Budujete dividendové portfolio? Pak by vám podle analytiků Barclays neměly uniknout tyto 2 akcie.

I když si spousta investorů myslí, že to nejhorší máme za sebou, tak se vždy vyplatí být opatrný, a myslet i na defenzivní složku portfolia, která bude generovat příjem. Pojďme se dnes podívat na tipy analytiků společnosti Barclays, kteří vyzdvihli 2 akcie, které aktuálně nabízí dividendový výnos 8 % a více. Jsou pro nás ideální příležitostí?

Jak jsem psal již dříve. Spousta investorů pomalu začíná slavit vítězství, které může být předčasné. Podle Emanuela Caua totiž ještě zdaleka nemusíme mít vyhráno.

Navzdory stále nehybnému trhu práce se zdá, že změkčení amerických údajů (ISM dále pod 50, slabší údaje o bydlení) má význam pro funkci reakce centrálních bank, která se nyní zdá být vyváženější mezi bojem proti inflaci a zachováním růstu. Člověk by se neměl nechat unést. Centrální banky daly jasně najevo, že zvyšování sazeb nekončí a bude záviset na datech.

Proto se podle něj jeví, jako ideální obezřetný přístup k investování. Investoři by měli hledat dividendové akcie, které jim pomohou nahradit výpadky příjmů v jejich portfoliích, nebo jim umožní alespoň částečně kompenzovat ztráty. Pokud by se investorům podařilo najít akcie s dostatečně vysokým dividendovým výnosem, tak mohou samozřejmě překonávat i inflaci. Myslím teď tu americkou, která je nyní něco přes 6 %.

Pojďme si tedy představit 2 akcie, které společnost vybrala, a které nabízejí vyšší dividendový výnos, než je inflace v USA.

Magellan Midstream Partners $MMP+0.7% 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

 

Jedná se o veřejně obchodovanou energetickou společnost středního proudu se sídlem v Tulse v Oklahomě. Společnost byla založena v roce 2000 a veřejně obchodovanou společností se stala v roce 2001. Společnost se zabývá především přepravou, skladováním a distribucí rafinovaných ropných produktů, včetně benzínu, motorové nafty a leteckého paliva.

Společnost provozuje rozsáhlou síť potrubí, skladovacích terminálů a námořních doků po celých Spojených státech, včetně regionů Gulf Coast a Midwest. Tato síť umožňuje společnosti přesunout významné objemy rafinovaných ropných produktů z rafinérií na trhy po celé zemi. Mezi zákazníky společnosti patří velké ropné společnosti, nezávislé rafinerie a maloobchodní distributoři paliv.

Většina jejích příjmů pochází z poplatků účtovaných za použití jejích potrubí a skladovacích zařízení. Tento obchodní model poskytuje relativně stabilní zdroj příjmů a udělal z Magellanu oblíbenou investici pro investory, kteří chtějí příjem.

Výhody:

 • Stabilní tok příjmů: Jako střední energetická společnost generuje Magellan významnou část svých příjmů z poplatků účtovaných za použití jejích potrubí a skladovacích zařízení. Tento obchodní model poskytuje relativně stabilní zdroj příjmů, díky čemuž je společnost atraktivní investiční možností pro ty, kteří hledají stabilní a předvídatelné výnosy.
 • Strategická aktiva: Magellan provozuje rozsáhlou síť potrubí, skladovacích terminálů a námořních doků po celých Spojených státech, což jí dává konkurenční výhodu v přepravě a skladování rafinovaných ropných produktů.
 • Silná zákaznická základna: Společnost má různorodou zákaznickou základnu, včetně velkých ropných společností, nezávislých rafinérií a maloobchodních distributorů paliv, což pomáhá snížit její závislost na jakémkoli jednotlivém zákazníkovi nebo trhu.
 • Zkušený management: Manažerský tým má bohaté zkušenosti v energetickém sektoru středního proudu a společnost se silně zaměřuje na bezpečnost, spolehlivost a spokojenost zákazníků.

Nevýhody:

 • Riziko cen komodit: Stejně jako každá společnost v energetickém sektoru podléhá Magellan kolísání cen komodit, což může ovlivnit její finanční výkonnost.
 • Regulační riziko: Střední energetický sektor je silně regulován a změny předpisů nebo nové předpisy by mohly ovlivnit provoz nebo finanční výkonnost společnosti.
 • Závislost na ropě: Navzdory svému zaměření na rafinované ropné produkty je Magellan stále závislá na dodávkách ropy, které mohou být vystaveny kolísání cen a přerušení dodávek.
 • Konkurence: Střední energetický sektor je vysoce konkurenční a Magellan čelí konkurenci ze strany jiných společností s podobnými operacemi, což by mohlo ovlivnit jeho pozici na trhu a finanční výkonnost.

