Jabil: Slibná společnost, která plánuje velké věci do budoucna

Podle statistik z posledních let je Jabil jedním z největších výrobců elektronických součástek na světě s tržbami přesahujícími desítky miliard dolarů ročně. Společnost dravě zvyšuje své čisté zisky a navíc plánuje jednu zajímavou novinku pro rozvoj podnikání.

Jabil $JBL-11.4% je americká společnost zabývající se výrobou elektronických komponentů, zařízení a produktů pro různé průmyslové sektory. Jejich služby zahrnují návrh, výrobu, testování, distribuci a správu zásobování pro širokou škálu produktů, včetně mobilních zařízení, spotřební elektroniky, automobilových součástek, lékařských přístrojů, průmyslových strojů a dalších.

Jabil je také známý jako poskytovatel služeb pro kontraktovou výrobu elektronických komponentů, což znamená, že vyrábí elektronické produkty pro jiné společnosti podle jejich požadavků a specifikací. Společnost sídlí v St. Petersburgu na Floridě a má pobočky po celém světě.

Do těchto odvětví Jabil zasahuje a prodává jim své produkty 👇

Jabil má několik konkurenčních výhod, které jí umožňují uspět na trhu v oblasti elektronické výroby a služeb:

Globální rozsah: Jabil má pobočky v mnoha zemích a má zkušenosti s prací v různých kulturách a s různými průmyslovými sektory. To jí umožňuje poskytovat služby a řešení přizpůsobené místním potřebám a podmínkám.

Flexibilita: Jabil se specializuje na kontraktovou výrobu, což znamená, že může rychle reagovat na požadavky zákazníků a přizpůsobit se měnícím tržním podmínkám.

Inovace: Jabil má zkušenosti s inovacemi a designem nových produktů a procesů v oblasti elektroniky. Společnost investuje do výzkumu a vývoje a pracuje s mnoha zákazníky na vytváření nových inovativních řešení.

Kvalita: Jabil je známý svou kvalitou výroby a služeb. Společnost má vysoké standardy kvality a pracuje na minimalizaci rizik výroby a dodávek.

Technologická infrastruktura: Jabil má k dispozici moderní technologickou infrastrukturu a vybavení, což jí umožňuje vyrábět produkty s vysokou přesností a kvalitou.

Široká škála služeb: Jabil nabízí širokou škálu služeb v oblasti elektronické výroby a dodávek, včetně návrhu, výroby, testování, správy zásobování a logistiky. To umožňuje zákazníkům získat kompletní řešení a snížit náklady na správu dodavatelského řetězce.

Podle informací zveřejněných společností Jabil působí ve více než 30 zemích na světě a má více než 100 výrobních závodů a vývojových center. Společnost zaměstnává více než 260 000 lidí.

Jabil je jedním z největších poskytovatelů služeb pro kontraktovou výrobu elektronických komponentů a produktů. Podle statistik z roku 2021 společnost Jabil patřila k největším výrobcům elektronických komponentů na světě s tržbami přesahujícími 22 miliard USD ročně. Jabil má silnou pozici v průmyslových odvětvích jako jsou spotřební elektronika, automobilový průmysl, lékařská technologie, průmyslové vybavení a další.

Vzhledem k tomu, že Jabil poskytuje služby kontraktové výroby pro mnoho společností, její produkty se mohou objevit v různých produktech pod různými značkami. Mnoho velkých technologických společností využívá služeb Jabil pro výrobu svých produktů, včetně společností jako Apple, Cisco, HP, IBM, Microsoft, Nokia, Sony a mnoho dalších.

Rizika

Konkurence: Jabil působí v konkurenčním prostředí, kde existuje mnoho jiných společností, které poskytují podobné služby. Zlepšení konkurenceschopnosti a výrobní efektivity může být nákladné a nejisté.

Závislost na velkých zákaznících: Jabil má velké zákazníky, kteří tvoří významnou část jeho tržeb. Pokud by jeden z těchto zákazníků odešel nebo snížil svůj objem objednávek, mohlo by to mít významný dopad na výkonnost Jabilu.

Nárůst nákladů na suroviny a materiály: Náklady na suroviny a materiály, zejména v oblasti elektronických komponentů, mohou být nestabilní a nevypočitatelné. Zvýšení cen může mít vliv na ziskovost společnosti.

Fluktuace tržní poptávky: Tržní poptávka po produktech a službách Jabilu může být ovlivněna měnícími se trendy a ekonomickými podmínkami. Pokles poptávky může mít významný dopad na výkonnost společnosti.

Změna v politickém prostředí: Jabil působí ve více než 30 zemích na světě a změny v politickém prostředí mohou mít vliv na výkonnost společnosti. Například změny v oblasti obchodních dohod, regulace nebo měnových kurzů mohou ovlivnit výkonnost společnosti.

