Stanislav Cícha: Akcie Genmabu jsou přibližně o 40-50% podhodnoceny, očekávám však zlepšení a dvouciferný růst zisků

Mým dnešním hostem na rozhovor je Stanislav Cícha, finanční architekt ze společnosti Benefee, se kterým dnes probereme investice, alternativní investice, ale i jeho dvě oblíbené akcie.

Kolegové Dagmar Rožánková a Stanislav Cícha

Mohl byste se nám představit?

Dobrý den Vám i čtenářům, v osobním životě jsem především mužem své ženy a otcem dvou dětí, s nimiž spokojeně žijeme na rozhraní pražské Malé Strany a Smíchova. Mám vzdělání v ekonomických disciplínách a informačních technologiích, což se ukazuje jako perfektní kombinace, která mi umožňuje široký pracovní záběr. Kromě velmi různorodé práce, se věnuji sportu, vyhledávám dobrou hudbu a kvalitní zvuk, zajímá mě věda a výzkum, literatura faktu, architektura, umění a design. Miluji humor všeho druhu, rád objevuji výjimečná vína a kouzla francouzského cognacu.

Budete asi první finanční architekt, se kterým dělám rozhovor. Můžete nám trochu rozvést, co vůbec takový finanční architekt dělá?

Předně bych chtěl zmínit druhou polovinu týmu, svou skvělou kolegyni Dášu Rožánkovou, jejíž obrovské zkušenosti a cit pro situaci se perfektně doplňují s mým analytickým přístupem a dlouholetým zázemím v IT sféře.

Pro své klienty jsme vypracovali metodiku, která je základem naší analýzy a volby nejvhodnější strategie k dosažení maximálního, popřípadě požadovaného užitku. Kombinujeme prvky, které vytvářejí synergie, spojují příjemné s užitečným. Prvky musí nejen stát pevně na zemi, ale musí se vzájemně podporovat, tomu věnujeme velkou pozornost. Často si připadám trochu jako rodinný lékař, naše práce nekončí v okamžiku, kdy klient odchází z naší „ordinace“, je to běh na dlouhou trať, předpokládá perfektní znalost „terénu“ a maximální důvěru, pak přicházejí i maximální i výsledky.

Je nutné si uvědomit, že nikdy nestavíte na zelené louce, nikdo není prázdným listem papíru, ani právě narozené dítě, vždycky existují vazby a souvislosti, často velmi zásadní, a ty můžete buď přehlédnout, ignorovat nebo vzít v úvahu a zohlednit.

Naše řešení bývají důmyslná, ale zároveň maximálně přehledná a srozumitelná pro klienta, aby se v nich cítil komfortně. Znáte tu pohádku, jak si tři prasátka stavěla domečky? Tak my jsme to třetí :-) Jsme perfekcionisti, máme vysoké nároky na sebe i na své klienty, proto nás vyhledávají.

Vy se zabýváte správou portfolia klientů, takže bych rád věděl, jak by mělo podle vás vypadat ideální investiční portfolio?

Ano, portfolia klientům navrhujeme a realizujeme, ale zkušenější klienti už pochopitelně přicházejí se základním nebo také rozsáhlým portfoliem, se kterým buď nejsou spokojeni nebo jejich situace doznala změn, na které je vhodné reagovat.

Některá z nich jsou vzhledem k jejich potřebám skutečně chybně navržena, jiná jsou jen poplatná době vzniku a neodpovídají aktuální situaci. Abychom tedy mohli vůbec mluvit konkrétně, museli bychom nejprve vybrat ideálního investora, odpověď by dávala smysl jedině v takové kombinaci.

Pokusím se přesto, možná trochu obecněji. Pracujeme s velmi širokým spektrem nástrojů, od akciových ETF, přes dluhopisy, pohledávky, nemovitosti, až po drahé kovy/komodity a kryptoměny. Ideální portfolio by mělo být především dobře zajištěné, tzn. nemělo by být jedinými prostředky, kterými klient disponuje a měl by mít plán pro případ, kdy se portfoliu z jakýchkoliv důvodů nedaří - Covid, válka na Ukrajině, energetická krize nebo inflační spirála.

