České banky v čele s Komerční bankou jsou proti speciální dani z mimořádných zisků. Proč tato daň nedává žádný smysl?

Windfall tax je asi jedním z nejvíce řešených témat v letošním roce na naší domací scéně. Její přesné specifikace stále nejsou známé, víme pouze koho se má dotknout. Nejvíce spekulovaným sektorem však zůstávají banky, kde se často strhává velká debata, zda vůbec dává smysl tato daň, když nám velké banky mohou pomáhat mnohem efektivněji. Přesně tato tématika bude hlavní podstatou dnešního článku.

Komerční banka

Zdaněním neočekávaných zisků energetického sektoru, bank a rafinerií chce vláda získat peníze na pomoc lidem s fakturami za plyn a elektřinu. Daň kabinet ospravedlňuje tím, že banky těží z vysokých sazeb, kterými Česká národní banka (ČNB) bojuje proti inflaci, zatímco svým klientům banky vysoké zhodnocení vkladů nenabízejí. Dává to však smysl? 👇

Nedávno ČNB zveřejnila nejnovější statistiky bankovního sektoru za 2Q22 - takto vypadá čistý zisk a čisté úrokové výnosy na průměrná aktiva. Tento graf je určen především pro ty, kteří stále tvrdí, že banky disponují extrémními zisky (mimořádnými zisky).

Takto komentoval nedávno generální ředitel KB Jan Juchelka speciální daň: 

  • Pro českou ekonomiku je k zamýšlení WindFall daň na banky v současné situaci a s potřebami investic do české energetické infrastruktury.
  • Banky pomáhaly domácnostem i firmám v době COVIDu. Rozložení a odklady splátek lidem i firmám, poskytování úvěrů firmám, také úvěry společně s garancí.
  • Není pochyb o současné situaci a nutnosti být opět solidární.
  • Je nutné silněji investovat do infra projektů a navýšit kapitál NRB pro zvýšení její role v podpoře investic do inovací a rozvojových plánů firem v ČR. Banky jsou ready o tom jednat. 
  • Banky v Česku mají dostatek kapitálu, který je možno využít k překlenutí současné krize a podpoře firem i domácností. Adresná pomoc potřebným. Adresné financování konkrétních rozvojových projektů.

Vidíte? Nejde o žádnou lakomost nebo nechuť pomáhat. Chtějí nám pomáhat a vyjít nám vstříc, jsou však efektivnější metody a způsoby, které lze aplikovat pro dobro všech zúčastněných stran.

Proč neuznávám WFT zamířenou na banky?

Banky a celkově bankovní sektor dokáže v dobách krize velice efektivně napomáhat obyvatelům a celému státu. Vzpomeňte si na COVID, nebo si jen vyhledejte jak banky během covidu byly solidární, dělaly odklady a vycházely klientům vstříc v náročném období (odklady hypoték, splátek, úvěrů). Zároveň peníze, které budou zdaněny budou chybět pro financování potřeb českých domácností a firem. A to se ani nebavím o miliardách korun, které banky investují do inovací.

Jan Juchelka se v jednom ze svých rozhovorů vyjádřil následovně:

Stejně jako v covidových letech jsme připraveni klientům poskytnout podporu a asistenci při překonávání problémů, které si sami nezavinili. Například formou odkladu nebo rozložení splátek v čase. Nabídli jsme vládě posílit a podpořit investice do infrastruktury, dostupného bydlení. Přímo nebo prostřednictvím Národní rozvojové banky. Kombinací veřejného a soukromého kapitálu lze dosáhnout řádově vyšších pozitivních efektů než vybranou daní použitou následně na spotřebu.

Česká bankovní asociace (ČBA) nabízí podporu ekonomiky, která by byla alternativou k dani z mimořádných zisků 👇

Banky jsou také podle asociace schopné spotřebitelům pomoci s případným financováním investic do obnovitelných zdrojů za výhodnějších podmínek, a tím i klientům splátky na energie celkově snížit. Součástí může být i pomoc státu při distribuci subvence technologie obnovitelných zdrojů energie (čerpadla, fotovoltaika , izolace, okna).

Kdyby ani tohle někomu nestačilo, tak se podívejme opět na období pandemie. Česká spořitelna, Komerční banka a Moneta 👇

Česká spořitelna se připojila k hlavnímu proudu bank, a stejně jako ostatní nabízela klientům možnost odkladu splátek hypoték a úvěrů až na tři měsíce. I zde stačilo požádat banku formou vyplněného formuláře on-line odklad (až na tři měsíce) a po dobu odkladu splátek bylo hrazeno za klienta pojištění pro případ neschopnosti klienta splácet.

Komerční banka nabízela stejně jako ostatní banky možnost odložení splátek pro své retailové klienty až o 3 měsíce. Stejně jako u svých velkých konkurentů, nemusejí žadatelé prokazovat snížení příjmu v souvislosti s koronavirovou nákazou. Negativem rozsahu pomoci a podpory této banky bylo, že po dobu odložení splátek neodpustila klientům, na rozdíl o České spořitelny a dalších bank, úroky z těchto úvěrů. Firemní klienti navíc mohou využít odklad splátek úvěrů až na dobu 5 měsíců či odpuštění poplatků.

Moneta nabízela obligátní odklad splácení půjček a hypoték až na 3 měsíce. K tomu bylo nutné vyplnit formulář on-line. Banka však po dobu splácení neodpustila klientům úroky z odložených splátek. Moneta klientům odložila tři měsíční splátky a adekvátně prodloužila splatnost úvěru. Dohromady se tak splatnost úvěru prodlouží o 4 měsíce.

Druhá strana mince

Finance z válečné daně, které vláda chce vybrat, budou použity na pomoc domácnostem a firmám s překonáním energetické krize. Dle odhadů by z této daně do rozpočtu mělo přitéct 39-59 miliard korun. Záleží však na tom, jak vysoko bude dané procento této daně.

Z krátkodobého hlediska by se mohlo jednat o efektivní opatření, avšak z toho dlouhodobého může dojít ke zhoršení vnímání tuzemského podnikatelského prostředí. Navíc mimořádná daň neřeší strukturální deficit, který je nyní potřeba snížit. Národní rozpočtová rada již od loňského roku poukazuje na nutnost konsolidovat veřejné finance, přičemž windfall tax by to zvládla jen částečně, a to po omezenou dobu.

  • Můj konečný názor však zůstává stejný. Věřím, že banky mohou pomáhat efektivněji a to včetně odkladů splátek, tak i různými investicemi a rozvojem dalších projektů.
  • Jaký na to máte názor vy? Dává vám speciální daň smysl právě u bank?

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Nice information article. full of information. Help follow my account and comment

Smysl nedává, v tom jsem za jedno.

Chápu, proč jsou banky proti tomu 😅

Timeline Tracker Overview