Porážet trh, to znamená index S&P 500 je v podstatě jednoduchý. 📈

Najdu si 15 až 20 podhodnocených akcií, které mají dlouhodobý potenciál růstu a budu dosahovat vyššího výnosu než jaký je ten průměr na trhu. 💰

Tak proč ale většina investorů dosahuje nižšího výnosu a přes 90 % portfolio manažerů nedokáže porážet svůj benchmark a pasivní indexy? 📉

Protože najít podhodnocenou akcii přes výpočet její fair value přes oceňovací modely není žádná přesná věda. Je sice založen na přesných výpočtech a vzorečcích jaké hodíme např. do excelu, ale ty vstupní data jako predikce růstu, zisková marže a další pak jsou neskutečně subjektivní a nám pak může vyjít jakákoliv vnitřní hodnota budeme chtít. 👨‍💻

A na to se právě zaměřím v tomhle videu, kde od A až do Z ukážu, jak ocenit akcii přes nejpoužívanější model DCF a jak co nejvíc eliminovat ty naše emoce a zainteresovanost a založit ocenění akcie co nejvíce na faktech a skutečně pak budeme investovat do akcií pod jejich vnitřní hodnotou. 📽

https://youtu.be/q0fmLKm-JK8


Buď první kdo přidá komentář!
Timeline Tracker Overview