CECO Environmental corp. - Akcie, která mne zaujala

CECO Environmental Corp. ($CECO) - je přední diverzifikovaná průmyslová společnost zaměřená na životní prostředí, jejíž řešení chrání lidi, životní prostředí a průmyslová zařízení po celém světě a slouží širokému spektru trhů s průmyslovým vzduchem, průmyslovou vodou a energií. Dělí se na ENGINEERED SYSTEMS a INDUSTRIAL PROCESS SOLUTIONS.

INŽENÝRSKÉ SYSTÉMY

Obsluhují trhy s výrobou energie, rafinérií, vodou/odpadními vodami a středním proudem ropy a zemního plynu a jsou klíčovou součástí pomoci uspokojit globální poptávku po ochraně životního prostředí a zařízení prostřednictvím vysoce propracovaných řešení pro řízení emisí, obnovu produktů a separaci vody a plynu.

ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH PROCESŮ

Slouží široké průmyslové  kontrole znečištění ovzduší, nápojovým plechovkám, manipulaci s kapalinami, výrobě elektrických vozidel, potravinám a nápojům, polovodičům, procesní filtraci,  farmacii, petrochemii,  čištění odpadních vod, výrobě dřeva, odsolování  a akvakultuře. Chrání  vzduch, který společně dýcháme, udržují čisté  a bezpečné provozy pro zaměstnance, snižují  spotřebu energie a minimalizují odpad pro  zákazníky a zajišťují, že splňují regulační  normy pro toxické emise,  výpary, těkavé organické sloučeniny  a pachy.

LOKALITY

Jejich široký dosah je zvýrazněn mezinárodními pobočkami, které slouží globální zákaznické základně.

  • Mají nadnárodní zastoupení 25 hlavních provozních zařízení v 11 státech USA a osmi zemích
  • Globálně rozmanitá organizace s širokým dosahem: slouží zákazníkům ve více než 40 zemích
  • 900 zaměstnanců po celém světě

V CECO Environmental mají více než 150 let inovací a hluboké aplikační zkušenosti. Jejich dědictví sahá až do roku 1869, kdy byla založena společnost Dean Brothers Pump Company, aby řešila celosvětové problémy s čerpáním při vysokých teplotách. O sto let později byla založena společnost Claremont Engineering, která se stala známou jako CECO Environmental. Nyní mají více než 20 známých a důvěryhodných společností, které se připojily k rodině značek CECO, které nadále poskytují řešení chránící lidi, životní prostředí a průmyslová zařízení.

Jejich špičkové produkty a služby zajišťují, že jejich zákazníci splňují nebo překračují ekologické předpisy a cíle. A poslání a hodnoty CECO již dlouho umožňují zaměstnancům a partnerům, aby přijali hlavní zásady ESG a to, co představuje.

Filtr s aktivním uhlím

CECO si uvědomuje, že jako společnost má odpovědnost snižovat svůj vlastní dopad na životní prostředí a být lídrem ve vývoji řešení pro řešení globálních problémů životního prostředí dnes i v budoucnu. Aby bylo možné chránit životní prostředí před škodlivými vedlejšími produkty průmyslové výroby, řešení průmyslové filtrace vzduchu a řízení emisí společnosti CECO eliminují ročně nespočet tun znečišťujících látek ve vzduchu. Tato špičkově navržená řešení splňují  nebo překračují nejpřísnější ekologické předpisy nebo enviromentální cíle.

BUDOUCNOST JE ELEKTRICKÁ...VOZIDLA

Odvětví výroby a recyklace baterií vyrábí různé typy baterií, od jednočlánkových alkalických baterií až po více článkové lithium-iontové bateriové sady šité na míru pro pohon elektrických vozidel. Zejména poptávka po elektrických a hybridních vozidlech a spotřební elektronice představují klíčové hnací síly poptávky po produktech průmyslu výroby baterií. Hlavní oblastí zájmu a růstu však byla zvýšená poptávka po elektrických vozidlech (EV). Recyklace lithium-iontových baterií se stává stále důležitější činností pro zajištění udržitelnosti. Recyklace baterií je opětovné použití a přepracování baterií, aby se snížil počet baterií likvidovaných jako odpad. Mezi hlavní typy baterií, které se recyklují, patří olověné baterie, baterie na bázi niklu, baterie na bázi lithia a další typy baterií. CECO Environmental běžně řeší výzvy průmyslu výroby a recyklace baterií.

Lamelový separátor

Společnost CECO  se uplatňuje v mnoha oborech, jako je letecký a obranný průmysl, akvária a mořské parky, průmysl výroby asfaltu, automobilový průmysl, průmysl výroby a recyklace baterií, průmysl biopaliv a obnovitelných energií, průmysl výroby stavebních materiálů, průmysl skladování a využití uhlíku, průmysl výroby chemických produktů, průmysl výroby ropy a plynu, průmysl výroby hnojiv,  potravinářský a nápojový průmysl, dřevo textilní průmysl, kontrola emisí, filtrace a manipulace s kapalinami, zušlechťování kovů, recyklace a drcení kovů, zpracování železa, ocele a hliníku, těžební průmysl, čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, jaderná energetika, průmysl výroby barev, farmaceutický a biotechnologický průmysl, plastikářský a gumárenský průmysl, fosilní paliva, polygrafický průmysl, průmysl celulózy a papíru, polovodičový  průmysl, námořní průmysl a stavba lodí, solární průmysl.

CECO  má kapitalizaci 491 milionů USD, cena akcie je kolem 14,63 USD. Letos hodnota stoupla o +25%.Cokoliv spojené s EV a bateriemi má velký potenciál. Jde už jen o ocenění...

Timeline Tracker Overview