Nejhorší trefy českých investorů. Jak si tyto společnosti vedly?

Letošní rok se nám blíží ke konci, a proto už mnoho z nás pomalu, ale jistě začíná vyhodnocovat své portfolia, a hlavně své nákupy v letošním roce. V úterý jsme si zde představili nejlepší trefy českých investorů, kdy se jednalo o nejúspěšnější akcie ve vašich portfoliích za tento rok. Dnes si naopak představíme ty vaše nejhorší trefy.

Všechno není pořád jenom zalité sluncem, a proto mi přijde fér ukázat i temnou stranu portfolií. Dneska se tedy podíváme na 3 akcie, které byly letos ve vašich portfoliích největším propadákem. Zase jste mi jich na Facebook psali více, ale vzhledem k časovým důvodům, a k délce článku jsem vybral 3. Jdeme se tedy podívat na to, které 3 akcie si vedly nejhůře v portfoliích českých investorů.

Upstart Holdings $UPST+0.7% 

Graf ceny akcie za 1 rok.

Jedná se o společnost, která nabízí úvěry běžným lidem jako klasické banky, velký rozdíl je ale v tom, jak společnost hodnotí bonitu klientů. Kromě tradičních metod, které slouží k určení bonity, používá společnost i další měřítka, jako je například vzdělání, navštěvované vysoké školy atd. Zkrátka se společnost snaží dívat na posouzení žadatelů o úvěr více lidsky, dále společnosti přidalo na popularitě, že za jejím vznikem stojí bývalí vysoce postavení manažeři Googlu.

V dnešní době spolu s růstem úrokových sazeb je nabídka po úvěrech v útlumu, což neprospívá právě této společnosti. Lidé kteří u běžných bank s běžným měřítkem bonity nedosáhnou na úvěry, tak v této době nemají moc chuť se uvazovat k úvěrům, právě z důvodu vysokých úrokových sazeb, protože sami dobře vědí, že by nemuseli být schopni tyto úvěry splácet. Toto stojí částečně za propadem ceny akcie. Dalším důvodem je přehnané ocenění akcie v minulosti.

A jak si společnost vedla za posledních 5 let? Tržby společnosti za posledních 5 let rostly průměrně o zhruba 276 %, s tím že největší nárůst tržeb společnost zaznamenala právě v minulém roce, kde byly velmi nízké úrokové sazby. Čistý zisk za posledních 5 let byl pouze v letech 2020 a 2021, kde byly velmi nízké úrokové sazby, dá se říct, že zde byly prakticky nulové úrokové sazby.

Co se týče krátkodobých závazků, tak zde je společnost v pohodě. Tyto krátkodobé závazky dokáže pokrýt svými krátkodobými aktivy. Co se týče dlouhodobého dluhu, tak zde také nevidím žádný problém, společnost nemá žádný enormní dlouhodobý dluh, tím pádem by neměla mít problémy s jeho splacením. Své celkové závazky by byla schopna splatit ze svých krátkodobých aktiv.

Co se týče cashflow společnosti, tak provozní cashflow rostlo za posledních 5 let průměrně o zhruba 274 % a volné cashflow rostlo o zhruba 258 % ročně, tyto enormní růsty ale zapříčinil rok 2021, kde docházelo k největším růstům. Ve všech oblastech výkazů společnosti. Zkrátka rok 2021 byl pro společnost velmi úspěšný.

Jak si ale společnost vede nyní? Za posledních 12 měsíců společnost vykázala tržby ve výši zhruba 1 mld. USD, a čistý zisk ve výši zhruba 5,5 mil. USD, což znamená v případě tržeb meziroční nárůst o zhruba 18 %, a v případě čistého zisku to znamená meziroční pokles o zhruba 95 %. Vzhledem k tomu, že ještě neznáme výsledky za poslední čtvrtý kvartál, tak jsem zde zahrnul výsledky za čtvrtý kvartál roku 2021, to znamená, že výsledky by mohly, a pravděpodobně dopadnou ještě o něco hůř. Co se týče cashflow, tak za posledních 12 měsíců společnost vygenerovala provozní cashflow ve výši -394 mil. USD, a volné cashflow ve výši -457 mil. USD. Jak je zde vidět, jedná se o obrovský propad oproti roku 2021, kdy jsme se pohybovali v kladných číslech.