Není možné zde zabíhat do detailů, nicméně imaginárnímu, dobře zajištěnému dlouhodobému investorovi bych dnes doporučil 30% prostředků investovat na akciovém trhu, zejména do inovativních technologických a biotechnologických ETF, které jsou momentálně v dobíhající postcovidové korekci stále ještě velmi výhodné. Neměly by chybět stabilní potravinářské společnosti a utility, tedy energetika, vodní a odpadní management. Vzhledem k aktuální geopolitické situaci bych do akciové složky zařadil i vojenský a obranný průmysl. Samozřejmě je možné spokojit se s osvědčenou indexovou strategií, ale my máme raději věci více pod kontrolou. Chtěl bych zde zdůraznit, že v případě akcií je důležitá také pravidelná investice, která kompenzuje jejich volatilitu.

Celých 50% bych rozložil do prověřených a dlouhodobě prosperujících fondů kvalifikovaných investorů, kde je investor svému vkladu o poznání blíž než u akcií, má možnost podívat se produkčního prostředí, prohlédnout si technologie, setkat se s lidmi, kteří stojí za jednotlivými fondy a přesvědčit o kvalitě projektů, které jim budou v dalších letech přinášet zisk.

Zbývajících 20% je vyhrazeno kombinaci drahých kovů a kryptoměn, v závislosti na založení klienta. U drahých kovů doporučuji kombinaci zlato/stříbro/platina, z kryptoměn aktuálně pouze Bitcoin, tady platí, stejně jako u akcií, důrazné doporučení pravidelné investice.

Na Linkedinu jsem u vás viděl, že píšete i o alternativních investicích. Jsou ale pro běžného retailového investora také něčím zajímavé? Respektive, měl by o nich vůbec přemýšlet?

Obecně vzato je každá dobře promyšlená investice zajímavá, dnešní svět se mění tak rychle, že konzervativní a alternativní investice se začínají výrazně prolínat a to oběma směry.

V posledních letech byly právě ty nejkonzervativnější investice těmi nejhoršími - ať už se podívám na pojištěné bankovní vklady, konzervativní strategie doplňkových penzijních spoření nebo státní dluhopisy, všechny bych klientovi doporučil jen ve velmi specifických případech, tedy alternativně. Nepříliš odlišně je to s nemovitostmi, kde díky drahým úvěrům, vysokým cenám energií a chystaným daňovým změnám, také není stabilita tržní hodnoty zcela jistá, nehledě na likviditu.

Máte-li na mysli kryptoměny, opět se nabízí srovnání se konzervativním protějškem - státní měnou. V případě státní české koruny, ale i EUR nebo USD, je pro následujících několik let prakticky garantováno průběžné znehodnocování vysoko nad inflačními cíli centrálních bank. Kryptoměna je dnes již široký pojem a osobně jsem k většině projektů velmi skeptický, smysl vidím pouze v BTC, a to především v dlouhodobém horizontu, domnívám se totiž že v budoucnu bude základem rozšířeného globálního platebního systému.

Za alternativní můžeme považovat i private equity fondy, dnes je takových na trhu spousta a zdaleka není jednoduché oddělit zrno od plev. Při správném výběru je ovšem taková investice bezpečnější a výnosnější než např. akcie, kterým nevyzpytatelný tržní sentiment garantuje značnou volatilitu.

Co je tak nejzajímavější z hlediska výnosů u alternativních investic?

Jak už jsem zmínil, Bitcoin může být z hlediska výnosů určitě lákavý, ale představuje také značné riziko, proto pro většinu retailových investorů není vhodné alokovat do něj více než 10% investičních prostředků.

Za nejzajímavější považuji v tuto chvíli fondy kvalifikovaných investorů (FKI), kde se nabízí velice zajímavé možnosti s příznivým poměrem výkon/riziko. V této oblasti jsme dlouhodobě silní, máme přehled, známe zázemí, víme, kdo za jednotlivými projekty stojí a dokážeme zajistit špičkové příležitosti. Nebudu jmenovat konkrétně, ale momentálně se zaměřujeme na oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů, strojírenství s vysokou přidanou hodnotou, rizikové pohledávky a úzkou skupinu kvalitních nemovitostních fondů.

