Vyšší dividendový výnos není vždy lepší: Na co by se měl investor zaměřit při výběrů kvalitní dividendové akcie

Pokud jde o dividendy, existuje několik věcí na které si dát pozor. Mnoho investorů přirozeně tíhne k akciím s nejvyššími dividendovými výnosy. Ti by však měli tomuto nutkání odolat. Tento článek zdůrazňuje hlavní faktory, které by měli investoři hledat při hledání kvalitní dividendové akcie.

Dividendové investování je osvědčená metoda akumulace bohatství, která nabízí ochranu proti inflaci.

Vyberte kvalitu před kvantitou

Jedním z nejdůležitějších aspektů pro investory při výběru investic je dividendový výnos. Vyšší výnos není vždy lepší a může klamat. Pokud současná úroveň výplaty akcií není dlouhodobě udržitelná, tyto dividendy mohou být rychle ořezány. 

Výběr investice, která nabízí větší stabilitu, může v krátkodobém horizontu znamenat obětování určité výše výnosu, ale výsledek může být příznivější, zejména pro dlouhodobé investory. Příjem generovaný dividendovými akciemi s nižším rizikem může být nižší, ale pravděpodobně bude časem spolehlivější.

Silná ziskovost, očekávání růstu

Jedním z dalších klíčových hledisek při prověřování společností vyplácejících dividendy je dlouhodobá ziskovost. Kromě pohledu na minulé a současné výnosy je také důležité podívat se na budoucí potenciál společnosti zvýšit své dividendové výplaty.

Dále by se investoři měli snažit najít společnosti se zdravým generováním peněžních toků (Cash Flow), které jsou potřebné k vyplácení těchto dividend.

Držte se společností s dlouhou historií 

Konečně, minimální pětiletá historie silných výplat dividend signalizuje pokračující růst dividend. Při výběru dividendových investic neexistuje lepší měřítko než minulá výkonnost akcie.

Jednou ze strategii může být také výběr pouze společností, které získaly status "dividendové aristokrata". Jedná se o zavedené společnosti, které během předchozích 25 let soustavně zvyšovaly své dividendové výplaty investorům. Jejich značky jsou snadno rozpoznatelné a generují stálý tok hotovosti s vysokou pravděpodobností, že tomu tak bude i v budoucnu.

Pamatujte na výplatní poměr

Výplatní poměr dividend společnosti může odhalit, jak bezpečná je investice. Tento poměr říká investorům nejen to, kolik je vypláceno akcionářům, ale také kolik příjmů si společnost může ponechat.

Pokud narazíte na dividendové akcie s vysokým výnosem, ale společnost vyplácí investorům značné procento svých příjmů, je to znamení, že musíte postupovat opatrně. Pokud by společnost zaznamenala snížení toku příjmů, výše dividend by mohla klesat.

Vyhněte se dluhům

Investoři by se měli vyhýbat společnostem vyplácejícím dividendy, které jsou zadlužené. Jednoduše řečeno: společnosti s dluhem mají tendenci směřovat své prostředky na jejich splacení, než aby tento kapitál věnovaly svým programům výplaty dividend. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby investoři zkoumali poměr dluhu k vlastnímu kapitálu společnosti (Debt/Eq). Ten by v ideálním případ neměl být vyšší něž 2. Ukazatelů výše dluhu je však více.

Sečteno a podtrženo

Pokud plánujete investovat do dividendových akcií, zaměřte se na společnosti, jejichž dividendy s největší pravděpodobností porostou. Tento růst by měl být podpořen silnými peněžními toky, nízkým poměrem dluhu k vlastnímu kapitálu a průmyslovou silou.

DISCLAIMER: Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Vždy si dělejte vlastní analýzu.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Souhlasím se všemi body. Určitě investor nechce akcii se s obří dividendovým výnosem, která je ale kousek před krachem  😅

Super návod pro správný výběr 👍 Myslím si, že se to hodí, někdy vidím investory, kteří zahlídnou tamhle dividendu 10/15%  a hned si myslí, že je to dobré pro jejich budování pasivního příjmu 😄

Timeline Tracker Overview