Osobně se ani moc nedivím, že se cena akcie propadla o více jak 80 %, protože se meziroční výsledky rapidně zhoršily. Podle mě za to může právě zvyšování úrokových sazeb, a nevůle lidí si půjčovat peníze ve velkém, a také přehnané ocenění společnosti v minulosti.

Tellurian Inc. $TELL-5.4% 

Graf ceny akcie za 1 rok.

Paradoxně máme mezi poraženými i energetickou společnost. Tato společnost se totiž zabývá výrobou zkapalněného zemního plynu, tudíž by měla v letošním roce slavit úspěch vzhledem k rostoucím cenám komodit. Problém je v tom, že co jsem pochopil, tak společnost si zajišťuje zemní plyn, který následně zkapalňuje, a zkapalněný zemní plyn následně prodává. Tím pádem je pro společnost důležité mít zajištěný zemní plyn za co nejnižší ceny, což v dobách růstů cen zemního plynu není tak jednoduché.

Jak si společnost vedla za posledních 5 let? Tržby společnosti za posledních 5 let rostly průměrně o zhruba 264 % ročně. Tento růst ale zkreslují výsledky za rok 2021, kde došlo k velkému růstu tržeb společnosti. Co se týče čistého zisku, tak zde má společnost problém. Za posledních 5 let totiž nebyla ani v jednom roce zisková. Toto je například pro mě dosti alarmující zpráva. Společnost prakticky za posledních 5 let nevydělala ani korunu. Jsou zde velké náklady na administrativu a řízení společnosti.

Co se týče zadlužení zde je společnost na tom dobře. Pokud by bylo zapotřebí je schopna všechny své závazky pokrýt krátkodobými aktivy, tudíž je zde vidět slušná finanční stabilita společnosti. Zároveň se dá říct, že společnost je odolná právě v dobách vysokých úrokových sazeb. Svůj dluh by totiž mohla být schopna okamžitě splatit, pokud by tedy chtěla.

V případě cashflow, ať už provozního, nebo volného, tak je to ta samá pohádka jako u zisků. Společnost se za posledních 5 let nedokázala dostat do kladných čísel. Zkrátka společnost dlouhodobě negeneruje žádnou hotovost, což je pro mě problém. Rozumím tomu, že někdo do této společnosti investuje na základě aktuální situace, nebo potenciálu, ale zde bude potřeba být trpělivý a vyčkat, až tato společnost začne být profitabilní, což může trvat i dlouhou dobu.

Jak si ale společnost vede v posledním roce? Za posledních 12 měsíců společnost vykázala tržby ve výši 309 mil. USD, a čistou ztrátu ve výši zhruba 122 mil. USD. V případě tržeb to znamená meziroční nárůst o 335 %. V případě ztráty se zde nic nemění a společnost pokračuje ve své šňůře ztrátových let. Pokud se podíváme na cashflow, tak ani zde nenajdeme uspokojující odpověď, protože se společnost tento rok pohybuje také v záporných číslech, zkrátka ani v tomto roce společnost pravděpodobně nevydělá žádné peníze.

Zde vidím tedy jako možnost investice do této společnosti jako investici do potenciálu, ale rozhodně si nemyslím, že by společnost mohla být v nejbližší době nějak více zisková. Zkrátka zde musíte počítat s tím, že když do společnosti budete nyní investovat, tak v podstatě budete mít podíl jenom na majetku a na tržbách společnosti, z čehož se samozřejmě nic nevyplácí. Věřím tomu, že zkapalněný plyn má nějaký potenciál do budoucna, ale je potřeba počkat až se dostaví první dobré výsledky.

The Bank of Nova Scotia $BNS+0.4% 

Graf ceny akcie za 1 rok.