Určitě jako investiční stratég a správce portfolií máte i nějaké akcie. Můžete nám třeba říct, které 2 akcie jsou vaše oblíbené a uvést k tomu i důvody, proč jsou atraktivní, jaký vidíte potenciál apod.?

Mou srdeční záležitostí jsou biotechnologie. Tato oblast pravděpodobně ještě v této dekádě přinese inovace, které budou mít potenciál značně změnit způsob života většiny společnosti. Mnohým akcionářům přinese obrovský zisk, většina ovšem odejde s čistou nulou. Biotechnologie tedy určitě zajímavé, ale náročné a tak trochu adrenalinové odvětví.

Za všechny tedy z této škatulky vybírám dánskou společnost Genmab, která se zabývá vývojem protilátkových léčiv pro boj s rakovinou a dalšími závažnými onemocněními. Genmab není žádným startupem, má několik schválených léků, solidní tržby a přes dvě desítky produktů ve fázi vývoje pro renomované velké farmaceutické společnosti. Kromě toho, že jsou akcie Genmabu momentálně přibližně o 40-50% podhodnoceny, očekávám v příštích letech nárůst zisku o 10-20%.

$GMAB+0.6% 

Druhým oblíbeným titulem je norský Kongsberg Gruppen, což je původně zbrojařská společnost, ovšem v současnosti je její záběr mnohem širší. Kromě výroby sofistikovaných obranných systémů vyvíjí technologie pro autonomní námořní dopravu, zabývá se výzkumem vesmíru i oceánů a provozuje cloudový digitální ekosystém, umožňující zákazníkům efektivně zpracovávat tak obrovské množství informací, které při provozu těchto sofistikovaných systémů vzniká. Tržby společnosti rostou přibližně o 10% ročně, což se předpokládá i v roce letošním. Osobně vidím velký potenciál v rozšíření bezposádkové námořní dopravy, několik takových lodí už je a trend je zřejmý. Sympaticky se jeví také tradiční doména společnosti, tedy zbrojní průmysl, kde očekávám stabilní nebo rostoucí odbyt díky snaze evropských členů NATO o nižší závislost na kapacitách USA. Jako třešničku na dortu vyplácí Kongsberg dividendu kolem 3% aktuální ceny akcie.

Když vidíte aktuální situaci na trzích, kde kolabují banky, měníte nějakým způsobem svou investiční strategii? Přizpůsobujete tomu nějak portfolio?

Naše strategie počítají s tím, že se některému sektoru dočasně nebude dařit nebo se dostane do potíží, jako je tomu nyní v bankovnictví nebo před rokem s technologickými tituly. Pro dlouhodobé investory mohou být podobné propady paradoxně příležitostí k výhodné akumulaci. Komplikací to může být pro ty, kdo mají konkrétní krátkodobý cíl, na jehož splnění navazují další plánované kroky. Tam samozřejmě analyzujeme konkrétní případy a snažíme se minimalizovat ztráty.

Aktuálně nevnímáme situaci ve spojitosti s kolapsem bank nijak drasticky. Zkrachovalé banky fungovaly velmi specifickým způsobem, s vysokým podílem rizikových aktiv. Švýcarská Credit Suisse si větev podřezávala už několik let a eventualita jejího neslavného konce byla trhem již do značné míry započítána.

  • Líbil se vám dnešní rozhovor? Pokud ano, tak nás nezapomeňte sledovat, aby vám neunikl další unikátní obsah. Mým dnešním hostem byl Stanislav Cícha.

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Biotech je sektor, ze kterýho mám obrovský respekt. Za a) Tomu vůbec nerozumím a proto je pro mě hrozně těžké poznat co má opravdu potenciál a co je naopak totální trash - třeba u technologií pro to ten odhad mám. A za b) Jsou to většinou růstovky, takže bych se jim stejně vyhýbal

Genmab jsem teda neznal, ale vyvolalo to ve mě zvědavost, takže se na něj podívám, díky za tip.

Timeline Tracker Overview