Analýza ConocoPhillips: Skvělá defenzivní volba s velkým otazníkem

ConocoPhillips je oblíbeným bezpečným přístavem. Kvalitní dividendová společnost, kterou ovšem také sužuje kostlivec ve skříni, který by mohl nejednoho investora šeredně zaskočit.

COP ze zabývá těžbou ropy

Základní údaje

Hlavní činností společnosti ConocoPhillips je těžba ropy a zemního plynu. Společnost vlastní a provozuje více než 10 000 vrtů a má provozní aktivity v několika oblastech, včetně těžby břidlicové ropy a těžby hlubinného zemního plynu. ConocoPhillips také vlastní a provozuje rozvody a přepravní sítě pro ropu a zemní plyn.

I ConocoPhillips se snaží diverzifikovat své aktivity do jiných oblastí, jako jsou obnovitelné zdroje energie a technologie s nízkými emisemi. Společnost také usiluje o snížení svého dopadu na životní prostředí a zavádí opatření pro udržitelnost.

Rizika spojená s ConocoPhillips zahrnují výkyvy cen ropy a zemního plynu, což může mít negativní dopad na výkonnost společnosti a na její tržní hodnotu. Dalším rizikem je také konkurence v energetickém odvětví a regulace vlády, což může vést ke ztrátě zákazníků a snížení tržní hodnoty.

Základní hodnoty společnosti

Aktuální dění

Společnost ConocoPhillips $COP+0.0% bude v příštím roce s největší pravděpodobností čelit výraznému poklesu zisků, pokud Spojené státy vstoupí do recese a na tržní ceny ropy začne působit mírnější výhled poptávky. Společnost ConocoPhillips je navíc velmi úzce zaměřena na těžební aktivity, takže je zranitelnější vůči hospodářskému poklesu než její rozmanitější konkurenti.

Předpokládá se, že násobek zisku společnosti ConocoPhillips se sníží, protože investoři počítají s možností cyklického poklesu zisku v budoucnosti.

EBITDA rostla každým Q. Zdroj

Upravený zisk společnosti ConocoPhillips za čtvrté čtvrtletí činil 2,71 USD na akcii, což je o jeden cent méně, než se odhadovalo. Bez ohledu na to společnost ConocoPhillips v roce 2022 vydělala spoustu peněz díky vysokým cenám ropy, které podpořily obchodní model společnosti zaměřený na těžbu. ConocoPhillips ve čtvrtém čtvrtletí vydělala 3,4 miliardy dolarů, což je o 12 % více než v předchozím roce, kdy tato těžební společnost dosáhla upraveného zisku o něco více než 3,0 miliardy dolarů.

Společnost ConocoPhillips dosáhla ve 4Q 22 průměrné ceny ropy 71,05$, což je více než 65,56 USD/BOE ve 4Q 21, avšak méně než 83,07$ ve 3Q-22. Mezičtvrtletní pokles průměrné realizované ceny ropy silně naznačuje, že společnost ConocoPhillips bude nucena snížit svůj odhad zisku v roce 2023.

Zisky společnosti ConocoPhillips nebyly jediným ukazatelem, který v roce 2022 vzrostl. V průběhu roku 2022 byla společnost ConocoPhillips zaplavena hotovostí a společnost vygenerovala rekordní volný peněžní tok ve výši 18,4 miliardy USD.

FCF společnosti ConocoPhillips byl výrazně vyšší než 10,2 miliardy dolarů potřebných k úhradě kapitálových potřeb těžební společnosti. Společnost ConocoPhillips rozděluje svůj volný peněžní tok akcionářům prostřednictvím kombinace zpětného odkupu akcií, pravidelných dividend a variabilní složky výnosů v závislosti na ziskovosti společnosti.

Dividendové údaje společnosti. Zdroj

Tato složka se může v průběhu času výrazně měnit a je silně ovlivněna realizovanými průměrnými cenami ropy společnosti ConocoPhillips. Cože je na grafu na konci vidět. Společnost ConocoPhillips v roce 2022 vrátila v důsledku neočekávaného přílivu hotovosti 15,0 miliard USD ve formě zpětného odkupu akcií a dividend, což představuje 53 % provozního cash flow společnosti ConocoPhillips a 82 % volného cash flow společnosti.