Jedou z dalších poražených společností v tomto roce je Bank of Nova Scotia. Jedná se o kanadskou banku, která je třetí největší bankou v Kanadě. Vzhledem k tomu, že se letošní rok nesl ve znamení zvyšování úrokových sazeb, které sice bankám zvyšují příjmy z úroků, ale zároveň se tím tlumí i poptávka po úvěrech. Dalším problémem zde může být expozice společnosti v Latinské Americe, kdy jsou společnosti, s takovou expozicí považovány za rizikovější. Jedná se totiž o chudou oblast, kde hodně operují různé gangy a drogové kartely. Tím pádem zde může velmi častěji docházet k finančním problémům.

Jak si tedy společnost vedla za posledních 5 let? Čistý zisk je prakticky v rovině, kdy společnosti dlouhodobě klesají příjmy z úroků z poskytnutých úvěrů. Celkové úrokové příjmy poté stagnují stejně jako čistý zisk, zkrátka zde není vidět žádný výraznější růst, který by mohl hnát cenu akcie směrem nahoru.

Celkový dluh je zde o zhruba 100 mld. USD větší, než je čisté jmění akcionářů. Zde je však zapotřebí vzít v úvahu, že se jedná o banku, kdy banky mají přirozeně větší dluh. Pokud se budeme koukat na dlouhodobý dluh tak ten je zde poměrně nízký a banka by jej při vynakládání svého průměrného volného cashflow za posledních 5 let byla schopná splatit zhruba do 4 let. Aktuální jmění akcionářů na jednu akcii je zhruba 65 USD. To znamená, že investor si zde kupuje akcii, kdy hodnota aktiv připadající na tuto akcii očištěných o pasiva je 65 USD. Toto nám poukazuje na podhodnocení společnosti.

Co se týče cashflow, tak společnosti za posledních 5 let rostlo provozní cashflow průměrně o zhruba 12 % ročně, a volné cashflow rostlo průměrně o zhruba 13 % ročně. Tudíž z pohledu cashflow je zde vidět růst. Společnost nadále vyplácí dividendu, kdy dividendový výnos je aktuálně kolem 6 %. Výplata dividend je krásně krytá volným cashflow a je zde i prostor pro růst dividend.

Jak si ale společnost vedla v tomto roce? Vzhledem k tomu, že tento rok byl ve znamení vysoké inflace, a ve znamení bojů FEDu proti inflaci pomocí zvyšování úrokových sazeb, tak i zde se tato situace projevila. Celkové příjmy z úroků společnosti činily za posledních 12 měsíců 12,5 mld. USD, čistý zisk společnosti potom za posledních 12 měsíců činil necelých 10 mld. USD. To znamená v případě úrokových příjmů meziroční propad o přibližně o 26 %, a v případě čistého zisku se jedná o meziroční nárust přibližně o 4 %. Co se týče provozního cashflow, tak zde společnost vygenerovala za posledních 12 měsíců přibližně 11,2 mld. USD. Ve volném cashflow společnost vygenerovala za posledních 12 měsíců přibližně 10,6 mld. USD. Toto znamená v případě provozního cashflow meziroční propad o zhruba 38 %, a v případě volného cashflow to znamená meziroční propad o zhruba 40 %.

Tato společnost, stejně jako ostatní finanční společnosti a instituce trpí právě zvyšováním úrokových sazeb. Dokáže však po návratu sazeb do normálu generovat lepší zisky a cashflow? Co se týče ceny, tak si osobně myslím, že po těchto propadech je docela dost slušně oceněná, a dokonce nabízí i aktuálně slušný dividendový výnos. Zkrátka toto nebyl pro společnost úplně ideální rok.

Dnes jsme si tedy představili čtyři poražené společnosti z portfolií českých investorů. Jak můžete vidět, tak dvě z těchto tří společností jsou finanční instituce, které trpěly právě zvyšováním úrokových sazeb, které FED využíval k boji proti inflaci.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Zdroje:

https://finviz.com/

https://www.marketwatch.com/investing/stock/upst?mod=search_symbol

https://www.marketwatch.com/investing/stock/tell?mod=search_symbol

https://www.marketwatch.com/investing/stock/bns?mod=search_sym

https://www.upstart.com/

https://www.tellurianinc.com/our-business/

https://www.scotiabank.com/global/en/global-site.html

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Buď první kdo přidá komentář!
Timeline Tracker Overview