Amazon: Od jaké ceny se vyplatí nákup akcií tohohle e-commerce giganta?

Amazon je nadnárodní technologická společnost se sídlem v Seattlu, která se zaměřuje především na věci jako e-commerce, cloud computing, digitální streamování a reklamy. Vyrábí také elektronická zařízení, jako je Kindle, tablet Fire, Fire TV, Echo a Ring. Kromě toho nabízí také předplacenou službu Amazon Prime. To znamená, že společnost Amazon je zapojena do všech druhů podnikání. 


Společnost Amazon rozdělila všechny své činnosti do tří segmentů: Severní Amerika (60 % čistých tržeb), mezinárodní (26 % čistých tržeb) a Amazon Web Services (14 % čistých tržeb). Domnívám se, že společnost Amazon $AMZN-2.6% má momnetálně silnou pozici, protože obvykle patří mezi tři nejznámější značky na světě a spotřebitelé jí důvěřují.

Jejím generálním ředitelem je Andy Jassy. Generálním ředitelem se stal v červenci 2021, kdy převzal funkci po zakladateli Jeffu Bezosovi. Andy Jassy nastoupil do společnosti Amazon v roce 1997 a než se stal generálním ředitelem, zastával v Amazonu různé vedoucí funkce. 

Nejvýznamnější je, že založil a vedl Amazon Web Services (AWS) od jejího vzniku v roce 2016 až do doby, kdy se stal generálním ředitelem. Má titul z Harvardovy univerzity a titul MBA z Harvard Business School. V dětství závodně hrál tenis, což mu přineslo mnoho zkušeností, které využívá jako vedoucí pracovník, což vysvětlil v rozhovoru: 

"Tenis mě naučil, co se stane, když na něčem opravdu pracujete, a co se stane, když na tom nepracujete. Buď vyhrajete, nebo prohrajete na základě toho, jak si v danou chvíli vedete." To se promítlo do jeho prvního memoranda zaměstnancům, kde zdůraznil, že je důležité postupovat rychle, dělat věci rychle a tvrdě pracovat na řešení problému zákazníků. 


Proto lze s jistotou říci, že Andy Jassy od svých zaměstnanců hodně očekává. Přesto se mu podařilo umístit se na prvních 25 % generálních ředitelů ve srovnání s podobně velkými společnostmi v hodnocení zaměstnanců na Comparably.

Domnívám se, že Amazon má náskok nad konkurencí. Nový generální ředitel je stále ještě nováčkem, ale na jiných pozicích dosahoval skvělých výsledků. Proto cítím důvěru i ve vedení společnosti

Finanční ukazatele

Prvním číslem, které prozkoumáme, je návratnost investičního kapitálu, známá také jako ROIC. Chceme vidět desetiletou historii a chceme, aby se čísla ve všech letech pohybovala nad 10 %. 


Docela mě překvapilo, že společnost Amazon v posledních 10 letech dosáhla ROIC nad 10 % pouze ve 3 letech. Pozitivní je, že je příjemné vidět, že společnost Amazon zřejmě od roku 2018 a dále dosahuje přijatelného ROIC a že budoucnost je důležitější než minulost. ROIC není sice při investování všechno, ale tato čísla považuji za trochu znepokojivá a za něco, co bych sledoval i nadále, pokud bych do Amazonu investoval.

Další čísla jsou účetní hodnota + dividenda. Protože jste zvyklí vidět čísla v procentech, rozhodl jsem se sdílet jak čísla, tak procentuální růst v jednotlivých letech. Jedná se o mnohem uklidňující čísla, protože společnost Amazon zvyšovala svůj vlastní kapitál v posledních 10 letech rychlým tempem. 


Rozhodně je uklidňující vidět taková čísla ve srovnání s nevalnou hodnotou ROIC. Odpovídá to tomu, co zmínil Andy Jassy ve svých dopisech akcionářům, když napsal, že pro mnoho podniků, v nichž Amazon podniká, je to ještě brzy.

