Tyto 2 akcie s malou kapitalizací mohou podle analytiků přinést slušné zhodnocení

Většina investorů se snaží hledat velké zisky mezi obrovskými společnostmi. My se ale na to dneska podíváme trochu z jiné stránky, a zase zabrouzdáme mezi společnosti, které mají malou tržní kapitalizaci. Pár analytiků se k tomu také odhodlalo, a našli 2 společnosti, které nabízejí vysoký potenciál růstu.

Mezi obrovskými společnostmi se hledají velmi podhodnocené akcie strašně těžko. Tyto společnosti jsou sledovány mnoha analytiky, a proto také nebývají moc často ve velké slevě. Někteří analytici se ale koukají i mimo tento okruh, a podařilo se jim najít 2 společnosti, které nabízí velký potenciál k růstu. Pojďme si tedy v krátkosti tyto 2 společnosti představit, a něco málo si o nich povědět.

Autolus Therapeutics  $AUTL-1.8% 

Graf ceny akcie.

Autolus Therapeutics je biofarmaceutická společnost v klinické fázi, která se zaměřuje na vývoj programovaných T-buněčných terapií nové generace pro léčbu rakoviny. Společnost byla založena v roce 2014 a sídlí v Londýně ve Velké Británii a další pobočky má ve Spojených státech. Společnost má několik kandidátů na produkty, včetně AUTO1, AUTO3, AUTO4 a AUTO6.

 • AUTO1 je vyvíjen pro léčbu akutní lymfoblastické leukémie (ALL)
 • AUTO3 je vyvíjen pro léčbu difuzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL) a dětské ALL.
 • AUTO4 je vyvíjen pro léčbu T-buněčného lymfomu.
 • AUTO6 je vyvíjen pro léčbu mnohočetného myelomu.

V současné době provádí několik klinických zkoušek pro své kandidátské produkty. AUTO1 je v současné době ve fázi 1/2 klinické studie pro léčbu dospělých pacientů s relabující nebo refrakterní B-buněčnou prekurzorovou ALL. AUTO3 je ve fázi 1/2 klinické studie pro léčbu DLBCL a AUTO4 je ve fázi 1 klinické studie pro léčbu T-buněčného lymfomu. AUTO6 je v současné době v preklinickém vývoji.

Společnost má také několik partnerství, včetně spolupráce s Modernou $MRNA-2.2%  na vývoji medikamentózní RNA (mRNA) pro léčbu solidních nádorů. Společnost také navázala spolupráci s Takeda Pharmaceutical Company $TAK-1.5%  na vývoji a komercializaci terapií T-buněk nové generace pro léčbu rakoviny.

Výhody:

 • Slibné portfolio: Autolus Therapeutics má silný seznam kandidátů na produkty v různých fázích vývoje, který zahrnuje několik programovaných terapií T-buněk nové generace pro léčbu rakoviny.
 • Inovativní přístup: Přístup společnosti k léčbě rakoviny pomocí programovaných terapií T-buněk nové generace má potenciál nabídnout lepší výsledky pro pacienty s různými typy rakoviny, včetně solidních nádorů.
 • Strategická partnerství: Autolus vytvořil strategická partnerství s předními společnostmi, jako jsou Takeda a Moderna, za účelem vývoje a komercializace svých terapií, což poskytuje další zdroje a odborné znalosti na podporu jeho úsilí v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Zkušený management: Manažerský tým společnosti zahrnuje zkušené lídry v biofarmaceutickém průmyslu se záznamem úspěšného vývoje a komercializace nových terapií.

Nevýhody:

 • Klinická rizika: Vývoj nových terapií zahrnuje významná klinická rizika a úspěch kandidátů produktů Autolus zůstává nejistý, dokud nebudou úspěšně testovány v klinických studiích a schváleny regulačními orgány.
 • Konkurence: Biofarmaceutický průmysl je vysoce konkurenční a Autolus čelí konkurenci zavedených společností a nově vznikajících biotechnologických firem, které také vyvíjejí nové způsoby léčby rakoviny.
 • Závislost na partnerství: Úspěch Autolusu závisí na úspěšném vývoji a komercializaci jeho kandidátů na produkty a také na jeho schopnosti úspěšně spolupracovat s partnery na podpoře jeho výzkumných a vývojových snah. Pokud její partnerství selžou, může to mít dopad na schopnost společnosti uvést své terapie na trh.

Obrovskou slabinou společnosti aktuálně je, že nemá žádný produkt, který by mohla zpeněžit a prodávat, tudíž společnost negeneruje prakticky žádné tržby z prodejů svých produktů nebo služeb. Je zde tedy poměrně velké riziko, že když společnost neuspěje se schválením svých výzkumů, tak veškeré finance, které byly na výzkum vynaloženy, tak přijdou nazmar. Vzhledem k tomu, že společnost negeneruje ani tržby, tak vykazuje jak zápornou EBITDA, ta i samozřejmě čistou ztrátu, která je každým rokem vyšší. Toto zapříčiňuje hlavně růst nákladů na výzkum a na vývoj produktů společnosti.

