Investiční základy: Co je to opce?

V minulých dílech jsme se věnovali naprostým základům. Teď bych si ale rád na chvilku odskočil na "vyšší dívčí" téma, kterým jsou opce. Za námět díky @xenino . A nebojte, k největším základům se ještě opět vrátíme.

Opce? To je vlastně jenom smlouva

Co je opce?

Opce (Důležitý anglický výraz: Stock option) je smlouva. Tak jednoduché to je 😇

Jak jsem psal v úvodu - tady už se dostáváme do trochu složitějších vod. Opce je totiž finanční derivát. Tedy nástroj, který nám umožní provádět nějakou operaci. V tomto případě si "zaručit" nějaké právo na budoucí operování s cenným papírem. Uf, to je hodně kostrbatý, co? 😂

Tak ještě jinak - jde o derivát, tj. jejich hodnota je založena na hodnotě podkladového cenného papíru nebo aktiva nebo je z ní odvozena. Opce je v podstatě smlouva, která vytváří dohodu mezi dvěma stranami o možnosti prodat nebo koupit akcie v určitém okamžiku v budoucnosti za stanovenou cenu, známou jako realizační cena. Té se říká strike price a v traderském slovníku se používá naprosto běžně.

Opce mají dvě podoby. Vlastně můžete být na jedné nebo druhé straně smlouvy.

Kupní opce (Opět anglický výraz "Call option/opce. To je extrémně důležité znát, protože se používá častěji než česká varianta) dávají držiteli právo, nikoliv však povinnost, koupit aktivum za stanovenou cenu v určitém časovém rámci.

Prodejní opce (Put opce/option) dávají držiteli právo, ale ne povinnost, prodat aktivum za stanovenou cenu v určitém časovém rámci.

Pojďme si dát příklad:
Pokud se akcie Tesly obchodují za 800$, vyplatí se uplatnit (tedy uplatnit své právo přeměnit na akcie za realizační cenu) kupní opci (Call) s realizační cenou 850$ pouze v případě, že tržní cena vzroste nad 850$.

Nebo prodejní opce (Put) se strikem 800$ se vyplatí, pokud cena akcií klesne pod 800$. V tomto okamžiku by se o obou opcích říkalo, že jsou v penězích (ITM - in the money), což znamená, že mají určitou vnitřní hodnotu (konkrétně rozdíl mezi strike price a tržní cenou). V opačném případě jsou opce out of the money (OTM). OTM opce ale mají stále hodnotu, protože podkladové aktivum má určitou pravděpodobnost pohybu do peněz v den vypršení opce nebo před ním. Prostě se to ještě může zvrátit. Tato pravděpodobnost se odráží v ceně opce.

Opce ovšem můžeme používat také k zaujmutí long nebo short pozice v akciích, aniž by akcie skutečně koupili nebo shortovali. Long a short jsou výrazy, které jsem ještě nevysvětloval, tudíž ve zkratce. "Longujeme", když akcii nakoupíme a doufáme, že poroste. Shortujeme, když sázíme na to, že akcie bude padat. Mimochodem používá se spíš spojení "držet do longu" a "shortovat".

Shortování je investiční nebo obchodní strategie, která spekuluje na pokles ceny akcie nebo jiného cenného papíru. Jedná se ale opravdu už o "vyšší dívčí".

Obchodníci mohou krátký prodej používat jako spekulaci a investoři nebo správci portfolia jej mohou používat jako zajištění proti riziku poklesu dlouhé pozice ve stejném nebo příbuzném cenném papíru. Tzv. hedgování.

Při shortu se pozice otevírá vypůjčením akcií nebo jiného aktiva, o kterém se investor domnívá, že jeho hodnota klesne. Třeba právě formou opcí. Tyto vypůjčené akcie pak investor prodá kupujícím, kteří jsou ochotni zaplatit tržní cenu. Než bude nutné vypůjčené akcie vrátit, obchodník sází na to, že cena bude nadále klesat a on je bude moci koupit za nižší cenu. Riziko ztráty z krátkého prodeje je teoreticky neomezené, protože cena jakéhokoli aktiva může stoupat do nekonečna. Opačně je to samozřejmě omezeno, jelikož cena nemůže spadnout pod nulu.

Už tedy víme co je to call, put, short a long. Vězte tedy, že se dají kombinovat každá s každou. 

Long Call

Obchodník, který očekává, že cena akcie poroste, může koupit kupní opci na nákup akcie za pevně stanovenou cenu (strike) k pozdějšímu datu, namísto toho, aby akcie koupil přímo. Peněžní výdaj na opci je prémie. Obchodník by neměl žádnou povinnost koupit akcie, ale má pouze právo tak učinit k datu expirace nebo před ním. Riziko ztráty by bylo omezeno na zaplacenou prémii, na rozdíl od možné ztráty při přímém nákupu akcie. Zaplatil tedy za opci víc, než by zaplatil za obyčejnou akcii. Tento rozdíl je jeho jediná možní ztráta. Pokud spotová cena akcie vyroste o víc, než byla prémie za nákup opce oproti akcii, je v plusu. Vydělal víc, než kdyby jen koupil podkladovou akcii.

Long Put

Obchodník, který očekává pokles ceny akcie, může koupit put opci, která mu umožní prodat akcii za pevně stanovenou cenu (strike) k pozdějšímu datu. Obchodník není povinen akcie prodat, ale má právo tak učinit k datu expirace nebo před ním. Pokud je cena akcie v den expirace nižší než realizační cena o více než zaplacenou prémii, obchodník dosáhne zisku. Čím víc akcie klesne, tím větší je zisk. Pokud je cena akcie v době expirace vyšší než strike price, obchodník nechá prodejní kontrakt vypršet a ztratí pouze zaplacenou prémii.

Short Call

Obchodník, který očekává pokles ceny akcie, může shortovat tuto akcii nebo místo toho prodat, neboli "upsat", call. Obchodník prodávající call má povinnost prodat akcie kupujícímu call za pevnou cenu (strike price). Pokud cena akcie klesne, prodávající kupní opce (vypisovatel opce) dosáhne zisku ve výši prémie. Pokud cena akcie vzroste nad strike o více než výši prémie, prodávající prodělá, přičemž potenciální ztráta je opět teoreticky neomezená.

Short Put

Víceméně opět opak předchozího. Obchodník, který očekává růst ceny akcie, může tuto akcii koupit nebo místo toho prodat, neboli "upsat", put opci. Obchodník, který prodává putku, má povinnost koupit akcie od kupujícího put opce za pevně stanovenou cenu (strike). Zbytek už asi domyslíte - Pokud je cena akcie při expiraci vyšší než strike price, prodávající dosáhne zisku ve výši prémie. Pokud je cena akcie při expiraci pod realizační cenou o více než částku prémie, obchodník prodělá.

To by asi bylo vše pro vysvětlení základů opcí a jejich nejčastějšího využití. doufám, že to byť třeba jen několika lidem pomohlo k pochopení tohoto už poněkud složitějšího nástroje 😇

Jako vždy pak ještě po jistotu přidám video:

https://www.youtube.com/watch?v=VJgHkAqohbU

Pokud vás baví moje články a příspěvky, tak neváhejte hodit follow. Díky! 🔥

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a několika dalších analýz. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Dík za článok, je super :)

Je super, že se tady tyto rozborové články určitých pojmů na webu hromadí. Doufám, že se dostanou k těm, kteří je nejvíce potřebují. Jinak si to vysvětlil dobře vlastními slovy, s tím bych problém neměl a pochopil bych to.

Timeline Tracker Overview