplatila na úrocích 187,19 milionu dolarů, což představuje téměř 16 % jejích příjmů před zdaněním, což naznačuje značnou finanční zátěž.

Navíc akcie Royalty Pharma zaznamenaly meziroční zředění o 37,66 %, což znamená zvýšení počtu akcií v oběhu z přibližně 324 milionů na 446,69 milionů. Toto zředění může mít pro stávající akcionáře negativní dopady, jelikož snižuje jejich podíl na zisku. Tato strategie může být znepokojující pro investory, kteří hledají stabilitu a jistotu ve svých investicích, a může vést k poklesu důvěry v investiční strategii společnosti.

RPRX
$28.14 -$0.19 -0.67%

Dalším důvodem pro obavy je pokles akcií Royalty Pharma o téměř 40 % v důsledku tohoto zředění a dalších tržních faktorů. Tento pokles se odehrál navzdory některým pozitivním finančním výsledkům a může odrážet hlubší problémy ve finančním a operativním modelu společnosti. S tak velkým dluhem a neustálým zředěním akcií by měli investoři pečlivě zvážit potenciální rizika spojená s držením akcií Royalty Pharma, zvláště v nestabilním tržním prostředí.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Buď první kdo přidá komentář!
Timeline Tracker Overview