Hotovost, kterou má společnost na svých účtech, vystačí na financování nákladů pro výzkum na zhruba další 3 roky. Počítám s tím, že tyto nákladu už tak moc rapidně neporostou. Co se potom týče zadlužení, tak společnost má pouze minimální závazky, které by zvládla s přehledem uhradit z hotovosti, kterou má na svých běžných účtech.

Analytička společnosti Mizuho Mara Goldsteinová je vůči této společnosti dosti optimistická hlavně kvůli silné pozice programu obe-cel, který má nejblíže k tomu, aby byl schopen generovat nějaké finance pro tuto společnost.

Považujeme AUTL za z velké části přehlíženou, protože buněčná terapie se obecně potýká s problémem vzhledem k rizikovému profilu a kapitálovým požadavkům. Společnost je připravena na podání BLA v roce 2023 na základě úspěchu studie FELIX testující obe-cel, CD19 CAR-T s konkurenční účinností a zlepšeným bezpečnostním profilem u dospělých ALL (aALL). AUTL's CAR-T's využívá kinetiky rychlého vypnutí, které zlepšují bezpečnostní profil... Pivotní údaje ze zkoušek FELIX na ASCO a ASH představují nejvýznamnější krátkodobé katalyzátory... AUTL měla na konci 4Q22 přibližně 380+ mil. USD, což poskytlo odhadovanou hotovostní dráhu do roku 2025.

Očekávání analytiků.

Toto jí přesvědčilo a kvalitách této akcie, a tato akcie se stala jejím oblíbencem v biotechnologickém sektoru. Spolu s ní se na tuto akcii dívali ještě další 3 analytici, kteří se shodli na tom, že je aktuálně vhodným kandidátem ke koupi. Průměrný cenový cíl stanovili na zhruba 11 USD.

Decibel Therapeutics $DBTX-0.8% 

Graf ceny akcie.

Decibel Therapeutics je biotechnologická společnost zaměřená na objevování a vývoj nových způsobů léčby poruch sluchu a rovnováhy. Společnost byla založena v roce 2015 a sídlí v Bostonu, Massachusetts. Technologická platforma společnosti se zaměřuje na identifikaci a ověřování nových cílů léků pro poruchy sluchu a rovnováhy. Přístup společnosti zahrnuje použití kombinace genetiky, genomiky a dalších špičkových technologií k identifikaci základních příčin těchto poruch. Společnost vybudovala vlastní databázi genetických informací od tisíců pacientů se ztrátou sluchu a tinnitem, kterou společnost používá k identifikaci potenciálních cílů léků.

Společnost má v zásobě několik kandidátů na léky, které se zaměřují na řadu poruch sluchu a rovnováhy. Její hlavní kandidát DB-020 je lék s malou molekulou, který je určen k ochraně a regeneraci vláskových buněk ve vnitřním uchu. Společnost také vyvíjí genovou terapii pro léčbu genetických forem nedoslýchavosti a také kandidátský lék na léčbu tinnitu. Dalším hlavním kandidátem je DB-OTO, kandidát na genovou terapii navržený k léčbě mutací genu OTOF, které mohou způsobit hlubokou vrozenou ztrátu sluchu. Gen exprimuje protein zvaný OTOF, který spojuje kochleární chlupy se sluchovým nervem; bez něj pacienti neslyší, i když jejich uši mají potřebné struktury pro detekci zvuku. Kandidát na léčivo Decibel má za cíl nahradit defektní gen v cílených buňkách, což umožní expresi proteinu – vytvoření spojení mezi uchem pacienta a nervovým systémem.

Společnost má několik partnerství s dalšími biotechnologickými a farmaceutickými společnostmi. V roce 2020 společnost oznámila spolupráci s Regeneron Pharmaceuticals na vývoji nových způsobů léčby ztráty sluchu a poruch rovnováhy. Společnosti budou spolupracovat na identifikaci a ověřování cílů léků a Regeneron poskytne finanční prostředky a odborné znalosti v oblasti objevování a vývoje léků.

Výhody:

 • Silná technologická platforma: Decibel Therapeutics má silnou technologickou platformu, která se zaměřuje na identifikaci a ověřování nových cílů léků pro poruchy sluchu a rovnováhy. Přístup společnosti zahrnuje použití kombinace genetiky, genomiky a dalších špičkových technologií k identifikaci základních příčin těchto poruch.
 • Diverzifikované portfolio: Společnost má rozmanitý seznam kandidátů na léky zaměřené na různé poruchy sluchu a rovnováhy. Tím se snižuje závislost společnosti na jakémkoliv kandidátovi na lék a zvyšuje se pravděpodobnost úspěchu.
 • Partnerství: Decibel Therapeutics má partnerství s dalšími biotechnologickými a farmaceutickými společnostmi, které mohou poskytnout financování a odborné znalosti v oblasti objevování a vývoje léků.
 • Velký trh: Trh s poruchami sluchu a rovnováhy je velký a nedostatečně obsluhovaný a v současnosti je k dispozici jen málo účinných léčebných postupů. To představuje významnou příležitost pro Decibel Therapeutics.