Ceny ropy budou pravděpodobně klesat

Cena ropy je hlavní otázka, na kterou chtějí investoři znát odpověď. Těžko říct. Při pohledu do historie se však zdá, že po velkých nárůstech cen často následovaly stejně prudké poklesy, což vytvářelo velmi volatilní strukturu zisků energetických společností zaměřených na těžbu, jako je ConocoPhillips.

Přijde po prudkém nárůstu stejně prudký propad? Zdroj

A to samozřejmě ovlivní budoucnsot společnosti COP. A i v prostředí hospodářského poklesu budou ziskové vyhlídky těžebních společností, jako je ConocoPhillips, chmurné.

Zisky společnosti ConocoPhillips byly v minulosti stejně volatilní a nestabilní jako trh s ropou, kde změny v nabídce a poptávce mohou často způsobit velké krátkodobé výkyvy cen oběma směry. Společnost ConocoPhillips se v současné době obchoduje na 8x zisku. Na první pohled se nezdá, že by to byla vysoká cena za společnost, která v současné době oplývá hotovostí, ale investoři si musí uvědomit, že současná situace v oblasti zisků s velkou pravděpodobností nebude trvat delší dobu. Potenciál společnosti ConocoPhillips k poklesu a zhodnocení ceny je do značné míry ovlivněn směřováním cen ropy na trhu.

Pozitivní výhled americké ekonomiky by znamenal silný růst zisku společnosti ConocoPhillips. Hospodářský pokles by naopak téměř jistě vedl k výraznému poklesu zisků společnosti, což by mělo značný negativní dopad. To je takový kostlivec ve skříni. Společnost je kvalitní, ale silně závislá na ceně ropy.

Na druhou stranu společnost má mnoho sbětlých stránek. Vyznačuje se nízkými provozními náklady. Její průměrné náklady na dodávky jsou nižší než 30 USD za barel. Společnost ConocoPhillips doplňuje své nízké náklady na dodávky silnou rozvahou. Má právě ono poměrně nízké zadlužení. To jí poskytuje dostatečnou rezervu, aby mohla přečkat častá období nízkých cen ropy a plynu.

Nízké provozní náklady společnosti ConocoPhillips jí umožňují v příštích letech generovat významné peněžní toky. Ropná a plynárenská společnost odhaduje, že do roku 2031 může vyprodukovat kumulativní volný peněžní tok ve výši 80 miliard dolarů za předpokladu, že ceny ropy budou v průměru 50 dolarů za barel.

Společnost předpokládá, že v příštích letech vrátí investorům značnou část svého neočekávaného zisku. Jen v roce 2022 jim díky vyšším cenám ropy plánuje poslat 10 miliard dolarů. Společnost ConocoPhillips používá k navrácení hotovosti akcionářům různé metody, včetně zpětného odkupu akcií, výplaty rostoucí čtvrtletní dividendy, když generuje přebytečnou hotovost díky vyšším cenám ropy.

Opět vše ale závisí na ceně ropy.

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Společnost vypadá zajímavě. Jen mi zde trochu vadí poměrně velká závislost na cenách ropy. Poto zatím žádnou ropnou společnost nemám.

Vlády a politici jimbudou házet klacky pod nohy zelenou energetikou. Co jsem ale zkoumal, tak ConocoPhillips se zdá být dobře připravena na tyto výzvy a snaží se najít řešení pro udržení své konkurenceschopnosti. Společnost také vykazuje stabilní výkonnost a může být zajímavou volbou pro investory hledající defenzivní a stabilní investici v oblasti energetiky.

Vysoká cena ropy jim hrála do karet. Podobně jako ostatním podobným společnostem. Tito mají navíc těžbu levnou. Tohle období prosperity ale teď končí

Tahle společnost má takovou sílu a historii, že přečká cokoliv

Timeline Tracker Overview