Technologické riziko: Rychlý vývoj technologie může mít vliv na produkty a služby Jabilu. Společnost se musí pravidelně přizpůsobovat novým technologiím a zlepšovat své procesy a služby, aby mohla udržet svou konkurenceschopnost.

Finance

Tržby

 • 2017: 19,063 miliard USD
 • 2018: 22,099 miliard USD
 • 2019: 25,282 miliard USD
 • 2020: 27,265 miliard USD
 • 2021: 29,302 miliard USD
 • 2022: 33,478 miliard USD

Průměrná roční míra růstu tržeb Jabil v tomto období byla 11,9 %.

Čisté zisky

 • 2017: 129 milionů USD
 • 2018: 165 milionů USD
 • 2019: 165 milionů USD
 • 2020: 127 milionů USD
 • 2021: 697 milionů USD
 • 2022: 996 milionů USD

Průměrná roční míra růstu čistých zisků Jabil v tomto období byla 50,4 %

Aktiva x Pasiva

 • 2017: aktiva 11,6 miliardy USD, pasiva 8,9 miliardy USD
 • 2018: aktiva 13,4 miliardy USD, pasiva 10,4 miliardy USD
 • 2019: aktiva 14,9 miliardy USD, pasiva 11,6 miliardy USD
 • 2020: aktiva 15,9 miliardy USD, pasiva 12,4 miliardy USD
 • 2021: aktiva 18,1 miliardy USD, pasiva 14,1 miliardy USD
 • 2022: aktiva 20,1 miliardy USD, pasiva 15,8 miliardy USD

Dlouhodobý dluh

 • 2017: 2,12 miliardy USD
 • 2018: 2,05 miliardy USD
 • 2019: 2,16 miliardy USD
 • 2020: 2,32 miliardy USD
 • 2021: 2,88 miliardy USD
 • 2022: 2,58 miliardy USD

Pohled na marže

Celkově lze říci, že Jabil má stabilní finanční výkonnost, která se v posledních letech zlepšuje. Společnost si udržuje ziskovost a zvyšuje své tržby a EBITDA. Tržby společnosti rostou v průměru o 11,9 % ročně, což naznačuje, že společnost je schopna udržovat si stabilní růst a expandovat své podnikání.

 • Čisté zisky společnosti rostou rychleji než tržby, s průměrnou roční mírou růstu čistých zisků 50,4 %. To může být důsledkem zvýšené efektivity a snižování nákladů.
 • Aktiva společnosti rostou a pasiva jsou stabilní, což ukazuje na silné finanční zázemí a schopnost financovat své podnikání.
 • Dlouhodobý dluh společnosti je relativně stabilní, s výjimkou nárůstu v roce 2021. To může naznačovat, že společnost si půjčuje k financování investic a expanze podnikání.

Celkově lze říci, že Jabil je zdravá společnost s dobrými finančními ukazateli a schopností udržovat růst.

Proč jsou tržby monstrózní, ale čisté zisky a marže poměrně nízké? 

Zde je zcela jednoduchá odpověď - Monstrózní náklady, například v posledním fiskálním roce, který skončil 31. srpna 2022, činily náklady na prodané zboží 30,85 miliardy dolarů.

Z hlediska P/E a návratnosti ROE má Jabil jednoznačně navrch nad konkurenty. Když to ale vezmu celkově, tak jsou základní ukazatele horší než u konkurence. Přestože se čisté zisky rapidně zvedají, stále zde převládají vysoké vstupní náklady na prodané zboží, což se musí z dlouhodobého hlediska rozhodně zlepšit.

Predikce analytiků

10 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Jabil Inc má střední cíl 84,50, s vysokým odhadem 110,00 a nízkým odhadem 78,00. Medián odhadu představuje nárůst o +3,15 % z poslední ceny 81,92.

Co plánuje společnost do budoucna?

Mezi její plány do budoucna patří založení společnosti Jabil Healthcare, která bude největším globálním poskytovatelem řešení pro zdravotnický průmysl, a zaměření se na rozvíjející se technologie, jako je aditivní výroba, autonomní technologie a umělá inteligence.

Společnost Jabil Healthcare bude poskytovat návrh, inženýrství a výrobní řešení pro pět klíčových sektorů v zdravotnickém trhu: zdravotnická zařízení, ortopedie, diagnostika, farmaceutické dodávací systémy a spotřebitelské zdraví.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

To, co mě od této společnosti odradilo, tak jsou extrémně nízké marže, pokud toto společnost nezlepší, tak nemá smysl ani o ní uvažovat. Nižší marže mi tak moc nevadí, ale tady je to až moc nízko.

Společnost je možná zajímavá, ale nelíbí se mi, že z tak gigantických tržeb získávají tak málo. Ty náklady musí rapidně snížit, pak by to mohla být zajímavější hra.

Timeline Tracker Overview