Nákup podle insiderů? Tahle analýza srovnala 4000 insiderských obchodů za poslední 4 roky s růstem S&P 500 indexu.

Na Wall Street se říká. Existuje mnoho možných důvodů, proč akcie prodat, ale jen jeden důvod, proč je koupit. Když se nad tím zamyslíte, můžete prodat akcie z mnoha důvodů - záloha na dům, naléhavá zdravotní situace nebo prostý chtíč zisků. Když však používáte své těžce vydělané peníze k nákupu akcií, existuje pouze jeden důvod. Očekáváte, že cena akcií poroste!

 

 

Není těžké si představit, že insideři společnosti, kteří jsou na vysokých pozicích (CXO, viceprezidenti, prezidenti atd.), budou mít lepší přehled o společnosti a její očekávané budoucí výkonnosti než všichni finanční analytici, kteří pracují pouze s veřejně dostupnými údaji. Pokud tedy tito dobře informovaní insideři provádějí významné nákupy akcií, znamená to, že očekávají, že cena akcií brzy vystřelí vzhůru?

 

V následující analýze, kterou jsem našel na internetu se podíváme, jestli můžete porazit trh, pokud budete sledovat nákupy akcií prováděné insidery společností. V analýze je analyzováno více než 4000 insiderských obchodů uskutečněných za poslední 4 roky a ty jsou následně porovnány s indexem S&P 500 $SPX. Zde jsou výsledky.👇


Data

Data pro tuto analýzu byla převzata z webu openinsider.com.

 

jedná se o volně dostupnou webovou stránku, která sleduje všechny obchody nahlášené na formuláři 4 SEC [1]. Přestože je zde mnoho transakcí, které jsou denně hlášeny SEC, zachovány byly následující podmínky, aby se snížil šum a nesrovnalosti v datech. Finanční údaje použité v analýze jsou pak získány z Yahoo Finance.

 

  • V úvahu se berou pouze transakce provedené vedoucími pracovníky, viceprezidenty a prezidenty (osobami, které mají významný vliv na strategii a činnost společnosti).
  • Minimální hodnota transakce je 100 000 $
  • Transakce by měla být nákupem (nikoliv grantem, darem nebo nákupem z důvodu vypršení platnosti opcí).


Analýza

U všech transakcí byla vypočítána změna ceny akcií v různých časových obdobích (týden, 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 1 rok) a poté porovnána s výnosy indexu S&P500 $SPX za stejné časové období. Hypotézou pro výběr různých časových období bylo pochopit, v jakém okamžiku byste vytvořili maximální zisk (pokud si to v tu chvíli uvědomíte) oproti benchmarku. Všechny výsledky jsou kontrolovány na odlehlé hodnoty, aby jedna nebo dvě akcie nezkreslovaly celý výsledek.


Výsledky

 

Překvapivě, pokud byste sledovali nákupy insiderů, porazili byste $SPX ve všech 5 různých časových rámcích. Přičemž obchody s nákupy zasvěcených osob by porazily S&P500 o neuvěřitelných 17,6 % za období jednoho roku.

 

Jako limit byl ponechán jednoletý časový rámec, a to především ze dvou důvodů. Zaprvé, analýza byla zahájena za účelem identifikace krátkodobých investic a zadruhé, vzhledem k tomu, že celý soubor dat je za poslední 4 roky, cokoli delšího než 1 rok by nemělo dostatek dat pro vytvoření delšího rámce. A data by pak nebyla dostatečně přesná a relevantní.  

 


Počet obchodů, které přinesly kladný výnos, však ukazuje jiný příběh. V porovnání s obchodováním $SPY+1.0% by v případě sledování nákupů insiderů přinesl zisk menší počet obchodů. Klíčové zde je, že ačkoli je šance, že vaše obchodování přinese zisk, nižší, pokud by nakonec zisk přineslo, měli byste obecně lepší výnos než trh.

 

Závěr

Obvykle se nákupy insiderů používají k posouzení celkové nálady na trhu. Velmi vysoký podíl prodejů nad nákupy znamená, že insideři ztrácejí důvěru v akcie/odvětví a je čas z daného trhu odejít. Tato analýza ukazuje, že jednotlivé obchody lze využít k identifikaci akcií, které se vyplatí koupit, analýzou vzorců nákupů insiderů. Tuto strategii můžete, ale nemusíte realizovat v závislosti na svém investičním stylu. Ale přinejmenším byste měli před investicí do určitého cenného papíru zkontrolovat vzorce transakcí s důvěrnými osobami!

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení.


Hmm, to vypadá jako sakra dobrá taktika 😎. Ted už jen najít čas se těmi stovkami nákupy prohrabovat lol 😂

Timeline Tracker Overview