Kvantitativní nebo kvalitativní analýza?

Zdravím vás investoři u dnešního příspěvku. Dnes jsem se rozhodl zaměřit na kvantitativní a kvalitativní analýzu. Nejedná se o přesné označení, každý si to může nazývat jak chce, zkrátka se jedná o výběr akcií k nákupu. Po dobu, co investuji, tak jsem postřehl dva takové možná by se dalo říct "extrémy", nebo spíš dva naprosto odlišné přístupy k výběru akcií pro nákup do portfolia. No a dneska se tedy na ně spolu podíváme.

Kvantitativní analýza

Zde si investor vybírá do svého portfolia všechny akcie, které splňují jeho určité kritéria. Většinou se jedná o cenové ukazatele, nebo například dividendový výnos, nebo růst tržeb, zisků a cashflow atd. Zkrátka investor se moc nezaměřuje na finanční výkazy firem a spíš si udělá jedno takové obecné síto a všechny firmy, které tímto sítem projdou tak nakoupí. Chtěl bych jenom podotknout, že to není špatně.

Co tím vlastně investor sleduje? Investor využívající tuto metodu se zaměřuje na vysoké množství různých akcií. Zkrátka takto zvládne zanalyzovat obrovské množství akcií, protože mu analýza netrvá tak moc dlouho, zároveň když nakoupí všechny akcie, které mu projdou jeho analýzou, tak tím eliminuje riziko ztráty. Protože takový investor spoléhá na to, že při větším množství těchto různých akcií budou některé dobré a některé bohužel ne. Když si to tak vezmeme tak nakupuje společnosti o kterých toho moc neví a doufá že čísla, která teď společnost vykazuje tak budou v budoucnu udržitelná. Proto nakupuje všechno, co projde jeho sítem. Proto jsem tento typ nazval kvantitativní, protože investor spoléhá, že v množství akcií, které nakoupil budou jak akcie, které si neudrží danou situaci, tak i akcie, které si danou situaci udrží a budou třeba ještě více prosperovat. S tímto typem analýzy se osobně v mém okolí setkávám například u dividendových investorů.

Klady:

- Tento způsob umožňuje investorovi zanalyzovat velké množství akcií, analýza netrvá dlouho.

-Investor nemusí vynakládat tolik práce na analýzu dané akcie ( dnes už existují různé screenery) a zbytek si investor jenom dopočítá.

- Pokud se investor u jedné z většího množství akcií splete, nemusí to mít na portfolio velký dopad.

Zápory:

- Pouze povrchová analýza, investor toho moc o firmách většinou neví.

- Nedá se predikovat udržitelnost aktuální situace u daných firem.

Kvalitativní analýza

Tento typ jsem využíval, když jsem s investováním začínal. Jedná se zase o to, kdy investor si firmy vybírá k analýze na základě toho jak moc je zná. Jak zná například jejich podnikání, co o firmě ví atd. Následně se investor hned pustí do hluboké analýzy výročních zpráv, hovorů s vedením společnosti, analýzy trhu, konkurence atd. Taková analýza většinou zabere spoustu času. Z toho vyplívá, že investor nemůže stihnout zanalyzovat takové množství akcií jako u výše zmíněné metody. Jedna taková analýza, pokud ji člověk dělá například při práci, tak může zabrat i měsíc. Záleží kolik času denně tomu investor věnuje.

Klady:

- Investor má komplexní a detailní přehled o společnostech v portfoliu.

- Investorovi se na základě dobrých znalostí o společnosti lépe reaguje na různé situace co ve firmě nastanou, nebo kterými firma prochází.

- některým investorům se může i lépe spát, když mají o společnostech tak velký a detailní přehled

Zápory:

- Kvalitativní analýza je časově náročná.

- Pokud se investor splete u jedné společnosti, může to mít i zásadní dopad na jeho portfolio.

Závěr

Zde jsem nastínil aspoň okrajově dva způsoby, kterými můžeme přistupovat k analyzování akcií. Za mě jsou tyto dva způsoby extrémní. Já osobně volím takový zlatý střed a kombinaci těchto dvou stylů. Ve zkratce nejdříve provádím kvantitativní analýzu a následně ze společností, které mi zbydou vybírám tu kterou znám a tu podrobuji právě té kvalitativní analýze. Proč? No zkrátka stihnu za určitý čas projet hodně akcií a hlouběji se věnuju jenom těm, které mi za to stojí.

Jinak zde na Buliosu můžete u mě vidět příklady kvantitativní analýzy, kdy zde u mě vychází každou středu rubrika rychlý pohled. Toto je pro mě krásný příklad kvantitativní analýzy. Pokud by vás to zajímalo, tak si u mě na profilu najděte příspěvky, které začínají nápisem Rychlý pohled... Zde beru firmy z indexu $SPY+0.6% . V soukromí používám vždy nejprve screener, kde si podle základních požadavků vyfiltruju firmy a firmy které mi z tohoto screeneru vylezou poté podrobují pilířové analýze, no a firmy, které mi zbydou i po aplikování pilířové analýzy, tak ty potom analyzuji do hloubky.

Jinak budu rád když do komentářů napíšete, jakým stylem analyzujete akcie vy. Může to třeba pomoct i začínajícím kolegům. Doufám, že tento článek bude někomu užitečný, nebo pomůže někomu.

Pokud vás moje příspěvky baví, nebo vám přijdou přínosné tak mi neváhejte dát follow.  Jinak se budu těšit zase ve středu u dalšího Rychlého pohledu.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem žádný finanční ani investiční poradce a tento materiál neslouží jako investiční doporučení. Proto každý z vás ať si udělá před investováním vlastní průzkum a analýzu.


Přidám se k týmu zlatý střed, ale trochu inklinujici k fundamentalni

Screenerom budujem 100 akcií. Z prvej 30-ky nakupujem po dôkladnejšej analýze.

Za mne spíš kvalitativní, baví mne v těch firmách se dopodrobna šťourat 😃

Jsem zastánce takového zlatého středu. Ale pokud bych si měl vybrat jednu z těchto dvou, tak volím tu kvalitativní, nepotřebuju v portfoliu 30 a víc akcií, což vlastně znamená, že mi asi ani nevadí dát víc času analýze a prozkoumat danou společnost.

Timeline Tracker Overview