BNP Paribas – Nedávna výkonnosť a súhrnný pohľad na akcie

BNP Paribas je ikonou špičkového bankovníctva. Banka so sídlom vo Francúzsku a trhovou kapitalizáciou vyše 85 miliárd dolárov bola v roku 2022 tvrdo zasiahnutá katastrofálnymi poklesmi na trhu, ktoré boli spôsobené politickými nepokojmi, vysokou infláciou a neochotou investorov požičiavať si a utrácať, ale v uplynulom štvrťroku sa jej podarilo pôsobivo zotaviť a je na ceste k výbornému roku 2023.

V poslednom fiškálnom štvrťroku mala banka BNP od priemernosti ďaleko – spoločnosť dosiahla obdivuhodný rast vo viacerých divíziách, od podnikového a inštitucionálneho bankovníctva až po investičné a ochranné služby, a to vďaka lepšej výkonnosti v oblasti cielených investícií a zrýchľujúcemu sa organickému rastu.

Vykročila spoločnosť v novom roku smerom k svetlej budúcnosti alebo bude jej rast potlačený hroziacou recesiou?

Nedávna výkonnosť

Spoločnosť BNP Paribas prekonala svoje cifry oproti minulému roku, najmä vďaka silnému štvrtému fiškálnemu kvartálu. Tu sú výsledky za fiškálny rok 2022:

·      Ročný výnos: 50,4 miliardy eur – medziročný nárast o 9 %

·      Prevádzkové výdavky: 33,7 miliardy eur – medziročný nárast o 8,3 %

·      Čistý zisk: 10,19 miliardy eur – medziročný nárast o 7,5 %

Podľa vyhlásenia banky ďalší rast pravdepodobne vyplynul „z presunu kapitálu uvoľneného predajom Bank of the West v kombinácii s pozitívnom dopadom zvýšenia úrokových sadzieb v roku 2022“, čo opätovne potvrdilo jej strategické ambície do roku 2025 zamerané na rast, technológie a udržateľnosť.

Federálny rezervný systém v priebehu roka 2022 neúprosne zvyšoval úrokové sadzby s cieľom bojovať proti inflácii, čo podnikom a investorom sťažovalo poskytovanie a požičiavanie finančných prostriedkov. Bankový sektor, hoci bol tvrdo zasiahnutý, zaznamenal aj niektoré pozitívne vplyvy tejto agresívnej menovej politiky, vrátane vyšších splátok úverov.

Ako toto ovplyvnilo akcie spoločnosti BNP Paribas?

Technické hľadisko

Výkonnosť akcií spoločnosti BNP Paribas za posledných 5 rokov. (Zdroj: TradingView) *

Pri pohľade na akcie spoločnosti BNP Paribas (BNP.PA) z technického hľadiska je zrejmý rastový trend, aktuálne sa cena akcií nachádza na úrovni 65,43 eura. Nasledujúca dôležitá rezistencia na úrovni 68 eur bude kľúčová pre ďalší vývoj. Po jej zdolaní to bude predstavovať z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska veľmi pozitívne vyhliadky. *

Krátkodobá trajektória sa zdá byť pozitívna, avšak vzhľadom na priebeh predchádzajúcich inflácií sa všeobecne očakáva, že trhy sa dostanú do recesie, ktorá bude trvať počas celého roka 2023, čo by mohlo ohrozovať krátkodobý rast akcií.

Tieto voliteľné akcie, ktoré sa obchodujú blízko svojho 52-týždňového maxima, prekonávajú index S&P 500, ktorý je od svojho ročného maxima ďaleko, a to je pre ne skvelé znamenie. Aktuálna úroveň rezistencie okolo 66 dolárov predstavuje ďalší cenový cieľ, pričom priemerná konsenzuálna cieľová cena analytikov na úrovni 72 eur znamená 10 % nárast oproti dnešnému oceneniu. Nízke odhady sa pohybujú pri 60 eurách a vysoké projekcie pri hranici 80 eur. [1]

Budúce vyhliadky

Keďže sa spoločnosti v minulom kvartáli aj v celom fiškálnom roku 2022 skvele darilo, francúzsky bankový gigant znovu potvrdil svoj strategický plán na rok 2025, ktorý je zameraný hlavne na posilnenie rastu, technológií a udržateľnosti.

Dlhodobá stratégia banky sa sústredí na využitie jej postavenia na európskom trhu, zlepšenie technológie na optimalizáciu užívateľského zážitku a urýchlenie mobilizácie podnikov skupiny. V rámci svojej snahy chce spoločnosť prilákať mladšie publikum.

Spoločnosť BNP Paribas nedávno nadviazala partnerstvo s digitálnou poisťovňou Lemonade, ktorá sa zameriava na využívanie technológie umelej inteligencie (UI) a toto partnerstvo sa snaží napĺňať dynamické očakávania a požiadavky mladých zákazníkov.

Peter Svoreň, výkonný riaditeľ spoločnosti APME FX

* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov

[1] Výhľadové vyhlásenia sú založené na predpokladoch a súčasných očakávaniach, ktoré môžu byť nepresné, alebo na základe aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sú ťažko predvídateľné. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.


Takto na první pohled jsou výsledky dobré 👍

Timeline Tracker Overview