Nakonec zkoumáme volný peněžní tok. Stručně řečeno, volný peněžní tok je hotovost, kterou společnost generuje poté, co zaplatí provozní náklady a kapitálové výdaje

Volný peněžní tok vypadal až do roku 2021 dobře, protože ve všech letech byl kladný a ve většině let meziročně rostl. Je však trochu zklamáním, že v roce 2021 byl volný peněžní tok záporný a záporný byl i v prvním čtvrtletí roku 2022


Andy Jassy zmínil, proč jsme v roce 2021 viděli záporné volné peněžní toky, což pramení z toho, že jejich spotřebitelské tržby překonaly během pandemie všechna očekávání růstu, protože během 15 měsíců měli tři roky předpokládaného růstu. 

I když je to samozřejmě skvělá věc, vytvořilo to také některé krátkodobé problémy, které se podepsaly na volném peněžním toku. Citace z dopisu akcionářům: "Prvních 25 let společnosti Amazon jsme strávili budováním velmi rozsáhlé sítě pro plnění objednávek a v posledních měsících jsme ji museli zdvojnásobit, abychom uspokojili požadavky zákazníků." 

Proto bychom se snad měli dočkat kladného volného peněžního toku během mnoha následujících let. Další důležitou věcí, kterou je třeba zkoumat, je zadlužení, a my chceme vidět, zda má podnik přiměřený dluh, který může být splacen do 3 let

Učiníme tak tím, že vydělíme celkový dlouhodobý dluh ziskem. Provedu-li výpočet u společnosti Amazon $AMZN-2.6%, vidím, že společnost Amazon má dluh ve výši 1,46 ročního zisku. To je v přijatelném rozmezí a při investici do společnosti Amazon nevidím v zadlužení problém.

Rizika investice 🔴

Stejně jako u všech ostatních investic, i zde existují určitá rizika, pokud se rozhodnete investovat do společnosti Amazon.... 

Makroekonomika: 

V případě Amazonu se jedná především o tzv. Různé makroekonomické faktory, které by mohly společnosti Amazon krátkodobě i dlouhodobě uškodit. Jedním z nich je to, co vedení společnosti nazývá "náklady způsobené externími faktory"

Patří sem ceny přepravy, které se podle vedení ve srovnání s cenami před pandemií zdvojnásobily. Patří sem také náklady na pohonné hmoty, které jsou nyní 1,5krát vyšší než před rokem. 

Tyto dvě věci přidaly v prvním čtvrtletí roku 2022 přibližně 2 miliardy dolarů dodatečných nákladů ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021. Pokud navíc dojde ke zpomalení ekonomiky, bude to pravděpodobně znamenat nižší spotřebitelské výdaje, což by poškodilo i společnost Amazon $AMZN-2.6%

Regulace:

Amazon $AMZN-2.6% bude terčem antimonopolních/protimonopolních regulací. Jedním z příkladů je americký zákon o inovacích a možnosti volby na internetu (The American Innovation and Choice Online Act). 

Pokud bude zákon schválen, zakáže dominantním technologickým platformám, jako je Amazon, zvýhodňovat své vlastní služby na trzích, které provozují. Návrh zákona byl teprve představen a není jisté, zda projde oběma komorami. 

Kromě tohoto návrhu zákona se v budoucnu možná dočkáme dalších regulací. Martin Lau, prezident společnosti Tencent, již dříve prohlásil, že regulace internetu, kterých jsme byli svědky v Číně, jsou něčím, k čemu dojde i v jiných částech světa

Navíc předsedkyní Federální obchodní komise je Lina Kahnová a není tajemstvím, že je velkou zastánkyní dalších regulací, což je patrné z její knihy s názvem "Antimonopolní paradox Amazonu"

Hospodářská soutěž:

Společnost Amazon ve své výroční zprávě zmiňuje, že čelí intenzivní konkurenci. Amazon čelí konkurenci ve všech svých segmentech od několika velkých společností. Pokud mezi vaše konkurenty patří společnosti jako Google, Microsoft a Alibaba, bude konkurence vždy rizikovým faktorem

Proto se domnívám, že je to rizikový faktor, který je třeba sledovat i nadále, a to zejména jejich podnikání v oblasti AWS, protože pro společnost Amazon je to momentálně podnikání s vysokou marží.

Potenciál investice 🟢

Pro Amazon existuje také spousta potenciálu, na který se ted společně podíváme...

Amazon Web Services (AWS):

AWS se na tržbách společnosti Amazon podílí 14 % a od roku 2016 je nejrychleji rostoucím segmentem a očekává se, že bude nejrychleji rostoucím segmentem i do budoucna. 

