Tyto 2 penny stocks mají potenciál k zhodnocení nejméně 300% za jediný rok

Hledáte potencionální vítěze na akciovém trhu v roce 2022? Pokud ano, tak jste na správném místě. Dnes si představíme 2 penny stocks, které mají vysoké šance pro zhodnocení 300 a víc procent za jediný rok. Investoři vědí, že klíčem k zisku je výnos, a to znamená ochota nést riziko. Riziko je samozřejmě relativní a má tendenci jít ruku v ruce s potenciálem návratnosti.

Najděte akcii s obrovským potenciálem návratnosti a je pravděpodobné, že jste také našli jednu s vyšším rizikovým profilem.

Nejvyšší výnosy obvykle přicházejí spolu s nejnižšími cenami akcií. Koneckonců, když je akcie oceněna za pouhé haléře, i malý zisk v ceně akcií se promítá do obrovského výnosu. Což znamená, že penny akcie jsou obvykle považované za akcie oceněné pod 5 dolarů, kombinují dokonalou bouři tržních atrakcí: nízkou cenu akcií, vysoký potenciál návratnosti a vyšší než obvyklé riziko.

Jdeme rovnou na věc, tyto 2 penny stocks mohou přinést obří zisky:

1. Checkpoint Therapeutics $CKPT-1.2% 

Akcie společnosti jsou aktuálně brutálně podhodnocené, ztráta ze svých maxim je přes 80%, je to důvod k obavám? Nemyslím si...

První akcie, na kterou se podíváme, je Checkpoint Therapeutics $CKPT-1.2%, biofarmaceutická společnost s malou kapitalizací se zaměřením na léčbu rakoviny. Checkpoint $CKPT-1.2% má aktivní výzkumný kanál se dvěma předními kandidáty na léky, cosibelimab a olafertinib, z nichž oba jsou v pozdních fázích klinických studií.

1. Proč je zde tak vysoký potenciál pro růst?

  • Z těchto dvou je kosibelimab dále pokročilý, přičemž probíhají tři studie fáze 3. V posledních měsících společnost Checkpoint $CKPT-1.2% vydala dvě důležité aktualizace o pokroku kosibelimabu v jeho zkouškách. V prvním, od letošního prosince, společnost zahájila studii fáze 3  kandidáta na léčivo jako kombinovanou terapii s pemetrexedem a platinovou chemoterapií. Studie vyhodnocuje kombinaci jako léčbu první linie pro pacienty s problémy, které zapříčiňují plíce a zahrne až 560 subjektů. Cílové parametry studie zahrnují celkové přežití a přežití bez progrese, míru objektivní odpovědi a bezpečnost.

2. Další potenciál k růstu

  • Druhé oznámení o kosibelimabu, učiněné koncem ledna, se týkalo pozitivních výsledků z nedávno dokončené registrační klinické studie u spinocelulárního karcinomu (rakovina kůže). Společnost uvedla, že splnila míru objektivní odpovědi primárního cílového parametru a splnila cíle bezpečnosti a snášenlivosti. Checkpoint $CKPT-1.2% očekává, že do konce roku 2022 předloží žádost o licenci na biologii pro kosibelimab v této indikaci.

Na úrovni 1,77 USD se několik analytiků domnívá, že cena akcií $CKPT-1.2% představuje pro investory jedinečnou příležitost k nákupu.

Analytik Matthew Kaplan, který se zabývá kontrolním bodem pro Ladenburg, vidí významnou hodnotu v cosibelimabu a poznamenává, že kandidát na lék je v dobré pozici, aby byl nejlepší ve své třídě. "Jsme povzbuzeni špičkovými klíčovými výsledky účinnosti a věříme, že se příznivě srovnávají s oběma předchozími schválenými produkty".

Za tímto účelem Kaplan hodnotí tento $CKPT-1.2% a Buy (koupit) a podporuje ho ohromujícím cenovým cílem. Na 26 dolarech jeho cíl naznačuje neuvěřitelný růstový potenciál o 1 456% pro příštích 12 měsíců.

2. CorMedix $CRMD-3.9%

Poslední měsíc nám vykazuje známky k obratu, společnost si připisuje 28%.

Další na řadě je CorMedix $CRMD-3.9%, další biofarmaceutická výzkumná firma, ale ta, která dělá krok do jedinečného výklenku s vysokým potenciálem. CorMedix $CRMD-3.9% pracuje na nových kandidátech na léky pro léčbu a prevenci infekčních a zánětlivých onemocnění; to je běžný přístup pro biofarmacii, ale CorMedix $CRMD-3.9% se odlišuje tím, že se zaměřuje na tato onemocnění spojená s centrálními žilními katétry u pacientů podstupujících pravidelnou hemodialýzu. To je poměrně vážná věc, co se týká důležitosti jejich léčiv. Hemodialýza je léčba života nebo smrti. Jak je vidět, bezpečnost léku vytváří velký adresovatelný trh pro neuspokojené lékařské potřeby.

CorMedix $CRMD-3.9% má v současné době pouze jednoho konkurenta na lék, což je opravdu dost nízká konkurence.

Lék by měl být brzy schválen, což je skvělá zpráva pro investory i pro pacienty! Opětovné předložení komisi považujeme za první krok k odstranění regulačního převisu, který potlačil ocenění $CRMD-3.9% a znovu vzbudil zájem investorů. 

  • Pro objasnění potenciálu tohoto léku, lék na zmíněnou nemoc potřebuje jen v USA přes 600 000 pacientů a odhadují se tržby z tohoto léku na 500-600 milionů dolarů pro toho, kdo tento závod vyhraje.
  • V souladu s těmito komentáři analytici hodnotí $CRMD-3.9% a Buy (koupit) a jeho cenový cíl ve výši 20 USD naznačuje prostor pro silný 375% růstový potenciál v nadcházejícím roce

Závěr

Obě akcie jsou značně podhodnocené a vytváří tak příležitost k nákupu. Přece jen 80% pád je obří příležitost pro nákup. Zároveň společnosti vykazují známky, že dokončují své klinické fáze a budou připraveny vydat veledůležité léky na trh, s tím jsou spojené i potencionální zisky a konečný dlouhodobý růst. 

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.


Autor @pb2205 má karmu 510 a je členem této komunity od 23/11/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory skupiny. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.

Když se vše podaří dle plánu, potenciál růstu bude skutečně velký. Když se to ale nepodaří, bude podobně velký i pád. Na to je třeba myslet!

Biotech. akcie - a obzvláště ty s malou kapitalizací - jsou víceméně investiční kasino o dvou možnostech: VYJDE TO nebo to NEVYJDE. Ostatně stačí cca měsíc sledovat finviz.com a všimneme si, že většina silných pádů se týká právě biotech. akcií.

Co s tím? Investovat s rozmyslem a hlavně v malých částkách, u kterých oželíte případnou úplnou ztrátu! Investice do menších biotech. akcií jsou takovou lepší Sportkou!

Zajímavý výběr, ale pokud mají klinickou fázi číslo 3, tak je to opravdu blízko k uvedení na trh...

Ve farmaceutice jsou uschovány veliké peníze, to víme hlavně díky covidu a růstu všech vakcínových akcií. Pokud ty klinické studie opravdu brzy dokončí, tak se můžeme těšit konečně na kladné hodnoty a pak už to nebudou penny stocks.

Timeline Tracker Overview