Nevýhody:

 • Ranná fáze: Decibel Therapeutics je stále v raných fázích vývoje, s hlavním kandidátem na lék ve fázi 1 klinických studií. Společnost dosud neprokázala bezpečnost a účinnost svých kandidátů na léky ve větších studiích v pozdní fázi.
 • Vysoké riziko: Biotechnologický průmysl je vysoce rizikový a mnoho kandidátů na léky v klinických studiích selhává. Neexistuje žádná záruka, že kandidáti na léky Decibel Therapeutics budou úspěšní.
 • Konkurence: Existují další biotechnologické společnosti a farmaceutické společnosti, které pracují na léčbě poruch sluchu a rovnováhy. Decibel Therapeutics bude muset s těmito společnostmi soutěžit o financování a podíl na trhu.

Bohužel i v tomto případě má společnost obrovskou slabinu. Všichni její kandidáti na léčbu jsou prozatím ve fázi výzkumu a testování. To znamená, že společnost od svého vzniku nevygenerovala žádné příjmy. Tím pádem zde můžeme počítat i s vykázanou ztrátou. Tato ztráta se zde také každoročně prohlubuje, ale ne tak prudce jako v předchozím případě. Zde na to nemá tak obrovský vliv růst nákladů na výzkum a na testování. Tyto náklady totiž více méně stagnují.  Zde se totiž na ztrátě podepisují ve větším poměru náklady na řízení společnosti a na administrativu.

I zde má společnost na svých účtech poměrně významnou hotovost, a zároveň i minimální závazky. Podle mě osobně má aktuálně společnost na svých účtech tolik hotovosti, že by mohla zvládnout pokrýt náklady na výzkum a na testování zhruba po dobu dalších 4 let. I zde by neměla společnost problém uhradit všechny své závazky z hotovosti, kterou má na svých účtech.

Tato akcie upoutala pozornost analytika společnosti Bairda Jacka Allena, který je ohromen rozsahem a potenciálem nadcházejícího programu klinické studie DB-OTO.

Zůstáváme velmi nadšení z potenciálu DB-OTO a očekáváme, že akcie Decibelu by mohly v nadcházejících čtvrtletích růst, protože DB-OTO vstoupí na kliniku a zájem investorů o tento program roste před zásadními údaji o proof-of-concept. které se očekávají do 1Q24…. Očekáváme, že tato potenciální data proof-of-concept budou mít zásadní vliv na aspirace společnosti v otologické genové terapii, a proto očekáváme, že tyto údaje budou pro společnost klíčovým katalyzátorem. Vzhledem k současnému ocenění se dále domníváme, že akcie by mohly výrazně předběhnout tento datový soubor, protože zájem investorů o tento program v nadcházejících čtvrtletích/měsících poroste.

Očekávání analytiků.

Spolu s Allanem sdílí stejně optimistický názor na tuto společnost i další 4 analytici, kteří se shodují na průměrné cílové ceně ve výši 15 USD za akcii.

Závěr

Zde se jedná o velice spekulativní akcie, které ale v případě úspěchu nabízí obrovský růstový potenciál, který investorům může vydělat spoustu peněz. Za mě osobně je zde ale moc rizik a neznámých. Zkrátka je zde pro mě poměr rizika a odměny neatraktivní.

Jako hlavní slabinu těchto svou společností v tuto chvíli vidím to, že nejsou schopné generovat ani tržby. Tudíž celý chod a financování společnosti závisí na tom, kolik mají hotovosti na účtech. To znamená, že v aktuální chvíli musí obě společnosti začít zhruba do 5 let generovat nějaké příjmy, ze kterých budou moci nadále fungovat.

Mojí další obavou zde je neschválení potenciální kandidátů pro komercializaci. Stává se to poměrně běžně, kdy některé léčiva zkrátka neprojdou sválením, a náklady, které na jejich výzkum byly vynaloženy, tak jsou nenávratně pryč.

Za mě určitě tyto akcie nějaký potenciál nabízejí, ale ještě je brzo na to, abychom do nich investovali, protože je zde spousta rizik. V momentě, kdy by tyto společnosti eliminovaly některé rizika, potom by se dalo o investici uvažovat.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Super článek. Je fajn, že se tu někdo snaží ukázat že existují i jiné, menší akcie👍

Za mě jsou to velmi zajímavé akcie, které můžou posunout zdravotnictví zase o kus dál. Ale jak píše autor. Na investici je ještě brzy.

Timeline Tracker Overview