Zajímavé je, že EBIT marže AWS (30 % v roce 2021) je mnohem vyšší než u ostatních segmentů Severní Amerika (3 % v roce 2021) a Mezinárodní (-1 % v roce 2021). 

AWS má celosvětový tržní podíl 33 %, což z ní činí největší firmu v oblasti cloudových služeb na světě. Očekává se, že globální trh s cloudovou infrastrukturou poroste do roku 2030 tempem 11,8 %. 

Webové služby Amazonu jsou tedy podnikem s vysokou marží, který by měl v budoucnu růst rychleji než ostatní segmenty, což znamená, že společnost Amazon by měla být v budoucnu ziskovější. 

Digitální reklama:

Většina lidí už to možná ví, ale Amazon se stal třetí největší společností v oblasti digitální reklamy za společnostmi Google a Facebook a tento byznys roste rychlým tempem. 

V roce 2021 dosáhl tržeb ve výši 32,1 miliardy dolarů, což je o 32 % více než v předchozím roce. Očekává se, že celosvětový trh s digitální reklamou poroste v příštích pěti letech tempem 21,6 % a Amazon má potenciál růst ještě rychleji, protože jeho podíl na trhu činí pouze 10 %

Společnost Amazon se nezmínila o maržích na svém podnikání v oblasti digitální reklamy, ale obvykle se jedná o podnikání s vysokou marží, což by mohlo zvýšit ziskovost společnosti Amazon v budoucnu. 

Amazon Prime: 

Věrnostní programy jsou pro podnikání dobré, protože budují emocionální vztah zákazníků k podniku, přinášejí poznatky o zákaznících, které mohou zlepšit personalizovaný marketing, a členové věrnostních programů s větší pravděpodobností utratí za jeden nákup více než běžní zákazníci. 

Členové programu Prime rozhodně utrácejí na Amazonu více než nečlenové. Průměrná míra útraty členů Prime je 1 400 dolarů ročně ve srovnání s 600 dolary ročně u nečlenů. 

Amazon má v současné době celosvětově přibližně 200 milionů členů prime, z toho přibližně 163 milionů ve Spojených státech, což znamená, že počet členů prime se od roku 2018 zdvojnásobil. Pokud se společnosti Amazon podaří i nadále zvyšovat počet členů Prime, mělo by to v budoucnosti vést k vyšší ziskovosti.

Výhodná koupě? 

Domnívám se, že Amazon $AMZN-2.6% je zajímavá společnost, a i když máme nového generálního ředitele, cítím se s vedením také dobře. Při zkoumání společnosti Amazon jsem zjistil několik zajímavých věcí. 

Moc mě bohužel neohromil ukazatel ROIC, který Amazon vyprodukoval, i když v pozdějších letech byl přece jen lepší. Domnívám se také, že Amazon bude čelit krátkodobým problémům kvůli makroekonomickým faktorům, které jsem zmínil v analýze. 

Líbí se mi však, že se Amazon zaměřuje na růst svých podniků s vysokou marží, což by mělo vést k vyšší ziskovosti v budoucnu. Přesto se osobně domnívám, že nyní existují lepší společnosti, do kterých lze investovat. 

$AMZN-2.6% akcie

Pokud bude společnost Amazon pokračovat v růstu svých cloudových a reklamních aktivit, možná změním názor na další vývoj. Neočekávám, že Amazon klesne na mou cenu bezpečné investice na 42 dolarů, ale pokud se tak stane, mohl bych otevřít malou pozici, protože poměr rizika a výnosu bude stát za to.

Tato analýza je od eToro investora Glenna Jorgensena.

Chcete začít investovat nebo nejste momentálně spokojeni se svým brokerem? Pak byste měli definitivně vyzkoušet platformu 👉 eToro, kde se můžete inspirovat u zkušených investorů, jako je právě Glenn Jorgensen a to navíc 100% bez poplatků.


Clanek je naprosto super, ale to jako fakt nekdo ceka, ze Amazon klesne jeste ted ze 118 dolaru na 42? Podle me by musely prijit extra spatne vysledky za Q2, aby vubec klesl pod 100 USD.

Skvělá investice, sám jsem nedávno dost nakupoval

Timeline Tracker Overview