Co se dnes dělo na trzích? Byl jsem úplně mimo a netuším co způsobilo tu dnešní červenou krev co skrze trhy tekla. Někdo kdo by mi objasnil co se dnes dělo?

Díky a krásný pátek investoři✌️


Byl tripple witching day a to rozhodně není jen normální zářijový pátek jak někteří říkají.

Zde vysvětlení: Jedná se o den, kdy dochází k vypršení tří finančních derivátových kontraktů současně. Tyto tři kontrakty zahrnují:

1. **Futures kontrakty na indexy**: Toto jsou dohody o budoucím nákupu nebo prodeji akciových indexů.

2. **Futures kontrakty na akcie**: Jedná se o dohody o budoucím nákupu nebo prodeji jednotlivých akcií.

3. **Opcní kontrakty na indexy**: Opcní kontrakty umožňují držitelům právo, ale ne povinnost, koupit (opcí typu "call") nebo prodat (opcí typu "put") určitý akciový index za stanovenou cenu.

Tyto tři typy derivátových kontraktů mají stanovený termín vypršení, a to během "triple witching day." Tento den obvykle přináší zvýšenou obchodní aktivitu na trzích, protože obchodníci a investoři uzavírají nebo rolují své pozice v těchto kontraktech. To může mít vliv na volatilitu trhu a cena akcií a indexů může na tomto dni výrazně kolísat. Triple witching day se obvykle vyskytuje čtyřikrát ročně, v třetím pátku měsíců března, června, září a prosinci.

Taky jsem nezaznamenal nějakou důležitou zprávu. Asi jen klasický pátek…

Klasický zářijový pátek... :-D

Investoři se asi koukli do kalendářů, a zjistili co nás příští týden, konkrétně 20. 9 čeká. 😉

Timeline Tracker Overview