Akcie tejto energetickej spoločnosti musí vlastniť každý dividendový investor

Energetický priemysel nebol v priebehu rokov láskavý k dividendovým investorom. Vzhľadom na zrýchľujúci sa prechod tohto sektora na čistejšie alternatívy tak vzniká pre investorov zameraných na dividendy, atraktívny investičný vstup. Táto spoločnosť má vynikajúce výsledky v oblasti dividend a ešte lepšiu budúcnosť v oblasti energetiky. To sú len niektoré z faktorov, ktoré z nej robia jednu z mála akcií, ktoré musia dividendoví investori vlastniť v energetickom priemysle. 

          V oblasti energetiky v spojitosti s dividendami vyniká jedná spoločnosť

A o akú spoločnosť sa teda jedná? Je to Brookfield Renewable $BEPC-2.1% 

Brookfield Renewable v súčasnosti ponúka investorom  dividendový výnos 3,1 %. To je viac ako dvojnásobok  výnosu S&P 500 1,4 %. Brookfield vynaložil veľké úsilie, aby zabezpečil dlhodobú udržateľnosť svojich výplat. Svoj základ vybudovala na nízkorizikovom obchodnom modeli zameranom na vytváranie stabilných peňažných tokov. Brookfield vlastní celosvetovo diverzifikované portfólio obnoviteľnej energie pozostávajúce z vodných elektrární, veternej energiesolárnych zariadení.

Predáva vyrobenú elektrinu koncovým užívateľom, ako sú elektrické spoločnosti , na základe dlhodobých zmlúv o kúpe elektrickej energie s pevnou sadzbou. To jej umožňuje vytvárať stabilný peňažný tok na podporu dividend. Brookfield vypláca veľkú časť svojich peňažných tokov prostredníctvom dividend, zvyšok si ponecháva na financovanie expanzie.

Ďalším základným aspektom stratégie spoločnosti Brookfield Renewable je silný finančný profil. Spoločnosť má solídny úverový rating investičného stupňa a veľkú likviditu. To mu dáva finančnú flexibilitu investovať do rozširovania svojho portfólia. Spoločnosť má za sebou dlhú históriu akvizícií s vysokou hodnotou a dokončovania projektov rozvoja s vysokou návratnosťou.

Zdroj: Fool.com

Silný plán rastu

Pevná aktuálna dividenda spoločnosti Brookfield Renewable je len časťou jej ťaženia. Spoločnosť má tiež obrovský dlhodobý rast, ktorý je poháňaný jej zameraním na megatrend obnoviteľnej energie. 

Spoločnosť má niekoľko motorov organického rastu, vrátane zvyšovania zmluvných sadzieb v súvislosti s infláciou, rastúcich cien obnoviteľnej energie, iniciatív na úsporu nákladov a vývoja. V posledných rokoch výrazne rozšírila svoj projekt rozvoja obnoviteľnej energie, aby zlepšila svoje vyhliadky rastu. Tieto katalyzátory by sa mali spojiť, aby poháňali 6% až 11% rast peňažného toku na akciu minimálne do roku 2026.

Okrem toho môže spoločnosť pokračovať v akvizíciách zvyšujúcich hodnotu. Brookfield odhaduje, že budúce aktivity spojené s fúziami a akvizíciami by mohli každý rok zvýšiť celkový zisk až o 9 %. Dohody by mohli zahŕňať akvizíciu prevádzkových aktív obnoviteľnej energie, rozvojové projekty a spoločnosti, ktoré potrebujú dekarbonizovať svoje prevádzky . V kombinácii so svojimi hnacími silami organického rastu by spoločnosť Brookfield mohla v nasledujúcich rokoch dosiahnuť až 20% ročný rast. Táto predpoveď ľahko podporuje plán Brookfieldu zvýšiť dividendu ročným tempom 5 % až 9 %. To by pokračovalo v trende stabilného rastu dividend spoločnosti.

Brookfield Renewable ponúka dividendovým investorom nadpriemerný výnos podporovaný obchodným modelom s nízkym rizikom a solídnymi finančnými výsledkami. Medzitým má dostatok sily na to, aby v budúcnosti pokračovala v raste vyplácania dividend, vzhľadom na jej zameranie na obnoviteľnú energiu. Vďaka týmto faktorom vyniká spoločnosť Brookfield Renewable ako jedna z mála akcií s dividendami, ktoré je potrebné vlastniť v energetickom priemysle. Ja sám som Brookfield Renewable vlastnil, pretože sa mi páči zameranie na energetický sektor a obnoviteľné zdroje energie, vidíme to aj teraz vo svete, že tá závislosť od ropy a zemného plynu je vysoká, a že potrebujeme inú silnú alternatívu. Samozrejme spravte si vlastnú rešerš a nevnímajte to ako investičnú radu, pri písaní tohto článku som čerpal z Fool.com


Věřím, že energetické společnosti v budoucnu budou určite prosperovat. Teď jen vybrat tu správnou

Energetika je určite persoektivna a do toho dividenda, krasa

Timeline Tracker Overview