Tržby společnosti za posledních 5 let víceméně stagnují. Tržby rostly průměrně o zhruba 2,3 % ročně. Co se týče čistého zisku, tak ten za posledních 5 let také víceméně stagnoval. Společnost má poměrně dost silné čisté marže, které se v posledních 5 letech drží přes 30 %. Ale i tyto marže spolu s tržbami a čistým ziskem stagnují. Je to zapříčiněno zkrátka “nudným“ podnikáním společnosti. Společnost jednoduše vstavěla infrastrukturu, a nyní jsou jejím jediným příjmem poplatky za užívání této infrastruktury.

Při pohledu na rozvahu mi osobně přijde společnost poměrně zadlužená. Sice má dostatek krátkodobých aktiv na to, aby pokryla své dlouhodobé pasiva, nicméně ale má poměrně dost velký dlouhodobý dluh. Dlouhodobé závazky jsou skoro třikrát větší než je jmění společnosti. Hodnota aktiv očištěných o pasiva mi zde vychází na přibližně 9 USD na akcii.

Provozní cashflow společnosti za posledních 5 let více méně stagnuje. Co se týče kapitálových výdajů, ta ty se v poslední době daří společnosti snižovat, což se podepisuje i na volné cashflow, které za posledních 5 let rostlo průměrně o zhruba 6 % ročně. Aktuálně společnost nabízí dividendový výnos ve výši skoro 8 % ročně. Když se na to podívám z pohledu čísel, tak společnost za posledních 5 let vyplatila na dividendách průměrně zhruba 724 mil. USD. Průměrné volné cashflow za posledních 5 let bylo ve výši 585 mil. USD. Takto na první pohled je vidět, že dividenda není dobře kryta z volného cashflow. Když se podíváme na jednotlivé roky, tak zjistíme, že dividenda byla kryta z volného cashflow pouze v posledním roce.

Analytička společnosti Barclays Theresa Chen je ohledně společnosti velmi optimistická, níže si můžete přečíst její komentář k této společnosti.

Nadále pohlížíme na MMP jako na kvalitní společnost s peněžními toky založenými na poplatcích, strategicky umístěnou stopu, odolnou základnu aktiv, osvědčené výsledky organického růstu, zdravou rozvahu a jeden z nejkonkurenceschopnější kapitálové náklady v našem pokrytí... Myslíme si, že MMP bude těžit jak ze zvýšení tarifů v polovině roku 2023 ve svých ropovodech pro rafinované produkty... MMP také vyplácí zdravý 8% výnos a je jednou z mála společností středního proudu v rámci našeho pokrytí, které pravidelně nasazuje FCF na zpětné odkupy jednotek.

Očekávání analytiků.

Spolu s Chenovou se na společnost dívalo dalších 10 analytiků. Závěr je jednoznačný, 6 analytiku vidí v této akcii příležitost ke koupi, 3 analytici vidí akcii spíše pro držení, ale ne nakupování, a 2 analytici se shodli na tom, že se jedná o předraženou akcii. Průměrný cenový cíl těchto analytiků je 56 USD na akcii.

NuStar Energy $NS-1.5% 

Graf ceny akcie za posledních 5 let.

NuStar Energy je energetická společnost středního proudu, která působí v oblasti skladování a přepravy ropy a rafinovaných ropných produktů. Byla založena v roce 1996 a sídlí v San Antoniu v Texasu. Společnost působí ve dvou obchodních segmentech: potrubí a skladování a terminálový marketing a marketing ropných kapalin. Segment potrubí a skladování zahrnuje přepravu a skladování ropy, rafinovaných ropných produktů a speciálních kapalin prostřednictvím potrubí, skladovacích nádrží a terminálů. Segment marketingu terminálů a ropných kapalin zahrnuje marketing a prodej těchto produktů, jakož i skladování chemikálií a dalších speciálních kapalin.

Společnost má více než 9 900 mil potrubí a 90 terminálů a skladovacích zařízení ve Spojených státech, Nizozemsku, Mexiku, St. Eustatius v Karibiku a Spojeném království. Společnost je známá svými vysoce kvalitními aktivy a zkušeným manažerským týmem a je považována za lídra ve středním energetickém sektoru.

Výhody:

 • Silná pozice na trhu: Společnost je předním hráčem ve středním energetickém sektoru s dobře zavedenou reputací pro kvalitní aktiva a zkušený management.
 • Diverzifikované operace: Společnost působí jak v oblasti skladování a přepravy ropy a rafinovaných ropných produktů, tak i marketingu a prodeje těchto produktů, čímž poskytuje svému podnikání určitou stabilitu a odolnost.
 • Geografická rozmanitost: Společnost působí v několika zemích, včetně Spojených států, Nizozemska, Mexika a Spojeného království, což pomáhá zmírňovat rizika jakéhokoli trhu nebo regionu.

