Vietnam připravuje na příští týden spuštění nového systému obchodování s akciemi, který by urychlil vypořádání transakcí v rámci reforem zaměřených na modernizaci akciového trhu země a přilákání více zahraničních investorů.

Tento krok, pokud bude úspěšně dokončen, by zvýšil šance na překlasifikování země jihovýchodní Asie na rozvíjející se trh. Indexy MSCI i FTSE v současné době klasifikují Vietnam jako hraniční trh, což brání mnoha fondům, rodinným kancelářím a dalším investovat do společností, které jsou zde kótovány.


Buď první kdo přidá komentář!
Timeline Tracker Overview