Nevýhody:

 • Závislost na fosilních palivech: Podnikání společnosti je silně závislé na fosilních palivech, která podléhají kolísání cen a dlouhodobým poklesům, jak se svět posouvá k čistším zdrojům energie.
 • Konkurence: Energetický sektor středního proudu je vysoce konkurenční a společnost čelí značné konkurenci jiných společností ve stejném odvětví.
 • Regulační riziko: Společnost podléhá složitému regulačnímu prostředí, které může vytvářet nejistotu a zvyšovat náklady.
 • Infrastrukturní riziko: Potrubní vedení, terminály a skladovací nádrže společnosti jsou vystaveny riziku nehod, úniků a dalších incidentů, které by mohly mít negativní dopad na její pověst a finanční výkonnost.

Jak v předchozím případě, tak i zde tržby za posledních 5 let více méně stagnují. Průměrný růst tržeb zde vychází na zhruba 2 % ročně. Čistý zisk rostl za posledních 5 let průměrně o zhruba 10 % ročně. Tento fakt nám poukazuje na rostoucí čisté marže.  Problém je, že zde není konzistentní růst zisků. Zisky společnosti zkrátka kolísají v závislosti na cenách komodit. Asi už vám je tedy jasné, že rok 2022 byl pro společnost úspěšným rokem.

Zde nevidím ani nějakou větší finanční stabilitu v rozvaze. Společnost nemá dostatek oběžných aktiv na pokrytí krátkodobých závazků. Zároveň má podle mě i poměrně vysoký dluh, kdy je dlouhodobý dluh skoro třikrát větší než jmění společnosti. Hodnota aktiv očištěných o pasiva zde vychází na zhruba 15 USD na akcii, což znamená, že se společnost obchoduje poměrně blízko této hodnoty.

Provozní cashflow za posledních 5 let stále více méně stagnuje. Společnosti se v posledních letech dařilo snižovat své kapitálové výdaje, což se podepsalo i na volném cashflow, které za posledních 5 let rostlo průměrně o zhruba 60 %. Bohužel se zde nejedná o konzistentní růst, volné cashflow společnosti začalo rapidně růst až v roce 2020. Společnost aktuálně nabízí dividendový výnos skoro 10 %. Tato dividenda je kryta z volného cashflow pouze v posledních 2 letech.

Theresa Chen je ohledně této společnosti ale dost optimistická, to můžete sami posoudit z jejího komentáře.

Nadále máme společnost rádi na základě jejích ofenzivních a defenzivních základních kvalit. Poptávka zůstává odolná napříč aktivy infrastruktury rafinovaných produktů společnosti na Mid-Conu a Texasu, kde je řízení často hlavní a jediný způsob dopravy... Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se společnost zdá být aktivním účastníkem energetického přechodu prostřednictvím svých terminálů na biopaliva na západním pobřeží a svého systému potrubí pro čpavek jako potenciálu pro provoz obnovitelných paliv.

Očekávání analytiků.

Spolu s Chenovou se shodl další jeden analytik. Další 2 jsou ohledně společnosti trochu více skeptičtí, kdy zde úplně nevidí nákupní příležitost, ale společnosti věří a rozhodně ji neodsuzují k prodeji. Tito analytici se shodli na průměrné cílové ceně 18 USD.

Závěr

V krátkosti jsme si zde představili 2 společnosti, které jsou podle společnosti Barclays vhodnými kandidáty pro investory. Má to ale přeci jen několik háčků. Obě společnosti se mi na první pohled moc nelíbí. Osobně mi přijde, že mají až moc vysoký dluh. Je tedy zapotřebí se podívat hlouběji do výkazů, a zkontrolovat rozložení dluhu, aby nedošlo k situaci, že v jedno období bude splatná velká část dluhu. Společnosti sice nenabízí žádný velký růstový potenciál, ale za to nabízí poměrně štědré dividendy. Problém je, že společnosti na dividendách vyplácejí víc, než vygenerují ve volném cashflow.

Pro investory z USA by tyto společnosti možná mohly být na zvážení. My jsme ale z Evropy. Je tedy dobré mít na paměti, že se jedná o takzvané limited partnership společnosti. To znamená, že vás při prodeji čekají vyšší daně, a také budete muset zaplatit vyšší daně z dividend. Je tedy na každém, jak si tuto investici vyhodnotí. Za mě osobně se mi tyto společnosti nelíbí. Společnosti dominují hlavně vysokými dividendovými výnosy, které ale po zdanění už tak vysoké nebudou a budeme se zde bavit někde o průměru. Pro investory z USA se může jednat o dobrou investici na budování pasivního příjmu. Pro nás Evropany už ale investice tak dobře vypadat nemusí.

UPOZORNĚNÍ: Nejsem finanční poradce, a tento materiál neslouží jako finanční nebo investiční doporučení. Obsah tohoto materiálu je čistě informativní.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Ono stačí ta chuťovka při danění zahraničních dividend z klasických společností, natož se pouštět do daňového přiznání z výnosů L. P.

Čím víc vídám tipy analytiků, tím víc zjišťuju, že absolutně některé společnosti neznám. V tomto případě to není vyjímka 😅

Timeline Tracker Overview